Jeshua de Messias, Le'bnsshpil = levensstijl - lifestyle, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking, Taal & Woordverklaringen

Het Geschreven Woord: Ebed: dienaar of slaaf & Doulos: dienstknecht

  Het woord in het Hebreeuws en Grieks Het Hebreeuwse woord voor dienaar of slaaf is ebed, en het bijbehorende werkwoord abad. Deze woorden duiden een algemene situatie aan waarin de ene mens ondergeschikt is aan de andere. Ze kunnen zowel een vrijwillig als een gedwongen dienen aanduiden. De Septuaginta (de Griekse vertaling van het… Lees verder Het Geschreven Woord: Ebed: dienaar of slaaf & Doulos: dienstknecht

Actualiteit, Elohim Hashem Jehovah, Figuren of Karakters uit de Schrift, Geschiedenis, Jeshua de Messias, Jeshuaisten, Joden, Le'bnsshpil = levensstijl - lifestyle, Levenskwesties, Mensdom, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Voorzien van een zichtbaar teken #2 Menora gebruik

Na het historisch gebeuren van Hanukkah en menora onder de loep genomen te hebben, bekijken wij verder tradities omtrent het Hanukkah gebeuren en het gebruik van de 9-armige kandelaar of menora.

Elohim Hashem Jehovah, Jeshua de Messias, Koninkrijk van God, Levenskwesties, Mensdom, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Aanwijzingen voor redding te vinden

De mensheid heeft van zijn hemelse Maker de mogelijkheid gekregen om te vallen onder Zijn Beloften van Redding. Maar ieder individu zal voor zichzelf de keuze voor de aanvaarding van die genadegave moeten maken.

Christenen, Geschiedenis, Jeshua de Messias, Jeshuaisten, Joden, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Samen deel uitmakend van het Lichaam van Christus

In de eerste eeuw van onze huidige westerse jaartelling rees de vraag wat te doen met de heidenen die de leer van de Nazareense leermeester Jeshua wilden volgen en deel uitmaken van de geloofsgemeenschap die rond dat personage was gevormd. Uiteindelijk kwamen die goyim of niet-Joden deel uitmaken van één en hetzelfde geestelijk lichaam, het Lichaam van Christus.