Jeshuaisten voor u

Als volgelingen van de Nazarener rebbe Jeshua (Jesjoea) weten we hoe belangrijk het is om de taak op te volgen die door deze Joodse leraar is gegeven.

Als Jeshuaisten (of Jesjoeaansen) beschouwen we onszelf als broeders en zusters in Christus. Als een basisbeweging van Joodse en niet-Joodse volgelingen van Jezus proberen we de handen ineen te slaan met alle andere volgelingen van die gezonden zoon van God die de weg naar God is.

We proberen de theologie en praktijk van de oorspronkelijke eerste-eeuwse joodse volgelingen van Jezus te herstellen. Niet te vergeten dat zij oorspronkelijk een Joodse groep waren, en hun geloof hadden op basis van de Judaïsche leer, zouden alle volgelingen van Jeshua (Jesjoea/Jesus/Jezus) moeten erkennen dat we daarom ook in deze hedendaagse wereld ons geloof moeten baseren op het Joodse geloof van Jeshua (Jesjoea) de Messias (Jezus Christus).

Wij geloven dat onderwijs het vertrekpunt is. Zonder eerst de Schrift te kennen, zou er geen manier zijn om de Elohim Hashem Jehovah God, de hemelse Vader van Jeshua, te kennen en te doen wat Hij van ons verwacht. We bestuderen de Bijbel met een focus op de historische en taalkundige context, waarbij we de Schrift herkennen als geïnspireerd door God maar nog steeds echte, historische literatuur. Door de Bijbel te bestuderen, hopen we in staat te zijn om een ​​evenwichtig begrip te hebben van wat het betekent om een ​​gelovige te zijn.

Op deze website hopen we u enkele Bijbelse inzichten te presenteren en te laten zien hoe belangrijk het is om Bijbels onderricht of Bijbelse doctrines te houden, en niet voor menselijke doctrines. Daarmee hopen we je een hand te reiken met de agape liefde van Christus om je uit te nodigen om met ons mee te gaan op het pad naar de juiste weg om de kleine nauwe poort naar het Koninkrijk van God binnen te gaan.