Elohim Hashem Jehovah, Jeshuaists, Jews, Le'bnsshpil = lifestyle - way of life, Life matters, News and Events, Religiosity + Way of Expressing Faith

Shemini Atzeret 5782 Times and Torah readings never to stop

Simchat Torah is a component of the Biblical Jewish holiday of Shemini Atzeret (“Eighth Day of Assembly”), which follows immediately after the festival of Sukkot in the month of Tishrei (mid-September to early October on the Gregorian calendar).

Christenen, Elohim Hashem Jehovah, Le'bnsshpil = levensstijl - lifestyle, Levenskwesties, Mensdom, Re-blogs and Thoughts of others, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Naakt lopen, kolonialisme, klimaatcrisis, cultuur en vooroordeel

Tot op de dag van vandaag zien wij dat het postkolonialisme en het neokolonialisme de verhoudingen en ideologieën van het kolonialisme voortgezet of verlegd hebben, waarbij zij de voortzetting ervan rechtvaardigen met concepten als ontwikkeling en nieuwe grenzen, zoals bij de verkenning van de kosmische ruimte met het oog op kolonisatie.

Announcement, Elohim Hashem Jehovah, History, Jeshua the Messiah, Jews, Ketz HaOlam Hazeh = End times - end of the age, News and Events, People or Characters from Scripture, Places mentioned in the Bible, Politics, Scriptures, Universe (Space), View on Israel

Israel – A look at the land and people of Israel

A Russian alliance of some sort and Russian aggression that might come over our world today may be one of the many signs of "Acharit hashanim" or the "Latter years", the horrible great war that would come over the planet earth, as prophesied in the ancient Books of the Hebrews. God tells us that the onslaught that shall ascend and come like a storm, was prepared well in advance. Even when Israel were dwelling safely. This is typical of Russian strategy. They are the master chess players planning many many moves ahead. Putin came to power early 2000 – even then Israel were still living in “safety” the Al Aqsa Intifada had not begun the walls were not built.. It could have been at this very time that Gog thought this evil thought when Israel dwells safely.

Bijbelstudie, Elohim Hashem Jehovah, Levenskwesties, Taal & Woordverklaringen

Het Geschreven Woord: lossing

Geschreven Woord: Gebruik en verklaring van een sleutelwoord in de grondtekst: lossing   Het woord in het Hebreeuws en het Grieks Het Hebreeuwse woord voor ‘lossen’ is ga’al. De Griekse vertaling van het OT vertaalt het op verschillende manieren, maar het meest gebruikt worden de woorden lutroō (loskopen), met enkele afgeleiden daarvan, of als ruomai (behoeden… Lees verder Het Geschreven Woord: lossing

Elohim Hashem Jehovah, Geschiedenis, Gezondheid en Welzijn, Le'bnsshpil = levensstijl - lifestyle, Mensdom, Universum (Ruimte)

Een nieuw jaar voor een wereld vol onzekerheden

Met Rosj Hasjana kijken velen naar een nieuw jaar met veelbelovende voornemens. Waar plaatst u zich in deze wereld vol onzekerheden?

Bijbelstudie, Elohim Hashem Jehovah, Figuren of Karakters uit de Schrift, Geschiedenis, Levenskwesties, Mensdom

Bereshith 5:3-5 De plaatsvervanger verwekt naar Gods en Adems gelijkenis

Er wordt aangegeven dat vanuit de klomp aarde de aardse mens zich verder uitbreide naar het beeld van de eerste mens, die naar Gods beeld geschapen was.

Elohim Hashem Jehovah, Figuren of Karakters uit de Schrift, Le'bnsshpil = levensstijl - lifestyle, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking, Taal & Woordverklaringen

De Taal van de Bijbel: Overmoed

Wij overlopen hoe het woord hubris en Hebreeuwse en Griekse aanverwanten in Nederlandse vertalingen zijn weergegeven, als hoogmoed, trots, verheven, maar ook als geweld gebruiken of mishandelen, overmoedig zijn, smaden of beledigen worden weergegeven.

Christians, Elohim Hashem Jehovah, Jeshua the Messiah, Jeshuaists, Jews, Religiosity + Way of Expressing Faith

Evangelical influence in the Jewish world

Jayson Casper has presents his view about Israel on his blog and looks at certain Messianic Jews and wonders how evangelicals should identify with the issues Israel faces. Jamie Cowen, an Israeli lawyer and a believer in Jesus says: “going through Messianic Jews is best.” This brings Casper to think the complexity of Israel divides… Lees verder Evangelical influence in the Jewish world

Elohim Hashem Jehovah, Jeshua the Messiah, Jeshuaists, Jews, News and Events, Politics

Certain Messianic groups betraying the Elohim

It is a well-known fact that there are not many Jews who have accepted that the Nazarene master-teacher Jeshua is the promised Messiah. Although the Messianic Jewish movement may not have been huge or well known until the 60s, there has been a faithful remnant keeping the torch lit from the time of Yeshua’s apostles… Lees verder Certain Messianic groups betraying the Elohim

Bijbelstudie, Elohim Hashem Jehovah, Figuren of Karakters uit de Schrift, Geschiedenis, Mensdom, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Bereshith 4:24-26 Adams zoon Seth zijn zoon Enosj en begin van aanroeping van Gods Naam

Voor dat een lijst van verwekkingen wordt gegeven in Moshe's Boek Bereshith wordt melding gemaakt van de Jehovahistische Sethietenlijst.

Dierenrijk, Elohim Hashem Jehovah, Geschiedenis, Levenskwesties, Mensdom, Plantenrijk, Universum (Ruimte)

De Adem van God tot bestaan, leven en tot relatie brengend

Oorspronkelijk was er slechts de El'Elyon die Zijn Adem tot klanken bracht waardoor Zijn Woord dingen tot ontstaan bracht.

Bijbelstudie, Elohim Hashem Jehovah, Levenskwesties, Re-blogs and Thoughts of others, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Een partijdige God – over Kaïn en Abel

Kaïn mocht dan wel bescherming van God krijgen, maar na die vreselijke daad horen wij hoe in het vervolg erger mag opgetreden worden tegen hen die iets verkeerds gedaan hebben. Vandaag lijkt die bloedwraak waar er dan sprake van is in de later hoofdstukken voor ons onbegrijpelijk.

*

Om in acht te nemen:

Kaïn wil dat geloof religie is en blijft: dat religie de bestaande opvattingen bevestigt. Maar Gods visie maakt ons verantwoordelijk voor de kwetsbare. Dat wil Kaïn niet. Zijn positie mag niet bevraagd worden. Zijn zonde is niet dat hij in een goede positie is en leiderschap toont, maar dat hij niet ten dienste van de kwetsbare wil leven.

Alexander Veerman

‘Elk mens telt’ – dat was het thema van de diaconale zondag in de gereformeerde kerk Sliedrecht (PKN). Het is een mooie gedachte, dat elke mens zou tellen. De werkelijkheid laat echter een ander beeld zien. Vraag maar eens aan een uitgeprocedeerde asielzoeker of elk mens telt. Of aan de vluchtelingen die vast zitten in Moria of in andere kampen langs de grenzen van Europa. Vraag het maar aan mensen die klem zitten in situaties van onrecht, of aan wie gebukt gaat onder schulden.

Wie macht heeft, populair is of geld heeft – die bepaalt. Het recht van de sterkste en daar zullen we het mee moeten doen. Toch? En daarmee zitten we midden in het verhaal van Kaïn en Abel. Dit Bijbelverhaal gaat over jou en mij. Een paar punten die in mijn beleving in het oog springen:

Het leven gaat door

Het eerste is dat het leven doorgaat…

View original post 658 woorden meer

Elohim Hashem Jehovah, History, Humanity, Life matters, News and Events

Looking at 1 Nissan, 5781 or Sunday, March 14, 2021

In life, the point is that man should be well aware that he was made by a Supreme Being at some point in time.

Elohim Hashem Jehovah, Geschiedenis, Levenskwesties, Mensdom, Universum (Ruimte)

Kijk naar 1 Nissan, 5781 of zondag 14 maart 2021

In het leven komt het er op aan dat de mens er zich goed bewust van is dat hij op een bepaald moment in tijd door een Opperwezen gemaakt is geworden.

Elohim Hashem Jehovah, Humanity, Le'bnsshpil = lifestyle - way of life, Re-blogs and Thoughts of others, Universe (Space)

Genesis 2:5-9 Theological terraforming and the Genesis worldview.

Our understanding of Scriptures is received by our different characters with different views and necessarily conveyed in human words and imagery.

Out of nothing, using nothing, from nothing, simply by God’s Word speaking ‘Into Being’ everything came into being.
Theology should simply be understood to be the ‘study of the Theos,’ The God Who gives a theological illumination in chapter 1 of Genesis.
Even when we do not know how God made everything, it is not as such something to know, but something we have to accept and believe.

In the end, people shall come to understand that “Its all up to God. God’s will be done.” People also shall come to see that everything is connected and that by following God’s advice, given in the many assembled books, man shall be able to make the best of his life, capable for the challenges of our lives in corporately challenging times and circumstances.

Rev Stephen Thompson preachingUnderneath you may find Stephen Thompson’s interpretation of Genesis 2. He looks at it and at Tate Modern and the Clore Gallery and the multitudes of sketches and watercolours by the English Romantic landscape painter Joseph Mallord William Turner, known in his time as William Turner, who created expressive colourisations, imaginative landscapes and turbulent, often violent marine paintings.

For him we are invited in this Genesis 2:5-9 passage into a personal viewing of God’s creative studios at the start of time as we might think of it, now having the curtains and canvas being pulled back and we get to see something of what is going on, behind the dashboard as it were.

He looks at the introduction of the El or the Mighty – high-ranking god, YHWH or Jehovah and compaes Him with the heathen’s el (or god).

*

To remember:

 • we can only know the One who was called ‘El’ by men if the real God chooses to reveal their Reality. And so YHWH does!
 • God = explicit first cause
 • ground described metaphorically = having a face which God has tended with gentle moisture >God takes dust of the ground + forms an animate being with a face that is really sensitive + responsive +> first conception: ‘God formed… God breathed… > the man became
 • scope for an ongoing relationship with God as equals in nature in some vital respects.
 • God = only One capable of making a universe or matter with capacity to form life
 • God’s world = placed under our authority + control > our delicate stewardship, which must consider whether this plant is to be made a crop or a weed, and whether this bush will live here or there or not at all.
 • God’s creation = designed to point to a quality of life which reaches beyond our physical existence for a few short decades, + a quality of wisdom which is grounded in simple knowledge but then goes beyond what we might find out for ourselves.

°°°

On the 17th of January 2021 the article we reblogged was not anymore to be connected. Well are the following articles there to be read where he a.o. mentions that God is a hard worker and that it is how the universe got to be here.

God is an abundantly creative worker: that’s how the world with all its variety (including you and me) came to be here.

For him, it is also clear that Jehovah God doesn’t want us to ‘’die’’, but remarks:

That, of course, is what did happen when the first people trespassed across this known boundary. They sinned to their own eternal harm. We break God’s commandments and find that we ourselves are broken on them. If we break them, it is even more the case that they break us.

It is also by the bond of people:

The marriage of one man to one woman is God’s invention, and like the rest of His creation it is ‘good’. Also, like the rest of the created order, it has been affected by the fall. Sin spoils marriages and ultimately blasts people apart. But if we will keep looking to the One who gave us the gift of marriage, and if we trust in His resources, we can nevertheless know a wonderful harmony and intimacy.

+

Preceding

Bereshith 1-2 The Creation of the World – The Seven Days

Bereshith 2 Man and Woman placed in a Royal Garden

Starting from a point in time when two elements existed

Account of origin of man, sin and death

Possible problems with two Accounts of the beginning of human race

The figure of Adam

++

Find also to read

 1. Stories of the beginnings, and one Main book composed of four major sections
 2. Blackness, nothingness, something, void
 3. “Before” and “after” the Big Bang
 4. A Book to trust #4 Cause of Being and Truth
 5. Nothingness
 6. Accommodation of the Void
 7. Something from nothing
 8. 3rd question: Does there exist a Divine Creator
 9. Why think there’s a God? (1): Something from Nothing
 10. About the Cosmological argument for proving that there is a Creative Deity
 11. Consciously or unconsciously forming a world-view and choosing to believe or not to believe in God
 12. When no man can say with absolute certainty that God does or does not exist
 13. The very very beginning 1 Creating Gods – Nothing, none, something or more present
 14. The very very beginning 2 The Word and words
 15. From waste and void coming into being by God’s Word
 16. From nothingness, except an eternal Being, the Ruach brought into being
 17. Different principle about the origin and beginning of everything
 18. From nothingness and choices being made
 19. From nothingness to a growing group of followers of Jeshua 4 Trusting the Right One
 20. Scattered, broken, thwarted reflection of God
 21. Different principle about the origin and beginning of everything
 22. Science, belief, denial and visibility 2

+++

Related articles

 1. In The Beginning. 2021
 2. Nothing
 3. What is Nothing?
 4. There is No Such Thing as NothingNothingness
 5. The Profundity of Emptiness
 6. The Simplicity of Nothingness
 7. The illusion of our own power
 8. Creation or Evolution
 9. Creation, Part 1: What is a doctrine of creation?
 10. God as Creator
 11. Genesis 1 – In the Beginning
 12. Genesis 1-2: A Harmonised and Historical Reading – Peter Heavyside
 13. Beckett: Poetry – No. 2138, Genesis: Creation & The Fall
 14. the bible’s big story
 15. God Speaks! How to (imperfectly) hear the indirect/subtle voice of God – Part II
 16. Evening Sentences

common or garden theologian

Artist Illustration of Dragon entering the Martian atmosphere before landing (2015). Original from Official SpaceX photos. Millions of years ago Mars had a magnetic field and an atmosphere, but both are long since gone, so it is not presently inhabitable.

Genesis 2:5-9 (ESV) When nobush of the field[a]was yet in the land[b]and no small plant of the field had yet sprung up—for theLordGod had not caused it to rain on the land, and there was no manto work the ground,6and a mist[c]was going up from the land and was watering the whole face of the ground—7then theLordGod formed the man ofdust from the ground andbreathed into hisnostrils the breath of life, andthe man became a living creature.8And theLordGod planted agarden in Eden, in the east, and there he put the man whom…

View original post 3.113 woorden meer