Pagina 3 Wie is een Jeshua-ist

Een Jeshua-ist is iemand die Jeshua (In het Nederlands ook gekend als Jesjoea) volgt en het belang erkent van die historische figuur.

Een Jeshua-ist of volgeling van de Nazarener Jood Jeshua, in Nederlandstalige landen bij velen beter bekend als Jezus Christus, is een persoon die de rebbe Jeshua als zijn meesterleraar, genezer, shliach (afgevaardigde) en Kohen Gadol (hogepriester) voor God en als bemiddelaar tussen God neemt.

English: Jesus Christ close by entries to the ...
English: Jesus Christ close by entries to the Oliwa Cathedral. Polski: Jezus Chrystus obok wejścia do Bazyliki archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie. (Photo credit: Wikipedia)

Als volgeling van Christus aanbidt een Jeshua-ist dezelfde God als de mensenzoon en tweede A’dham, die in de lijn van koning David geboren is. Als toegewijde van Jeshua behandelt de Jeshua-ist hem vol respect, maar maakt hem niet tot een god waar hij of zij voor gaat knielen voor beelden van hem of andere goden of heiligen. De Jeshua-ist weet dat Jeshua lager was dan engelen maar verhoogd werd, maar nooit zo groot werd als de God der goden, de Allerhoogste Elohim Hashem Jehovah. Het is die God van Jeshua en zijn talmidim, die door de Jeshua-ist wordt geprezen en beschouwd wordt als de Enige Ware God boven alle andere goden, koningen, koninginnen of enig levende wezen.

De Jeshua-ist beschouwt zich als een zoon of dochter van de Allerhoogste, een broer of zuster van Jeshua. Als broeders en zussen in Christus respecteren de Jeshua-isten niet alleen elkaar maar ook andere mensen, evenals alle andere wezens, zoals dieren en planten, alle schepselen van het Eeuwige Aller Hoogste Superieure Wezen. Elk element in de natuur behoort tot de hemelse Vader van Jeshua (Jesjoea) en als zodanig behandelt de Jeshua-ist al die dingen op de juiste wijze. Door de broederliefde te delen, zal de Jeshua-ist proberen om dezelfde liefde als hun meester te tonen, aan degenen rondom hem of haar, en uit liefde zullen ze proberen hen onder Christus tot God te brengen. Daarom zal de Jeshua-ist niet bang zijn om zijn geloof in Jezus Christus en in de hemelse Vader van Jeshua de Enige Ware God te verklaren. In opvolging van de taak die Jeshua (Jezus Christus) heeft gegeven aan zijn volgelingen, zal de Jeshua-ist  uitgaan in de wereld om het goede nieuws van het komende koninkrijk van God te verkondigen.

Als deelnemer aan het lichaam van Christus beschouwt de Jeshua-ist zichzelf als gezegend om onder de genade van de redding te zijn en uit te kijken naar het beloofde Eretz Yisrael (Land van Israël), het Koninkrijk van God, een wereld van vrede en glorie Voor de allerhoogste Goddelijke Maker.

De Jeshua-ist toont getrouwheid aan Jeshua (Jezus Christus) die hij als hoeksteen of hoofdsteen van de gemeenschap beschouwt, wat betekent dat er geen ander menselijk hoofd nodig is, zoals een paus of een dergelijke, om een wereldwijde gemeente te leiden. Elk individu is gelijk in de gemeenschap van broers en zussen met Jezus als hoofd of koning. Jeshua of Jezus is onze focus, de weg naar God, het middel tot redding en toegang tot het Koninkrijk Gods.

Ter ere van onze meester leraar dragen we zijn naam in onze denominatie en erkennen dat, zoals God ook zijn naam glorie heeft gegeven, wij dat ook moeten doen en dit doen door zijn naam te verspreiden en te vertellen over zijn werken, in de hoop dat meer mensen de Nazarener Jeshua zullen komen te herkennen als de gestuurde van God, de belangrijkste profeet, de zoon van A’dham, de zoon van Abraham, de zoon van David en de Ben HaËloim of zoon van God, die de Weg naar God is, onze redding en Sleutel tot de ingang van het Koninkrijk Gods.

+

Lees ook

 1. Rond God de allerhoogste
 2. Geloof in slechts één God
 3. Geloof in Jezus Christus
 4. Israël en Gods koninkrijk hand in hand

++

Aanvullende lectuur

 1. Op zoek naar een God boven alle goden
 2. De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
 3. Een Messias om te Sterven
 4. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 5. De god zoon, koning en zijn onderdanen
 6. Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning
 7. Wereld waarheen? #3 De Wortelscheut van David
 8. Elohim’s keuze in de wereld
 9. Israël en Gods koninkrijk hand in hand
 10. De bouwer van een Koninkrijk
 11. Niet allen zullen het Koninkrijk beërven
 12. Weten waar naartoe te gaan
 13. De verkeerde held
 14. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 15. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 16. Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft
 17. Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid
 18. Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht
 19. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed
 20. De Knecht des Heren #1 De Bevrijder
 21. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl
 22. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 23. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 24. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
 25. De Leidsman van geloof
 26. Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus
 27. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #3 De Weg
 28. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #4 Volgelingen van Jezus
 29. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #1 Bedekking Lijden
 30. Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
 31. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren
 32. Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal
 33. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 34. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 35. Een te begrijpen oproep
 36. Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld
 37. Toewijding van ons
 38. Al of niet verenigen
 39. Verenigen
 40. Volgelingen met de vrucht van verdieping
 41. Vele kerken
 42. Christenen
 43. Weest heilig
 44. Bedenkingen: Gods eigen Volk

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s