Pagina 4 Waarom een Jeshuaist worden

Degenen die afstammelingen zijn van de stammen van de Uitverkorenen van God, Joden van herkomst die hun Joodse achtergrond niet willen prijs geven, maar ervan overtuigd zijn dat de Nazarener Rebbe Jeshua de langverwachte beloofde Messias is, kunnen het moeilijk vinden om zichzelf te laten dopen door een Christelijke groep, omdat de meeste van deze groepen of kerken een driehoofdige god (of Drie-eenheid) aanbidden en niet houden aan de God van Jeshua, Die de Enige Ware God van Israël is.

Als je ervan overtuigd bent dat Jeshua een mensenzoon is, de zoon van Adam, de zoon van Abraham, de zoon van David en de zoon van God is, die de beloofde de gezalfde of Kristos (Christus) de Messias is en wil respect tonen aan hem en dankbaar zijn voor zijn belofte of losprijsaanbod is het niet slecht om eenheid van verbondenheid met andere gelovigen in de Enige Ware God van Jeshua te tonen.

Niet-Joden die begrepen hebben dat Jezus Christus, wiens echte naam Jeshua is, een Jood was die zich aan de Mozaïsche wet onderwierp, en aanvoelen dat zij als zijn aanhouders of leerlingen zijn leringen en zijn voorbeeld zouden moeten volgen, maar zien dat in christelijke wereld er zo veel kerken zijn die dit helemaal niet doen, daar de meerderheid een drievuldigheid aanbidt, kunnen zich dan beter komen aansluiten bij degenen die zich liever houden aan de Bijbelse of Schriftuurlijk leerstellingen, in plaats van kerkelijke of menselijke leringen.

Al diegenen die van de Allerhoogste Goddelijke Schepper houden en het van het allergrootste belang vinden om getrouw te blijven aan die Ene God, moeten er serieus over na denken tot welke religieuze groep of kerkgemeenschap zij willen toetreden.

Een echte liefhebber van God en een echte geliefde van Christus (Jeshua) is degene die, zoals Jezus (Jeshua), niet zijn eigen wil of de wil van mensen van de wereld wil doen, maar de wil van God wil doen. Wanneer je bereid bent om een getuige te zijn voor de Elohim, Jehovah God, maar niet een Jehovah’s Getuige worden (of niet wil aansluiten bij de Getuigen van Jehovah), kan je er aan denken om een getuigenis voor Jehovah en een Getuige voor Jezus (dat wil zeggen Jeshua) te worden.
Als je ervan overtuigd bent dat je als volgeling van Jezus de taken moet opnemen die Jezus zijn discipelen heeft gegeven, en aldus in de wereld moet gaan om het evangelie of goed nieuws van het komende koninkrijk van God te verkondigen, dan heb je de reden om de wereld te tonen dat u een waardige volger van Jezus Christus, Jeshua, wil zijn en zo je kenbaar wil maken als Jeshuaist.

Als je een deelgenoot wil zijn van het lichaam van Christus, maar niet wil verward worden met trinitaire Christenen of met Trinitarische Messiaanse Joden, dan kunnen wij de niet-trinitarische beweging van de Jeshua-isten aanbieden als de oplossing voor jou.

The names Joshua and Jeshua in Hebrew writing ...
De namen van Joshua en Jeshua in Hebreeuws schrift met “taggim” in vergelijking met Gods Naam Jehovah (Foto credit: Wikipedia)