De leerstellingen die wij volgen

Jesuaisten verzonnen (of baseerden) hun naam op de man die zij als hoofdleraar volgen, de Nazarener rebbe Jeshua (Jesjoea). Het zijn zijn leringen die ons door ons leven leiden. Wij geloven dat Jeshua (Jesjoea) bevoegd was om te spreken in de Naam van Jehovah God. Omdat hij de gezondene van God was, kwam hij als  andere vorige profeten om te vertellen wat zijn hemelse Vader van deze wereld wilde en wat zijn plannen zijn.

De rebbe baseerde zijn leringen op de oude rollen (eerste deel van het boek van boeken) die we als onze gids gebruiken. Dat boek met boeken, de Bijbel bestaat nu uit 66 boeken volgens de traditionele christelijke berekening, bestaande uit de Hebreeuwse Geschriften (de Torah, profeten en geschriften, vergelijk Lucas 24:44) en de apostolische of messiaanse geschriften (de Evangeliën, brieven en openbaring).

Voor Jeshuaisten (of Jesjoeaisten) zijn het niet alleen de Oud-Hebreeuwse geschriften die tellen, maar we houden ook rekening met de Kethuvim-Bet of Messiaanse geschriften en volgen als dusdanig de leringen en begeleiding gegeven door de boeken Genesis tot de Hazon of Openbaring van Johannes, die we beschouwen als geïnspireerd door de Elohim Hasjem, Jehovah, en gezaghebbend over het leven van volgelingen van Jeshua (Jesjoea bij velen beter gekend als Jezus Christus) (zie 2 Timotheüs 3: 16-17).

De Schriften zijn echte literatuur en moeten worden geïnterpreteerd via de historische en grammaticale methode. Daarom is ons doel om de Schrift ernstig te bestuderen en te analyseren (of exegese uit te voeren), zodat we de betekenis ontdekken die de oorspronkelijke auteur bedoelde en de betekenis te achterhalen die de oorspronkelijke lezer zou hebben begrepen.

We erkennen de waarde van de historische joodse en christelijke traditie en literatuur. Alle tradities moeten echter worden afgemeten aan de Heilige Schrift en alles wat in tegenspraak is met de Schrift moet worden afgewezen.

+

Vind ook om te lezen

 1. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 2. Kleurblindheid en verkeerscode
 3. Voor het maken van een grote reis
 4. Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel
 5. Kroniekschrijvers en profeten #1 Boeken van het Oude Testament
 6. De Bijbel of Heilige Schrift
 7. De boekrol 
 8. Boek der Boeken de Bijbel
 9. Taal van de Bijbel onder ogen zien
 10. Oudste Hebreeuwse tekst
 11. Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs
 12. De kunst van het neerschrijven
 13. Kennis en wijsheid door een Oud Boek
 14. Geïnspireerd Woord
 15. Betrouwbare woord
 16. Bijbel Woord afkomstig van God
 17. Heilige Schrift Woord van God
 18. Wat te vinden in de Bijbel
 19. Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste
 20. Geïnspireerd Woord
 21. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om ons te leer en ‘n regte lewenswyse te kweek
 22. Het betrouwbare woord
 23. Waarom wij in de Bijbel moeten geloven
 24. Een Naam voor een God #2 Optekening en Kenbaarmaking
 25. Het boek in onze handen
 26. Onzeker over relevantie Bijbel
 27. De Bijbel als instructieboek
 28. De Bijbel onze Gids (Christadelphians)
 29. Bible a guide – Bijbel als gids
 30. Bijbel verzameld Woord van God
 31. Bijbel — Enige bron van kennis en openbaring van God
 32. Bijbel baken en zuiverend water
 33. Bouwen op het bijbels fundament 1 Feit of fantasie
 34. Bouwen op het bijbels fundament 2: De apostelen deden het toch ook
 35. Wat de Bijbel zegt omtrent Geloof
 36. Bijbelboodschap voor ons
 37. Onze Kijk op de Bijbel
 38. De Bijbel als Gids (Bijbelstudenten)
 39. Nut van het lezen van de Bijbel
 40. Ongelezen bestseller
 41. Die Storie van begin tot die einde
 42. Eeuwigblijvend Woord dat alles vertelt
 43. Wonder van openbaring
 44. Wonder van voorzienigheid
 45. Order of Bible Books – Volgorde Bijbelboeken – Liste des livres de la Bible
 46. Oud en Nieuw Testament Niet Dissonant
 47. Het schrijven van de Pentateuch
 48. Deuteronomium en profetenboeken
 49. Kroniekschrijvers en profeten #1 Boeken van het Oude Testament
 50. Kroniekschrijvers en profeten #2 De Wet
 51. Kroniekschrijvers en profeten #3 Poëtische boeken
 52. Kroniekschrijvers en profeten #4a Profetische boeken
 53. Kroniekschrijvers en profeten #4b Vroege of Grote Profeten
 54. Kroniekschrijvers en profeten #4c Latere of Kleine Profeten
 55. Kroniekschrijvers en profeten #5 De Schrift in de diaspora
 56. 2020 jaar geleden werd de weg geopend
 57. De Dag is nabij #2 Bruikbare informatie
 58. De Dag is nabij #3 Niet laten verrassen
 59. De nacht is ver gevorderd 3 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?
 60. De Bijbel voor u en voor uw leven
 61. De Bijbel volgens Calvijn kostbaarste goed
 62. Woorden in de Wereld
 63. Voorschriften ons gegeven
 64. Woorden neergeschreven ter toerekening van elke mens
 65. Positie van de Bijbel onderzoeker
 66. Wees bij het lezen van de Bijbel u bewust van het taaleigen
 67. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
 68. Oude spreekwijzen kennen om de Bijbel te begrijpen
 69. Lezen wat er staat geschreven
 70. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
 71. Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen
 72. Symboliek in de Heilige Schrift
 73. Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #2 Vorm van beeldtaal
 74. Bijbel op de eerste plaats #1/3
 75. Bijbel op de eerste plaats #2/3
 76. Bijbel op de eerste plaats #3/3
 77. Hermeneutiek om uit te dragen #1 Verslaggevers
 78. Hermeneutiek om uit te dragen #2 Ontvangstkanaal
 79. Hermeneutiek om uit te dragen #3 Wetenschap
 80. Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal
 81. Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming
 82. Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus
 83. Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie
 84. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 85. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 86. Missionaire hermeneutiek 1/5
 87. Missionaire hermeneutiek 2/5
 88. Missionaire hermeneutiek 3/5
 89. Missionaire hermeneutiek 4/5
 90. Missionaire hermeneutiek 5/5
 91. Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken
 92. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift
 93. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie
 94. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 95. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres
 96. Van de vele boeken kan enkel de Bijbel je transformeren
 97. Bijbel medicijn tegen depressie
 98. Letterlijke bijbelvertaling verkozen
 99. De Bijbel in 451 talen beschikbaar
 100. Hebt u een Engelse Bijbevertaling?
 101. De verjaardag van de King James Bijbel als aanleiding voor prediking
 102. Een Nieuwjaar met een Oud Boek
 103. Gnostiek, Judas evangelie, bijbelonderricht, zoon van God
 104. Johannes 1:18 wat zegt de Bijbel
 105. Wat staat er in de Bijbel
 106. Zeg het toch maar
 107. Bijbel boek voor het heden
 108. Mogelijkheid tot leven
 109. De weg ten leven
 110. Bijbel als een waterplas
 111. Een giftige Bijbel
 112. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad
 113. Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel
 114. Geschiedenis van het Christendom 1. De vroege dagen van het Christendom: Positie en macht
 115. Onze God ook deze van de moslims
 116. Religie, Wet en leven
 117. Zoeken naar waarheid, studiemateriaal, Jehovah Getuigen, ex-Jehovah Getuigen en anderen
 118. Bijbelstudenten in het licht van zo vele kerken: Vele kerken
 119. Bijbelsstudie, Bijbelvorsing,Volharding en Bijbelstudenten
 120. Opmerklijk advies plaatsing Bijbels
 121. Door moeilijkheden zien dat de bijbel waar is
 122. Kijk van jongeren en ouderen naar de Bijbel
 123. Bijbel terug verplichte leerstof in Italië
 124. Hebreeuwse Bijbel terug naar joden in Wenen
 125. Bijbellezen onder tieners van twaalf tot vijftien
 126. Werken aan de Bijbel aanvoelend als vernieuwen van bedradingen in een oud huis
 127. Een uiteenvallende Bijbel teken voor iemand die dat niet doet
 128. Bijbelsmokkelaars in andere tijden
 129. Kleine huiskring ook mogelijke ecclesia Bijbelstudie en erededienst kan men houden in de kleine huiskring
 130. Voorzieningen voor de keuzes van de mens
 131. Geestelijke energie noodzakelijk voor de mens
 132. Paulus waarschuwt voor trotse Christenen
 133. Juiste Medereizigers vinden
 134. Op weg naar het eindstation
 135. Lam van God #1 Sprekers voor God
 136. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 137. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen