Bijbelstudie, Dierenrijk, Elohim Hashem Jehovah, Levenskwesties, Mensdom, Plantenrijk, Universum (Ruimte)

Bereshith 2:4-14 Adem en leven plaatsing door de Elohim God

Het Boek Bereshith of de Genesis wil een krachtig signaal geven wie er achter het universum met haar plantenrijk, dierenrijk en mensdom staat. Hiervoor gebruikt de schrijver soms ook een dubbele betiteling om de toehoorders of lezers duidelijk te maken dat het over Die Ene Ware God gaat die boven alle andere goden staat. Zo laat Moshe in zijn 2° hoofdstuk zien hoe de mens in de Gan Eden wordt geplaatst.

Bijbelstudie, Elohim Hashem Jehovah, Geschiedenis, Mensdom

Op de zevende dag een rustende God

Vooraleer wij verder kijken naar de samenvatting die Moshe vervolgens geeft over de begintijd, staan wij even stil bij de zevende dag en een rustende God.

History, Humanity

The figure of Adam

In this 4th part looking at the way we should see at the accounts of the Genesis we see how words can be taken in their grammatical sense, and how some things are to be seen not in the literal sense.

Elohim Hashem Jehovah, History, Humanity, Life matters

Possible problems with two Accounts of the beginning of human race

Study of geology over some centuries now has shown evidence of a succession of different eras represented by layers of rock giving evidence of the development of the earth over millions of years.

History, Humanity, Life matters

Account of origin of man, sin and death

Religion and science may impinge on each other, and for this reason ‘creation’ is for some believers an emotive, not to say disturbing, subject. For some, Darwin and evolution have discredited Genesis and over the last century in the English-speaking world believers unwilling to ignore the facts of geology have had the problem of offering some explanation of what the Bible teaches on this subject. The problem has been aggravated in some circles by an unwritten taboo on open discussion of the subject. The truth of the Bible, it has been said, can be accepted without getting bogged down in current scientific opinions. In our review of the Biblical story we look in this article at the second account of the beginning of everything.

Flora or Plant kingdom, History, Humanity, Life matters, Universe (Space), Wildlife or Animal kingdom

Starting from a point in time when two elements existed

Looking at traditional general rendering and some older Jewish rendering of the possible mistranslation of the first verses of the Book of Genesis and foundation concept of religious thinking. Of course, in our age, this subject is commonly tied up with scientific cosmogony, of how things did in fact originate, and here the questions cease to be religious since, first, very few believers are qualified to have an opinion on the latest scientific ideas of how the universe and life on earth began, and, secondly, no one can be sure that scientific conclusions will not change in the future.

Bible texts, Elohim Hashem Jehovah, Flora or Plant kingdom, History, Humanity, Life matters, Wildlife or Animal kingdom

Bereshith 2 Man and Woman placed in a Royal Garden

In the second chapter of the Bereshith light is shed on the day that יהוה Elohim made earth and heavens and created a beautiful Royal Garden where man, made in the image of God, could live in peace, with the animals, to which he receives rulership (not ownership over the earth).

Bible texts, Elohim Hashem Jehovah, Flora or Plant kingdom, History, Humanity, Life matters, Universe (Space), Wildlife or Animal kingdom

Bereshith 1-2 The Creation of the World – The Seven Days

The Bible opens with the story of the beginning of everything, presenting the six periods of development (six days of creation) and the final period of establishment or rest.

Bijbelstudie, Dierenrijk, Elohim Hashem Jehovah, Geschiedenis, Geschriften, Levenskwesties, Mensdom, Plantenrijk, Universum (Ruimte)

Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 1 Ontstaan en plaatsing eerste mens

Wij kijken naar een hoogtepunt in de wereldliteratuur waarin de ontstaansgeschiedenis van ons hele gestel wordt verteld en blootgelegd waarom er zo veel moeilijkheden in onze wereld zijn. In dit eerste deel kijken wij naar de onbekommerde vredige wereld waarin de eerste mens werd geplaatst.

Bijbelstudie, Christenen, Dierenrijk, Elohim Hashem Jehovah, Geschiedenis, Levenskwesties, Mensdom, Plantenrijk

Keuze van levende zielen tot de dood

Ook al denken velen dat er naast hun lichamelijk wezen een geestelijk wezen bestaat is zulks een gedachte van een buiten-wezenlijk onderdeel van de mens, een zogenaamde ziel, onschriftuurlijk. De ziel is het wezen zelf dat door de verkeerde keuze van de eerste mens tot de dood of verval tot stof veroordeeld is.

Bijbelstudie, Dierenrijk, Geschiedenis, Levenskwesties, Mensdom, Plantenrijk, Universum (Ruimte)

Voorziening van leven

Na orde in het heelal gebracht te hebben en luchten en nevelen en waters gescheiden te hebben ging de Schepper over tot het maken van levende elementen in de waters op aarde en op het land van de aardbol.