Elohim Hashem Jehovah, Geschiedenis, Geschriften, Joden, Taal & Woordverklaringen

Betrouwbaarheid van de overlevering 1

De mens moet beseffen dat God de zorgvuldigheid van de Joodse schrijvers en hun eerbied voor de tekst heeft gebruikt om Zijn Woord betrouwbaar te bewaren tot in onze dagen.

Elohim Hashem Jehovah, Geschriften, Taal & Woordverklaringen

Het Geschreven Woord: Lankmoedigheid & geduld

Een kijk op de woordkeuze voor datgene wat van lange adem kan zijn of war men voor een langer tijdje kan tegen aan kan gaan of zien. Het lankmoedige of geduldige kan spreken over een genadige gemoedszin of barmhartigheid.

Taal Feature Picture
Elohim Hashem Jehovah, Geschiedenis, Joden, Taal & Woordverklaringen

De Taal van de Bijbel: ‘Muren’ van water (2)

Wij kijken verder naar de manier waarop God Zijn volk een doortocht door de Rietzee verschafte en hen met ‘muren van water’ voor altijd van hun Egyptische overheersers redde.

Elohim Hashem Jehovah, Geschiedenis, Joden, Levenskwesties, Mensdom, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

9 Av 2020 en Dagen van droefheid

De dag dat een aantal rampen in de Joodse geschiedenis plaatsvonden, voornamelijk de vernietiging van zowel de Salomotempel door het Neobabylonische rijk als de Tweede Tempel door het Romeinse rijk in Jeruzalem, kreeg in dit jaar een andere zwarte vlek van de CoViD-19 pandemie.

Taal Feature Picture
Bijbelstudie, Elohim Hashem Jehovah, Geschiedenis, Taal & Woordverklaringen

De Taal van de Bijbel: ‘Muren’ van water (1)

In twee artikelen kijken wij hoe God met "Muren van water" een doortocht door de Rietzee voorzag maar ook een muur om langs te gaan of om tegen aan te botsen.

Elohim Hashem Jehovah, Health and Wellbeing, History, Humanity, Jews, Le'bnsshpil = levensstijl - lifestyle, Life matters, News and Events, Religiosity + Way of Expressing Faith

First time since Nazi time no public gathering

2020 the year when an invisible enemy managed to isolate so many people and got so many believers of God not being able to meet with each other for the mitzvah of the memorial meal on 14 Nisan.

Bible texts, Elohim Hashem Jehovah, History, Humanity, People or Characters from Scripture, Religiosity + Way of Expressing Faith

Bereshith 5: Adam’s Descendants to Noah #4 From Enosh to another Enoch

Going from Enosh, the son of Seth and grandson of Adam, we go up to another Enoch in the family tree, namely the son of Jared and grandson of Mahalalel. We know those descendants of Adam had come to recognise the Divine Creator as their God to call upon His Name.

Bible Study, Bible texts, Elohim Hashem Jehovah, History, Humanity, People or Characters from Scripture

Bereshith 5: Adam’s Descendants to Noah #3 From Seth to Kenan

Elohim had blessed the human beings He had created and allowed them to have children. That way A'dham became the father "of a son" in his own likeness, "after" his own image. We were not told this about Cain and Abel simply because the text did not wish to discuss them at length. In this chapter 5 Moses goes straight to the third son of Adam, Enosh. It is noted that from that time the people started to call upon the Name of Jehovah God.

Bible texts, Elohim Hashem Jehovah, History, Humanity, Life matters, People or Characters from Scripture

Bereshith 5: Adam’s Descendants to Noah #2 From Adam made in the likeness of God

The genealogy of Adam gives us a picture how from those being created in the image of God, were born new creatures. Male and female were created by the Only One God, Who blessed them and gave them the possibility to bring forth new blood, so that the purpose of God, to fill the world could be fulfilled.

Bible Study, Elohim Hashem Jehovah, History, Humanity, Life matters, Scriptures

Bereshith 5: Adam’s Descendants to Noah #1 The accounting

The fifth chapter of the first book of the Pentateuch brings us the accounting of mankind. Moses gives an idea how the Children of God came one after the other on earth to play their role in history.

Elohim Hashem Jehovah, Life matters, Re-blogs and Thoughts of others, Religiosity + Way of Expressing Faith, Writings

To come close to God we have to want to “see” Him

The whole Parsha of Shemot brings us the clear answer to Pharaoh's scoffing "Who is HaShem!" of Parshat Shemot! The Divine Author caps off Parshat Shemot with a promise that now we will see what HE will do to Pharaoh & how Pharaoh will bow before our G-d, sending out Israel strongly from Egypt!

Bezinningsteksten, Elohim Hashem Jehovah, Geschriften, Levenskwesties, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Intimiteit met God is de kern van de Thora

Onze relatie met de Elohim hoort opgebouwd worden rond de bouwstenen van de Thora.

Actualiteit, Elohim Hashem Jehovah, Joden, Levenskwesties, Mensdom, Politiek, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Ophef rond het rondlopen met en aansteken van de joodse kandelaar ter ere van het Chanoekafeest

Betreft de ophef die het ontsteken van de chanoukalamp in Michael Freilichs bureau in het parlement veroorzaakte.

Actualiteit, Elohim Hashem Jehovah, Figuren of Karakters uit de Schrift, Geschiedenis, Jeshua de Messias, Jeshuaisten, Joden, Le'bnsshpil = levensstijl - lifestyle, Levenskwesties, Mensdom, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Voorzien van een zichtbaar teken #2 Menora gebruik

Na het historisch gebeuren van Hanukkah en menora onder de loep genomen te hebben, bekijken wij verder tradities omtrent het Hanukkah gebeuren en het gebruik van de 9-armige kandelaar of menora.

Elohim Hashem Jehovah, History, Humanity, Jeshua the Messiah, Life matters, News and Events, Reflection text

Dark times looking like death is around the corner – but Light given to us

The living know that they will die, but the dead know nothing. In these darker days many may feel depressed or become confronted with the passing away of people or beloved animals. Though we do have 8 days to remember how light is given by God and how the temple, His House, was restored.