Bijbelstudie, Elohim Hashem Jehovah, Figuren of Karakters uit de Schrift, Geschiedenis, Levenskwesties, Mensdom

Bereshith 5:3-5 De plaatsvervanger verwekt naar Gods en Adems gelijkenis

Er wordt aangegeven dat vanuit de klomp aarde de aardse mens zich verder uitbreide naar het beeld van de eerste mens, die naar Gods beeld geschapen was.

Bible texts, Elohim Hashem Jehovah, History, Humanity, People or Characters from Scripture, Religiosity + Way of Expressing Faith

Bereshith 5: Adam’s Descendants to Noah #4 From Enosh to another Enoch

Going from Enosh, the son of Seth and grandson of Adam, we go up to another Enoch in the family tree, namely the son of Jared and grandson of Mahalalel. We know those descendants of Adam had come to recognise the Divine Creator as their God to call upon His Name.

Bible Study, Elohim Hashem Jehovah, History, Humanity, Life matters, Scriptures

Bereshith 5: Adam’s Descendants to Noah #1 The accounting

The fifth chapter of the first book of the Pentateuch brings us the accounting of mankind. Moses gives an idea how the Children of God came one after the other on earth to play their role in history.