De leerstellingen die wij volgen

Jeshuaisten verzonnen (of baseerden) hun naam op de man die zij als hoofdleraar volgen, de Nazarener rebbe Jeshua (Jesjoea). Het zijn zijn leringen die ons door ons leven leiden. Wij geloven dat Jeshua (Jesjoea) bevoegd was om te spreken in de Naam van Jehovah God. Omdat hij de gezondene van God was, kwam hij als  andere vorige profeten om te vertellen wat zijn hemelse Vader van deze wereld wilde en wat zijn plannen zijn.

De rebbe baseerde zijn leringen op de oude rollen (eerste deel van het boek van boeken) die we als onze gids gebruiken. Dat uitzonderlijk boek met boeken, de Bijbel bestaat nu uit 66 boeken volgens de traditionele christelijke berekening, bestaande uit de Hebreeuwse Geschriften [de Torah, profeten, psalmen, liederen, spreuken en geschriften (vergelijk Lucas 24:44)] en de apostolische of messiaanse geschriften (de Evangeliën, brieven en openbaring).

Voor Jeshuaisten (of Jesjoeaisten) zijn het niet alleen de Oud-Hebreeuwse geschriften of Tenach die tellen, maar we houden ook rekening met de Kethuvim-Bet of Messiaanse geschriften en volgen als zo de leringen en begeleiding gegeven door de boeken Genesis tot de Hazon of Openbaring van Johannes, die we beschouwen als geïnspireerd door de Elohim Hasjem, Jehovah, en gezaghebbend over het leven van volgelingen van Jeshua (Jesjoea bij velen beter gekend als Jezus Christus) (zie 2 Timotheüs 3: 16-17).

De Schriften zijn echte literatuur en moeten worden geïnterpreteerd via de historische en grammaticale methode. Daarom is ons doel om de Schrift ernstig te bestuderen en te analyseren (tekstuitleg of exegese uit te voeren), zodat we de betekenis ontdekken die de oorspronkelijke auteur bedoelde en de betekenis te achterhalen die de oorspronkelijke lezer zou hebben begrepen.

We erkennen de waarde van de historische joodse en christelijke traditie en literatuur. Alle tradities moeten echter worden afgemeten aan de Heilige Schrift en alles wat in tegenspraak is met de Schrift moet worden afgewezen.

+

Vind ook om te lezen

 1. Wie of wat is een Jeshuaist of Jesjoeaist?
 2. Jesuaisten, Jeshuanen of Jesjoeanen, Messiasbelijdende Joden, Messiaansen en Christenen
 3. Een misverstand over het Messiaans Jodendom
 4. Verschil tussen Messiaans Jodendom, Jeshuaisme of Jesjoeaïsme, Christendom en Christenheid
 5. Ook Goyim of Niet-Joden in de Jeshua-beweging
 6. Een heiden of niet-Jood en de mozaïsche wet
 7. Veranderingen in het overblijfsel van Joodse gelovigen
 8. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 9. Kleurblindheid en verkeerscode
 10. Voor het maken van een grote reis
 11. Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel
 12. Kroniekschrijvers en profeten #1 Boeken van het Oude Testament
 13. De Bijbel of Heilige Schrift
 14. De boekrol 
 15. Boek der Boeken de Bijbel
 16. Taal van de Bijbel onder ogen zien
 17. Oudste Hebreeuwse tekst
 18. Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs
 19. De kunst van het neerschrijven
 20. Kennis en wijsheid door een Oud Boek
 21. Geïnspireerd Woord
 22. Betrouwbare woord
 23. Bijbel Woord afkomstig van God
 24. Bewijs van oorsprong en betrouwbaarheid van de Bijbel
 25. Het betrouwbare woord
 26. Degene die de schrijvers van de Bijbel goddelijk heeft geïnspireerd, kan het ook bewaren (Hfdst. 1)
 27. Degene die de schrijvers van de Bijbel goddelijk heeft geïnspireerd, kan het ook bewaren (Hfdst. 2)
 28. Heilige Schrift Woord van God
 29. Wat te vinden in de Bijbel
 30. Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste
 31. Geïnspireerd Woord
 32. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om ons te leer en ‘n regte lewenswyse te kweek
 33. Waarom wij in de Bijbel moeten geloven
 34. Een Naam voor een God #2 Optekening en Kenbaarmaking
 35. Het boek in onze handen
 36. Onzeker over relevantie Bijbel
 37. De Bijbel als instructieboek
 38. De Bijbel onze Gids (Christadelphians)
 39. Bible a guide – Bijbel als gids
 40. Bijbel verzameld Woord van God
 41. Bijbel — Enige bron van kennis en openbaring van God
 42. Bijbel baken en zuiverend water
 43. Bouwen op het bijbels fundament 1 Feit of fantasie
 44. Bouwen op het bijbels fundament 2: De apostelen deden het toch ook
 45. Wat de Bijbel zegt omtrent Geloof
 46. Bijbelboodschap voor ons
 47. Onze Kijk op de Bijbel
 48. De Bijbel als Gids (Bijbelstudenten)
 49. Nut van het lezen van de Bijbel
 50. Ongelezen bestseller
 51. Bestseller aller tijden
 52. Die Storie van begin tot die einde
 53. Eeuwigblijvend Woord dat alles vertelt
 54. Wonder van openbaring
 55. Wonder van voorzienigheid
 56. Order of Bible Books – Volgorde Bijbelboeken – Liste des livres de la Bible
 57. Oud en Nieuw Testament Niet Dissonant
 58. Het schrijven van de Pentateuch
 59. Deuteronomium en profetenboeken
 60. Kroniekschrijvers en profeten #1 Boeken van het Oude Testament
 61. Kroniekschrijvers en profeten #2 De Wet
 62. Kroniekschrijvers en profeten #3 Poëtische boeken
 63. Kroniekschrijvers en profeten #4a Profetische boeken
 64. Kroniekschrijvers en profeten #4b Vroege of Grote Profeten
 65. Kroniekschrijvers en profeten #4c Latere of Kleine Profeten
 66. Kroniekschrijvers en profeten #5 De Schrift in de diaspora
 67. 2020 jaar geleden werd de weg geopend
 68. De Dag is nabij #2 Bruikbare informatie
 69. De Dag is nabij #3 Niet laten verrassen
 70. De nacht is ver gevorderd 3 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?
 71. De Bijbel voor u en voor uw leven
 72. De Bijbel volgens Calvijn kostbaarste goed
 73. Woorden in de Wereld
 74. Voorschriften ons gegeven
 75. Woorden neergeschreven ter toerekening van elke mens
 76. Positie van de Bijbel onderzoeker
 77. Wees bij het lezen van de Bijbel u bewust van het taaleigen
 78. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
 79. Oude spreekwijzen kennen om de Bijbel te begrijpen
 80. Lezen wat er staat geschreven
 81. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
 82. Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen
 83. Symboliek in de Heilige Schrift
 84. Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #2 Vorm van beeldtaal
 85. Bijbel op de eerste plaats #1/3
 86. Bijbel op de eerste plaats #2/3
 87. Bijbel op de eerste plaats #3/3
 88. Hermeneutiek om uit te dragen #1 Verslaggevers
 89. Hermeneutiek om uit te dragen #2 Ontvangstkanaal
 90. Hermeneutiek om uit te dragen #3 Wetenschap
 91. Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal
 92. Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming
 93. Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus
 94. Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie
 95. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 96. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 97. Missionaire hermeneutiek 1/5
 98. Missionaire hermeneutiek 2/5
 99. Missionaire hermeneutiek 3/5
 100. Missionaire hermeneutiek 4/5
 101. Missionaire hermeneutiek 5/5
 102. Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken
 103. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift
 104. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie
 105. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 106. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres
 107. Van de vele boeken kan enkel de Bijbel je transformeren
 108. Bijbel medicijn tegen depressie
 109. Letterlijke bijbelvertaling verkozen
 110. De Bijbel in 451 talen beschikbaar
 111. Hebt u een Engelse Bijbevertaling?
 112. De verjaardag van de King James Bijbel als aanleiding voor prediking
 113. Een Nieuwjaar met een Oud Boek
 114. Gnostiek, Judas evangelie, bijbelonderricht, zoon van God
 115. Johannes 1:18 wat zegt de Bijbel
 116. Wat staat er in de Bijbel
 117. Zeg het toch maar
 118. Bijbel boek voor het heden
 119. Mogelijkheid tot leven
 120. De weg ten leven
 121. Bijbel als een waterplas
 122. Een giftige Bijbel
 123. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad
 124. Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel
 125. Geschiedenis van het Christendom 1. De vroege dagen van het Christendom: Positie en macht
 126. Onze God ook deze van de moslims
 127. Religie, Wet en leven
 128. Zoeken naar waarheid, studiemateriaal, Jehovah Getuigen, ex-Jehovah Getuigen en anderen
 129. Bijbelstudenten in het licht van zo vele kerken: Vele kerken
 130. Bijbelsstudie, Bijbelvorsing,Volharding en Bijbelstudenten
 131. Opmerklijk advies plaatsing Bijbels
 132. Door moeilijkheden zien dat de bijbel waar is
 133. Kijk van jongeren en ouderen naar de Bijbel
 134. Bijbel terug verplichte leerstof in Italië
 135. Hebreeuwse Bijbel terug naar joden in Wenen
 136. Bijbellezen onder tieners van twaalf tot vijftien
 137. Werken aan de Bijbel aanvoelend als vernieuwen van bedradingen in een oud huis
 138. Een uiteenvallende Bijbel teken voor iemand die dat niet doet
 139. Bijbelsmokkelaars in andere tijden
 140. Kleine huiskring ook mogelijke ecclesia Bijbelstudie en erededienst kan men houden in de kleine huiskring
 141. Voorzieningen voor de keuzes van de mens
 142. Geestelijke energie noodzakelijk voor de mens
 143. Paulus waarschuwt voor trotse Christenen
 144. Juiste Medereizigers vinden
 145. Op weg naar het eindstation
 146. Lam van God #1 Sprekers voor God
 147. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 148. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen