Bijbelstudie, Elohim Hashem Jehovah, Figuren of Karakters uit de Schrift, Geschiedenis, Mensdom, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Bereshith 4:24-26 Adams zoon Seth zijn zoon Enosj en begin van aanroeping van Gods Naam

25 Adam hield wederom gemeenschap met zijn vrouw; zij baarde een zoon en noemde hem Seth. Want: „God heeft mij een andere telg geschonken in de plaats van Abel, want die werd door Kaïn vermoord”. 26 Ook aan Seth werd eveneens een zoon geboren, die hij Enosj noemde; bij die gelegenheid begon men de naam van Jahweh aan te roepen. {BvhOT Gen 4:23-26}

De Sethieten, 4,25—5,32.

Als tweede element van het schakelgenre heeft de gewijde schrijver twee geslachtslijsten ingeschoven in verband met de afstammelingen van Seth. (a) De eerste is van J (4,25v) en is fragmentarisch; (b) de tweede echter is heel wat uitvoeriger (5,1-32) en wordt toegeschreven aan de priesterlijke traditie (P).

a. De jahwistische Sethietenlijst, 4,25-26.

In tegenstelling met de Kaïnieten zijn de Sethieten gekenmerkt door hun vroomheid: zij stellen de georganiseerde cultus in, ze staan afzijdig van de uitgesproken woestheid van het broedermoordend Kaïn-geslacht.

25. Het feit dat de naam ‘adam hier zonder lidwoord staat, bewijst dat hij als eigennaam opgevat wordt ^Hã’ãhdãm – A·dham – is eerder: de mens; vgl. 2,21). De term „wederom” (W; niet in LXX) wijst erop, dat de stamouders normale huwelijksbetrekkingen bleven onderhouden (misschien zelfs van vóór de oerzonde). Bij J is het vaak de moeder die de naam geeft (19,37; 29,32.35; 30, 6.8: Rachel; 30,18.20: Lea; 30,24: Rachel; 35,18 38,4); bij P is het naam geven een taal van de vader (5,29; 16,15; 21,3; zie even wel 4,26 J; 41,51 E). De naam Seth (sët vgl. Sir 49,16) wordt volksetymologisch in verband gebracht met het ww. ~¨sit, „(in de plaats) stellen” („Ersatzmann”: König) God is de gever van het kind, het initiatie rust bij Hem (4,1).

Een van de Amarna-brieven, geschreven tijdens het bewind van Achnaton die regeerde ten tijde van het Egyptische Nieuwe Rijk.

Het is onbewezen dat Seth iets te maken zou hebben met de egyptische godheid Seth (de donkere, vernielende tyfoon of woestijnwind) of met de poëtische benaming voor Moab (Nm 24,17; misschien moet men daar sa^’ön lezen, zoals in Jr 48,45) of met de aramese Suti der Amarna brieven (aldus Procksch). De uitdrukking zera` („telg”; lett. „zaad”) is hier duidelijk individueel (vgl. 21,13: Ismaël; 28017,12 Salomon). Vóór de uitspraak van Eva over Seth hebben LXX en Vg Ie´mor („zeggen de”) ingelast.

26. Hier geeft de vader de naam aan de zoon (16,15; 21,3 P; en 41,51 E). Enosj is volksetymologisch „mens”; misschien kan men denken aan het arab. ‘anisa, „vertrouwelijk omgaan met”. De aanroeping van Jahwehs of Jehovahs naam wijst op een regelmatige (meer dan sporadische, als in 4,3), georganiseerde eredienst, bv. door het oprichten van altaren of offerplaatsen (12,8; 13,4; 21,33; 26,25; Ex 34,5 ; Soph 3,9; Jr 10,251 iKg 18,26). Er is dus geen sprake van een plechtige openbaring van de naam van Jahweh (als in Ex 3,14; 6,2). In plaats van ..men begon” (hühal: „er werd een aanvang gemaakt”) lezen de LXX hoh~il („hij hoopte”) ; Tg denkt aan hãlal, „profaneren” (Onkelos: „Toen begonnen de mensen zich af te keren van de Jahwehcultus”).

De Heilige Schrift vermeld hier voor het eerst de Naam van De God van Adam en Eva en hun nageslacht. In de oorspronkelijke tekst staat letterlijk: „In die tijd werd ermee begonnen.” In hedendaags Nederlands is het zeer goed vertaald als:

En ook aan Seth werd een zoon geboren, en hij gaf hem vervolgens de naam E̱nos.+ In die tijd werd er een begin mee gemaakt* de naam van Jehovah aan te roepen.+ {NWV Ge 4:26}

De kinderen en kleinkinderen van Adam en Eva beseften maar al te goed dat de naam van Jehovah, hun God, niet op onwaardige wijze mocht gebruikt worden. Het verkeerd gebruik en het beschimpen van Gods Naam “Jehovah” werd zeer kwalijk genomen en leidde tot een zware bestraffing׃

‘En hij die de naam van יהוה (Jehovah) lastert, als burger in zijn eigen naam, zal hij sterven. De hele gemeenschap zal als bewoner worden gestenigd, zowel de vreemdeling als de inboorling zal ter dood gebracht worden, wanneer deze de Shem of Hashem {de Naam van God} lastert. {WBvG Lev 24:16}

 

+

Voorgaande

Bereshith 4:1-24 Kaïn en de Kaïnieten #1 Bereshith 4:1-6 Twee broers en hun offers

Bereshith 4:1-24 Kaïn en de Kaïnieten #2 Bereshith 4:3-7 Aanleiding tot broedermoord

Bereshith 4:1-24 Kaïn en de Kaïnieten #3 Bereshith 4:8 De Broedermoord

Bereshith 4:1-24 Kaïn en de Kaïnieten #4 Bereshith 4:9-16 Straf voor de broedermoord #1 Bereshith 4:9-12 Bestraffing

Bereshith 4:1-24 Kaïn en de Kaïnieten #5 Bereshith 4:9-16 Straf voor de broedermoord #2 Bereshith 4:13-14 Bewustwording van straf

Bereshith 4:1-24 Kaïn en de Kaïnieten #6 Bereshith 4:9-16 Straf voor de broedermoord #3 Bereshith 4:15-16 Kenteken ter bescherming

Bereshith 4:1-24 Kaïn en de Kaïnieten #7 Geslachtslijst der Kaïnie­ten

Bereshith 4:1-24 Kaïn en de Kaïnieten #8 Genesis 4:20-22 Aetiologische verklaring van beroepen

Bereshith 4:23-26 Het geslacht van Kaïn en van Seth

Bereshith 4:1-24 Kaïn en de Kaïnieten #8 Genesis 4:23-24 Het zwaardlied van Lemek

 

+++

Gerelateerd

Het veranderen van Gods Naam en Hem verbinden met mindere godheden, dat wij bij verscheidene Christenen zien is zulk een ontering van Gods Naam. Vooral zij die van God een driekoppige god maken waarbij er minderwaardige delen zijn, zoals bijvoorbeeld het kunnen sterven en het niet weten, want God kan als eeuwig Wezen niet sterven en weet alles, terwijl bijvoorbeeld Jezus niet alles weet en werkelijk gestorven is. Indien Jezus God zou zijn Die een Eeuwige God is zou Hij daar de mensen voor de gek gehouden hebben en dat is iets wat God helemaal niet doet. Hij vertelt geen leugens en is als God van Waarheid een gedegen betrouwbare God Die Zijn Woord houdt en Open is en niet omfloerst of zaken verbergt. Ook zij die van God een moeder maken van God zelf of een vrouw gelijk aan Hem stellen zijn godslasteraars.

  1. De heiliging van Gods naam
  2. Christelijke film ‘Gods naam is veranderd?!’ Clip 5 – Alleen door Gods nieuwe naam te aanvaarden kan er gelijke tred worden gehouden met de voetstappen van het lam
  3. Godgom
  4. Drie-enig God: onvoorstelbaar
  5. De ware- en de valse Drievuldigheid
  6. De kerk van het Grote Gelijk
  7. Geen twijfel mogelijk
  8. Jesus in die Kollig
  9. Matteus 28:16-20 Drie-Eenheid met ons
  10. Thank God it’s Friday! – een hele Goede Vrijdag…

2 gedachten over “Bereshith 4:24-26 Adams zoon Seth zijn zoon Enosj en begin van aanroeping van Gods Naam”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.