Taal Feature Picture
Bijbelstudie, Geschriften, Jeshua de Messias, Taal & Woordverklaringen

Het Geschreven Woord: Gebruik en verklaring van het woord “Evangelie”

Het woord "Evangelie" In het Hebreeuws Het woord in het OT is bas-har. Het wordt in de historische boeken gebruikt voor berichten uit de strijd, en in de psalmen voor het verkondigen van Gods grootheid. Bij Jesaja gaat het de betekenis krijgen van het ‘goede nieuws’ van de bevrijding van het volk uit hun ballingschap,… Lees verder Het Geschreven Woord: Gebruik en verklaring van het woord “Evangelie”

Advertenties
Taal Feature Picture
Bijbelstudie, Ketz HaOlam Hazeh = Eindtijd - einde van de tijdperken, Taal & Woordverklaringen

De Taal van de Bijbel: De derde hemel

Ik ken een volgeling van Christus die veertien jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd ... ik weet dat deze man ... werd weggevoerd tot in het paradijs. (2 Kor. 12:2-4) Over deze mededeling van Paulus is heel wat af gefantaseerd. Er zouden drie verschillende hemelen zijn, als het ware ‘op elkaar gestapeld’.… Lees verder De Taal van de Bijbel: De derde hemel

Taal Feature Picture
Christenen, Levenskwesties, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking, Taal & Woordverklaringen

Het Geschreven Woord: aischuno

We kijken naar het basiswoord aischunō en zijn afgeleiden die over schaamte en beschaming of vernedering spreken.

Taal Feature Picture
Bijbelstudie, Jeshua de Messias, Levenskwesties, Mensdom, Taal & Woordverklaringen

De Taal van de Bijbel: Lafhartigheid

We kijken naar het woord deilos dat meer inhoudt dan bevreesdheid. Lafhartigheid wordt aanzien als een eigenschap die een mens als eerste onaanvaardbaar maakt voor God en ongeschikt om Jezus te dienen in zijn Koninkrijk.

Bible texts, Humanity, Life matters, Religiosity + Way of Expressing Faith

Our position against those around us

Never forget there is the Royal Law of Scripture to love your neighbour as yourself, not take vengeance, nor bear any grudge against those around you.

Taal Feature Picture
Taal & Woordverklaringen

De taal van de Bijbel: Pistis

‘pistis, het overtuigd zijn van de waarheid van iets, geloof; in het N.T. voor een overtuiging of geloof betreffende iemands verhouding tot God en goddelijke dingen, over het algemeen met inbegrip van vertrouwen en heilig vuur geboren uit geloof en ermee verbonden; maar ook handelt het over trouw, getrouwheid of het karakter van iemand op wie men vertrouwen kan.

Taal Feature Picture
Taal & Woordverklaringen

De taal van de Bijbel: Zuurdesem

Zuurdeeg of zuurdesem, het verzuurde deeg dat in het Oosten als gist gebruikt werd om nieuw brood te bakken. Het doel van zuurdeeg is, dat het deeg rijst en het brood smakelijker wordt. Maar het stond ook als teken voor iets wat een alles doordringende werking heeft alsook voor het werkend beginsel op geestelijk gebied in zaken van godsdienstbeleving, staatskunde en groepswerking. Jezus vergelijkt in Mt 13:33 Lu 13:21 de alles doordringende werking van het Koninkrijk van God met de werking van zuurdeeg. Op andere plaatsen is zuurdeeg juist een symbool van het kwade, van ontaarding en bederf, dat het andere aansteekt. {Mt 16:6-12 Mr 8:15 Ga 5:9 }

Jeshua de Messias, Taal & Woordverklaringen

Het Geschreven Woord: Harpazõ

Wij nemen een kijk op de Nederlandse vertalingen voor "harpazō", "harpax" en "harpagè"

Taal Feature Picture
Elohim Hashem Jehovah, Taal & Woordverklaringen

De Taal van de Bijbel: Elohim. Meer dan God alleen

Een kijk op "El" en "Elohim" woorden om machtigen of hogergeplaatsten zo wel als een god en/of Dé God aan te duiden.

Taal Feature Picture
Taal & Woordverklaringen

Het geschreven woord: exaleipho

εξαλειφω exa’leipho, ww: 1) geheel zalven of wassen + 1a) bestrijken: d.w.z. bedekken met kalk (witkalken of pleisteren) 2) uitwrijven, afwrijven + 2a) uitwissen, doorhalen, doen verdwijnen

Taal Feature Picture
Elohim Hashem Jehovah, Geschiedenis, Geschriften, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking, Taal & Woordverklaringen

De Taal van de Bijbel: Testament

Op symbolische wijze heeft de Elohim een rechtsvordering of akkoordverklaring aangegaan met Zijn Volk, dat daartoe vrijwillig kon toetreden. de mens verklaarde zich vrijwillig door middel van een offerprocedure langs zijn kant het contract te zullen nakomen. In latere jaren bood er zich dan een man van vlees en bloed als offergave of losgeld om het plengoffer voor goed te beëindigen en zo een tijd van een Nieuw Verbond in te gaan.

Christians, Jeshua the Messiah, Jeshuaists, Jews, Life matters, Reflection text, Religiosity + Way of Expressing Faith

Troubles testing your faith and giving you patience and good prospects

Mankind should know that people should make a choice and should have to come to a pure belief in line with God's Wishes and not according human doctrines. Our first priority should be to please God, but all should know that without faith and by keeping to human and heathen traditions it is impossible to please God.

Christians, Humanity, Jeshua the Messiah, Jeshuaists, Jews, Life matters, Religiosity + Way of Expressing Faith

That brotherly love may continue and have people join hands

The apostle Paul has given all those who want to follow Jesus an exhortation, so that there should be no doubt how they have to behave and how they should all become united in the One Body of Christ.

Announcement, History, Humanity, Jeshuaists, Life matters, Religiosity + Way of Expressing Faith

The offspring from a tortured generation finding the Word of God again

During the years of Nazism several Jewish children found themselves placed by goyim and several of them got a Catholic education and formation. Years later several of them, their children and/or grandchildren wanted to find their Jewish identity again, others lost faith in God and religion, whilst others went looking for Scriptural Truth. Her we want to offer a place for those searching for Biblical Truth and the possibility to be a Jew as well as a Christian, being part of the People of Israel and a member of the Body of Christ.

Christians, Humanity, Jeshua the Messiah, Re-blogs and Thoughts of others, Religiosity + Way of Expressing Faith

Biblical Yeshua/ Jesus or Another European Greco- Roman Jesus ??

Too many people, calling themselves Christian, are convinced they should follow and be a member of a certain Christian church, forgetting that they should not follow human beings or human leaders, but should follow the Nazarene master teacher Jeshua (Yeshua/Jesus/Jezus/Chesu/Ishi/Issou) who they wrongly have made in their god, instead of accepting him and honouring him for being son of man and son of God, who gave his body as a ransom for all.

Jeshua is the one we should follow. It is also his God we should praise and worship and trust in Him that accepted that peace offering of that humble man who never claimed to be the highest or the mightiest and very well knew he could not do anything without the Power of his heavenly Father, Who is greater than him and all others.

Jeshua put aside his own will to do the Will of his heavenly Father, the Only One True God, and expect from his followers to do the same, giving themselves into God’s Hand and not in the hands of clergy who mislead so many people with human theological teachings instead of Biblical Truth.

Let those who love Jeshua and his heavenly Father show their love for them by becoming true followers of the Nazarene rebbe by following Jeshua’s teachings and keeping to the Bible, the infallible Word of God.

++

Additional reading

 1. Americans really thinking the Messiah Christ had an English name
 2. The habitual misreading of John 1 and the ‘Word being God’ #2
 3. Memorizing wonderfully 42 Equality with God & doing nothing of himself
 4. Maintaining unity of Spirit in the bond of peace becoming one with God

+++

Related

 1. Converts?
 2. In our eagerness to make converts
 3. Embracing Peace: My Convert Story Part II
 4. German far-right AfD politician converts to Islam
 5. Many Scientists Convert to Islam
 6. Convert Troubles [A Critique of Born Supremacy]
 7. Lydia in Acts, such a disappointing convert – a woman!
 8. Easter Vigil, from a Catholic Convert
 9. His Blood Atones For Our Sins
 10. What is Apologetics?
 11. What do you do with your guilt?Stories of the Bible – Jesus’s Story, Part Two
 12. Easter: The Story Behind “Nothing But the Blood”
 13. Grace, and Grace Alone
 14. Home: A New Pesach Reflection by Ivy Helman

“He shall be called a Nazarene.” Matthew 2:23

In the New Testament you will NOT find that salvation is about ”accepting” Jesus.

NOWHERE in the New Testament you are called to accept Jesus into your heart.

In the New Testament you will NOT find anything like ”sinner`s prayer”.

NOWHERE in the New Testament you are called to convert to Christianity-

nor Judaism or any other religion.

main-christian-teachings-arent-in-old-testament-messianic-jews-for-jesus-igod-co-il-one-for-israel-youtube-thumbnail

Biblical Yeshua/ Jesus is our Passover Lamb.

Passover Lamb Yeshua

Only a blood sacrifice can atone for sin. 

Attempting to understand Yeshua’s/ Jesus` death on the Roman execution stake without comprehending the blood sacrifices in the Old Testament is like trying to build a house without a foundation.

The blood sacrifice of Yeshua/ Jesus was shed to restore us to right relationship with God.

without-the-shedding-of-blood-there-is-no-forgiveness-of-sin-hebrews-9-22

Leviticus 17:11

11 For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls; for it is the blood that makes atonement for…

View original post 2.955 woorden meer