Jeshuaisten voor u

Als volgelingen van de Nazarener rebbe Jeshua (Jesjoea) weten we hoe belangrijk het is om de taak op te volgen die door deze Joodse leraar is gegeven.

Als Jeshuaisten (of Jesjoeaansen) beschouwen we onszelf als broeders en zusters in Christus. Als een basisbeweging van Joodse en niet-Joodse volgelingen van Jezus proberen we de handen ineen te slaan met alle andere volgelingen van die gezonden zoon van God die de weg naar God is.

We proberen de theologie en praktijk van de oorspronkelijke eerste-eeuwse joodse volgelingen van Jezus te herstellen. Niet te vergeten dat zij oorspronkelijk een Joodse groep waren, en hun geloof hadden op basis van de Judaïsche leer, zouden alle volgelingen van Jeshua (Jesjoea/Jesus/Jezus) moeten erkennen dat we daarom ook in deze hedendaagse wereld ons geloof moeten baseren op het Joodse geloof van Jeshua (Jesjoea) de Messias (Jezus Christus).

Wij geloven dat onderwijs of geestelijke scholing of vorming het vertrekpunt is. Zonder eerst de Schrift te kennen, zou er geen manier zijn om de Elohim Hashem Jehovah God, de hemelse Vader van Jeshua, te kennen en te doen wat Hij van ons verwacht. We bestuderen de Bijbel met een focus op de historische en taalkundige context, waarbij we de Schrift herkennen als geïnspireerd door God maar nog steeds echte, historische literatuur. Door de Bijbel te bestuderen, hopen we in staat te zijn om een ​​evenwichtig begrip te hebben van wat het betekent om een ​​gelovige te zijn.

Op deze website hopen we u enkele Bijbelse inzichten te presenteren en te laten zien hoe belangrijk het is om Bijbels onderricht of Bijbelse doctrines te houden, en niet voor menselijke doctrines te gaan. Daarmee hopen we je een hand te reiken met de agape liefde van Christus om je uit te nodigen om met ons mee te gaan op het pad naar de juiste weg om de kleine nauwe poort naar het Koninkrijk van God binnen te gaan.

+

Vindt ook om te lezen:

 1. Christendom
 2. Christenen
 3. Christologie
 4. Theologie
 5. Geloven en geloof
 6. Wie of wat is een Jeshuaist of Jesjoeaist?
 7. Ken jij een Jeshua-ist
 8. Wie is een Jeshua-ist
 9. Jeshuaisten dragers van de naam van Christus
 10. Joodse bezwaren tegen Jezus weerlegd
 11. Aanstichter
 12. Eerste eeuw ecclesia
 13. Joods of niet-Joods
 14. Jesuaisten, Jeshuanen of Jesjoeanen, Messiasbelijdende Joden, Messiaansen en Christenen
 15. Jezuïsme en Jezusisme te onderscheiden van het Paulinische christendom en de trinitarisch christelijke kerk
 16. Messiaans Judaïsme of Nazarener Judaïsme
 17. Een misverstand over het Messiaans Jodendom
 18. Een heiden of niet-Jood en de mozaïsche wet
 19. Volgers van Jeshua de Christus, Christenen of Jeshuaisten
 20. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #1 Geestelijke ondersteuning
 21. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #2 Christenheid tegenover christendom
 22. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #3 Groeiende beweging uit Joodse sekte De Weg
 23. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #4 Openbare prediking en Wederdopers
 24. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus
 25. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #6 Volgers van de ware Jezus zijn volgers van Jeshua of Jeshuaisten
 26. Ware volgers van Jeshua
 27. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #1 Verontreiniging
 28. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #2 Aanhangers of verbondenen
 29. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #3 Volgers van de ware Jezus
 30. Moeilijkheden om openlijk te bekennen een volger van Jeshua te zijn
 31. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 1 Begin jaren
 32. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 2 Verbondswetten
 33. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 3 De Weg – een Joodse sekte
 34. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 4 Trinitariërs en Niet-trinitariërs
 35. Gunst bij God niet wegens ras of nationaliteit
 36. Volwaardige kinderen van God
 37. Uiting geven aan ons geloof in Gods voorzieningen
 38. Waarom een Jeshuaist worden