Taal Feature Picture
Bijbelstudie, Elohim Hashem Jehovah, Geschiedenis, Taal & Woordverklaringen

De Taal van de Bijbel: ‘Muren’ van water (1)

Terugwijkend water De HEER liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land. Het water spleet, en zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan, over droog land; rechts en links van hen rees het water op als een muur (Ex.… Lees verder De Taal van de Bijbel: ‘Muren’ van water (1)

Elohim Hashem Jehovah, Health and Wellbeing, History, Humanity, Jews, Le'bnsshpil = levensstijl - lifestyle, Life matters, News and Events, Religiosity + Way of Expressing Faith

First time since Nazi time no public gathering

2020 the year when an invisible enemy managed to isolate so many people and got so many believers of God not being able to meet with each other for the mitzvah of the memorial meal on 14 Nisan.

Bible texts, Elohim Hashem Jehovah, History, Humanity, People or Characters from Scripture, Religiosity + Way of Expressing Faith

Bereshith 5: Adam’s Descendants to Noah #4 From Enosh to another Enoch

Going from Enosh, the son of Seth and grandson of Adam, we go up to another Enoch in the family tree, namely the son of Jared and grandson of Mahalalel. We know those descendants of Adam had come to recognise the Divine Creator as their God to call upon His Name.

Bible Study, Bible texts, Elohim Hashem Jehovah, History, Humanity, People or Characters from Scripture

Bereshith 5: Adam’s Descendants to Noah #3 From Seth to Kenan

Elohim had blessed the human beings He had created and allowed them to have children. That way A'dham became the father "of a son" in his own likeness, "after" his own image. We were not told this about Cain and Abel simply because the text did not wish to discuss them at length. In this chapter 5 Moses goes straight to the third son of Adam, Enosh. It is noted that from that time the people started to call upon the Name of Jehovah God.

Bible texts, Elohim Hashem Jehovah, History, Humanity, Life matters, People or Characters from Scripture

Bereshith 5: Adam’s Descendants to Noah #2 From Adam made in the likeness of God

The genealogy of Adam gives us a picture how from those being created in the image of God, were born new creatures. Male and female were created by the Only One God, Who blessed them and gave them the possibility to bring forth new blood, so that the purpose of God, to fill the world could be fulfilled.

Bible Study, Elohim Hashem Jehovah, History, Humanity, Life matters, Scriptures

Bereshith 5: Adam’s Descendants to Noah #1 The accounting

The fifth chapter of the first book of the Pentateuch brings us the accounting of mankind. Moses gives an idea how the Children of God came one after the other on earth to play their role in history.

Elohim Hashem Jehovah, Life matters, Re-blogs and Thoughts of others, Religiosity + Way of Expressing Faith, Writings

To come close to God we have to want to “see” Him

The whole Parsha of Shemot brings us the clear answer to Pharaoh's scoffing "Who is HaShem!" of Parshat Shemot! The Divine Author caps off Parshat Shemot with a promise that now we will see what HE will do to Pharaoh & how Pharaoh will bow before our G-d, sending out Israel strongly from Egypt!

Bezinningsteksten, Elohim Hashem Jehovah, Geschriften, Levenskwesties, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Intimiteit met God is de kern van de Thora

Onze relatie met de Elohim hoort opgebouwd worden rond de bouwstenen van de Thora.

Actualiteit, Elohim Hashem Jehovah, Joden, Levenskwesties, Mensdom, Politiek, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Ophef rond het rondlopen met en aansteken van de joodse kandelaar ter ere van het Chanoekafeest

Betreft de ophef die het ontsteken van de chanoukalamp in Michael Freilichs bureau in het parlement veroorzaakte.

Actualiteit, Elohim Hashem Jehovah, Figuren of Karakters uit de Schrift, Geschiedenis, Jeshua de Messias, Jeshuaisten, Joden, Le'bnsshpil = levensstijl - lifestyle, Levenskwesties, Mensdom, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Voorzien van een zichtbaar teken #2 Menora gebruik

Na het historisch gebeuren van Hanukkah en menora onder de loep genomen te hebben bekijken wij verderd tradities omtrent het Hanukkah gebeuren en het gebruik van de 9-armige kandelaar of menora.

Elohim Hashem Jehovah, History, Humanity, Jeshua the Messiah, Life matters, News and Events, Reflection text

Dark times looking like death is around the corner – but Light given to us

The living know that they will die, but the dead know nothing. In these darker days many may feel depressed or become confronted with the passing away of people or beloved animals. Though we do have 8 days to remember how light is given by God and how the temple, His House, was restored.

Elohim Hashem Jehovah, Jeshua de Messias, Taal & Woordverklaringen

Het Geschreven Woord: Engelen

Er bestaan hemelse figuren die als taak hebben boodschappen van God over te brengen naar mensen. Maar hiertegenover staan ook mensen die door God als een bode worden uitgestuurd om zo mensen te waarschuwen. We moeten proberen een duidelijk verschil te maken tussen die karakters.

Christenen, Elohim Hashem Jehovah, Figuren of Karakters uit de Schrift, Geschriften, Jeshua de Messias, Levenskwesties, Mensdom, Taal & Woordverklaringen

De Taal van de Bijbel: Geleerd door de Vader

Tegenover de alwetende God staat de niet-wetende man van vlees en bloed die alles van kindsbeen af moet leren. Gods zoon moest zo ook alles leren en wist heel wat dingen niet daar het enkel aan God is gegeven om deze te kennen en het zelfs aan de zoon van God niet toekomt om dat te weten.

Elohim Hashem Jehovah, Jeshua the Messiah

Not saying Jeshua is God

Trinitarians often say Jeshua is saying he is God (like in Mark 7:6-8). But hat is a strong misinterpretation.