Bent U diegene die ons wil helpen?

In de Heilige Schrift roept de Elohim Hashem Jehovah om Hem lief te hebben en Hem te dienen.
Dat dienen houdt in Hem te verheerlijken en te aanbidden, maar ook om Hem over de gehele aarde kenbaar te maken. Om daarbij te helpen is deze website opgestart en hopen wij meerdere mensen te kunnen aantrekken om dat Woord van God, het Boek der boeken te gaan onderzoeken en meer te leren over de Schepper of Maker van alle dingen.

Een Volk van en voor God over heel de wereld tesamen hand in hand.

Het is belangrijk dat mensen komen in te zien dat de Schepper van hemel en aarde een Plan heeft met de wereld en daarin een bevoorrechte plaats heeft voorzien voor Zijn Volk.

Om alle misverstanden uit de wereld te helpen is het belangrijk dat mensen komen in te zien hoe de vork in de steel zit en dat zij te weten komen wat er nog in dit huidige tijdsbestel zal gaan gebeuren en wat er na deze tijden zal gebeuren.

Noodzaak tot prediking

Photo by cottonbro on Pexels.com

Vooreerst is er de getuigenis in het eigen gezin, de lering van Gods Woord onder de eigen familie en in de eigen gemeenschap.

Maar de Elohim Hashem Jehovah verlangt meer van ons. Hij wil dat Zijn Woord over de hele aarde zal weerklinken. En hiertoe dienen zijn dienstknechten bereid te zijn om er voor te zorgen dat Zijn Woord zich verder zal verspreiden, en dat meer en meer mensen het Plan van God komen leren te kennen.

Met het doel Gods Naam, Woord en Plan, meer kenbaar te maken is deze website opgericht. Met de nodige teksten zullen wij proberen duidelijkheid te scheppen in de formidabele Werking van God naar diegenen die niet geloven of twijfelen en naar hen toe die vragen hebben. Wij hopen dat wij verscheidene vragen zullen kunnen beantwoorden. Maar wij zijn wel bewust van onze beperktheid alsook hangen wij vast aan wereldse zaken.
Zo moeten wij studieruimtes kunnen voorzien maar ook gas en electra om er te kunnen werken in goede omstandigheden. Verder moeten wij het studiemateriaal aanschaffen en de rechten betalen voor gebruikte materialen. Internetkosten zijn ook een bijkomende factor waar wij rekening moeten mee houden. – Niets is gratis en zo hebben wij maandelijks wel onze rekeningen te vereffen.

Dat is waar U kan inspringen. Hier kan u een zeer belangrijke rol in spelen. Wij hebben namelijk voldoende fondsen nodig om onze werking te verzekeren.
Daarom durven wij beroep doen op uw vrijgevigheid en willen wij U verzoeken om ons financieel te helpen in ons predikingswerk.

Elke bijdrage, hoe klein ze ook moge zijn, is welkom en zal met dankbaarheid gebruikt worden om de opdracht van de Elohim te vervullen en zo Zijn Naam, Woorden en Daden verder kenbaar te maken.

Help ons anderen te helpen

Door uw gift kunnen wij anderen mee helpen de Geschriften te bestuderen en door beter inzicht hen dichter tot God laten groeien.

Met Uw gift via PayPall kunnen wij verder gaan met ons predikingswerk.