Christenen, Elohim Hashem Jehovah, Jeshua de Messias

Jesjoea … wie bent u? 

Jesjoea … wie bent u?
(Zoon des mensen, Zoon van de levende God, Zoon van God, Gods Zoon, Zoon Gods?)

Wie is Jesjoea?, … is hij dezelfde als JHWH?
Er zijn veel christenen die “op grond van de Bijbel” beweren dat Jesjoea de tweede persoon in de “Twee-eenheid” of “Drie-eenheid” is en één in ‘Wezen’ met JHWH. Het is echter diezelfde Bijbel die deze doctrine verwerpt. Lees eens de volgende teksten en verifieer of ze niet buiten hun context geplaatst zijn:

1. JHWH is alwetend maar Jesjoea was dat niet
Wanneer hij sprak over de Dag des Oordeels gaf Jesjoea duidelijk aan dat zijn kennis beperkt was toen hij zei, “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.” (Marc 13:32, en Mat 24:36) Maar JHWH weet alles. Zijn kennis is zonder beperkingen. Dat Jesjoea, zoals hij zelf zegt, niet wist wanneer de Dag des Oordeels zou zijn is duidelijk bewijs dat Jesjoea niet alwetend is, en dat Jesjoea daarom niet JHWH is.

2.JHWH is almachtig maar Jesjoea was dit niet

  1. Alhoewel Jesjoea vele wonderen verrichtte, zei hij dat de macht die hij had niet aan hemzelf toebehoorde maar aan hem was gegeven door JHWH toen hij zei “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen …” (Joh 5:19) Nogmaals zei hij, “Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.” (Joh 5:30) Maar JHWH is niet alleen Almachtig, Hij is ook de bron van alle macht en autoriteit. Dat Jesjoea niets op eigen kracht kon doen is duidelijk bewijs dat Jesjoea niet almachtig is, en dat hij daarom niet JHWH is. Jesjoea getuigt dat hem alle macht was gegeven door zijn Vader, die alle macht bezit. “ … Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.” (Mat 28:18) Paulus verklaart “Want Hij (Jesjoea) moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij (JHWH) uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem (JHWH) onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat JHWH (God) zij alles in allen. (1 Cor 15:25-28)
  2. JHWH heeft geen God maar Jesjoea heeft dat wel, zijn Vader JHWH
   JHWH is de uiteindelijke rechter en toevlucht voor iedereen. Hij roept geen anderen aan noch bidt tot anderen. Jesjoea zegt duidelijk wie zijn God is tot Wie hij bidt en wie hij aanbad toen hij zei, “Ik vaar op naar mijn Vader en Uw vader, naar mijn God en uw God.” (Joh 20:17) Het staat geschreven dat Jesjoea aan het kruis heeft uitgeroepen, “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?” (Mat 27:46) Heeft Jesjoea misschien tot zichzelf gebeden toen hij het Onze Vader (Luc 11:2-4) uitsprak? Terwijl Jesjoea in de hof van Getsemane was bad hij, “Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.” (Mat 26:36-39)
   Heeft Jesjoea tot zichzelf gebeden? Het feit dat Jesjoea een ander Wezen erkende en aanbad en tot een ander Wezen bad als tot God is een duidelijk bewijs dat Jesjoea niet dezelfde is als JHWH, de enige waarachtige God.
  3. Niemand is groter dan JHWH en niemand kan Hem leiden
   Jesjoea erkende Iemand die groter was dan hijzelf en Wiens wil los stond van de zijne. Misschien is dit wel het duidelijkste bewijs dat Jesjoea niet gelijk is aan JHWH, en dat zij daarom niet een en dezelfde persoon zijn, komt uit de mond van Jesjoea. In Joh 14:28 zegt hij: “… de Vader is meer dan Ik.” Toen iemand naar hem verwees als de goede meester in Luc 18:19 antwoordde Jesjoea: “Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen …”. Verder maakte Jesjoea duidelijk onderscheid tussen hemzelf en JHWH toen hij zei, “… Ik ben van God uitgegaan; want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.” Jesjoea gaf duidelijk bewijs voor zijn ondergeschiktheid aan JHWH, in plaats van gelijkheid aan JHWH toen hij in Luc 22:42 zei, “… niet Mijn wil maar de Uwe geschiede!” en in Joh 5:30 “… Ik zoek niet mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.” Jesjoea zelf erkende het feit dat hij in gehoorzaamheid gekomen was in opdracht van een ander Wezen die hij erkende als groter dan hemzelf, en dat hij zijn eigen wil ondergeschikt maakte uit achting voor de wil van een ander. Dit zijn heldere bewijzen dat Jesjoea niet het Allerhoogste Wezen is, en daarom niet JHWH.

In de Bijbel vinden we met een gewone concordantie de volgende uitspraken:
80 teksten zeggen  “De Zoon des mensen
27 teksten zeggen  “De Zoon van God
10 teksten zeggen  “Gods Zoon
6 teksten zeggen    “Zoon Gods
1 tekst zegt              “Zoon van de levende God
0 teksten zeggen    “God de Zoon” of iets dergelijks … NIET één tekst.

Nergens lezen we in de Schrift de uitdrukking “God de Zoon” zoals we dus wél talloze keren over “God de Vader” lezen. Sterker nog, Paulus stelt kort en bondig vast: “… voor ons nochtans is er maar ÉÉN GOD, DE VADER” (1 Kor. 8:6). Consequent heet Jesjoea de Messias “de Zoon ván God”. Jesjoea is het beeld van de onzienlijke God. Jesjoea is het beeld van zijn hemelse Vader. Jesjoea is dus niet de Vader zelf.

Het loutere feit dat Jesjoea de Naam boven alle naam ontvangen heeft, bewijst dat dit geen intrinsieke maar toegekende heerlijkheid is. God de Vader heeft nimmer de Naam boven alle naam ontvangen, maar God de Vader bezit deze naar Zijn wezen.

Via de diepte van “de dood, ja de dood van het kruis” is Jesjoea uitermate verhoogd opdat in de naam van JESJOEA (betekend: JHWH Redt) zich alle knie zou buigen en alle tong zou belijden: Jesjoea is Heer. Waarom? Voor zijn eigen eer? Nee, “tot eer van God de Vader”! De glorie van de Zoon is dat Hij de onzienlijke God volkomen openbaart en het Hem uitsluitend om Diens eer te doen is (1 Kor. 15:28).

Conclusie
Christenen erkennen de Bijbel als de primaire bron van kennis over JHWH en Jesjoea. Omdat in de Bijbel echter duidelijk staat dat Jesjoea niet het Allerhoogste Wezen is en het Allerhoogste Wezen niet Jesjoea, op wat voor basis zijn we er dan toe gekomen om iets anders te geloven? Het geloof in een “Twee-eenheid” of “Drie-eenheid” als het Allerhoogste Wezen is onverenigbaar met de woorden van Jesjoea zelf, zoals die gepresenteerd worden in de Bijbel. God is één, niet twee of drie. JHWH is EchadJHWH is EénJHWH is de énige en Jesjoea is de éniggeboren zoon van God.

Link naar artikel

Immanuël, Gemeente van het Levende Woord
Email: w.verdouw@immanuel-gemeente.nl
Web: http://www.immanuel-gemeente.nl

Wees welkom op Sabbatmorgen en ervaar dat de vreugde van JHWH onze kracht is.
Plaats van samenkomst: “De Havenkerk”, Ieplaan 9, 2951 CB Alblasserdam, om 10.30 uur

9 gedachten over “Jesjoea … wie bent u? ”

 1. Dag Jeshuaiste,
  Zoals je het uitlegt ,heb je gelijk .
  Ik ben pas in 2012 tot bekering gekomen ,en heb het zo geleerd.
  Hoe moet ik Jezus en JWHW aanbidden ?
  Want nu ben ik helemaal de kluts kwijt.
  Jullie ,het uitverkoren volk van God weten het beste,omdat jullie al de orginele Bijbel kennen in het Grieks en Hebreeuws.
  Daarom dat God mij misschien op het hart heeft gelegd dat ik raad moet vragen aan Messiaanse belijdende Joden.
  Vele van mijn kring KRINOWA hebben een hart voor de Joden ,
  We blijven voor Jullie bidden,
  Ik ben blij dat ik jullie God die nu ik ook mag dienen,nu ook eindelijk mijn God is .
  De God van Israël,de God van Abraham,Jacob, Isaak.
  Spijtig dat jullie zo ver wonen,want zo’n leraar als jullie vinden we nergens .
  Jullie zijn de beste leraars.
  Gods rijke zegeningen, wens ik jullie toe en nog heel veel bekeerlingen (.Joden ).
  Groeten Bea

  Like

  1. Dag Beathirion, dat je de kluts kwijt ben moet ons niet verwonderen wanneer je in de val getrapt bent van trinitariers, of zogenaamd Christenen die Jezus als hun god aanbidden, iets wat je eigenlijk niet mag doen volgens Jezus zelf en volgens de God van Jezus.

   Shalom Bea,

   Het is mooi te horen dat jullie voor ons willen bidden, maar dan hopen wij dat het niet een bidden is tot een valse, een tweevoudige of drievoudige god, omdat zulks weinig zal uithalen en indruist tegen wat onze God, de Elohim Hashem Jehovah wil.

   De God van Abraham is nooit een twee- of drievoudige God geweest en heeft zich nu ook niet opgesplitst in meerdere goden. Er zijn niet zo veel gebedshuizen waar wij goyim of niet-Joden ontvangen, maar in enkele plaatsen zijn wel mensen die met raad en daad kunnen bijstaan. In Amersfoort en Den Haag zelfs velen, terwijl het naar het zuiden erg afzwakt en Mechelen, Leuven, Mons en Paris niet echt op veel leden kunnen rekenen, maar toch actieve mensen voorzien.

   Geliked door 1 persoon

   1. Ik geloof in één God, vraag me niet om het uit te leggen.
    Ik geloof in de God van Oude Testament, het oude Verbond, de God van Abraham,Jacob,Isaak.
    Maar we mogen bidden in Jezus Naam he ,dat staat duidelijk in het Nieuwe Testament.
    God de Vader verhoort alleen oprechte gebeden die recht uit het hart komen.
    dus geen zorgen, als mijn hart niet oprecht is,komt mijn gebed niet aan.
    Gods zegen,

    Like

    1. Mooi dat u in de God van Abraham bent komen te geloven. Jezus geloofde ook in Die Ene Ware God Die één is (en niet twee of drie).

     Volgens de Heilige Geschriften is Jezus de Weg naar god en de bemiddelaar tussen God en de mens. Mits hij een middelaar is kan men via hem dingen aan God vragen en zou men dus ook tot God mogen bidden in de naam van Jezus Christus.

     zoals u aan geeft verhoort God alleen oprechte gebeden die uit het hart komen; God is Diegene Die elk hart kent. Hij is ook Diegene Die toelaat dat dingen al of niet gebeuren.

     Wij kunnen Hem dingen vragen maar dat zal nog niet betekenen dat zij zullen uit komen. Daar moeten wij ons ook bewust van zijn.

     Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.