Blog

Jeshua the Messiah, People or Characters from Scripture

Changed – Joshua and the local lunatic

The shock passes and the synagogue erupts in noisy conversation, all talking at once. Everyone is amazed! What to make of it all! New teaching they’ve never heard before — and with such authority! With a command he can heal a man they all thought was beyond hope...

Bijbelstudie, Elohim Hashem Jehovah, Levenskwesties, Taal & Woordverklaringen

Het Geschreven Woord: lossing

Geschreven Woord: Gebruik en verklaring van een sleutelwoord in de grondtekst: lossing   Het woord in het Hebreeuws en het Grieks Het Hebreeuwse woord voor ‘lossen’ is ga’al. De Griekse vertaling van het OT vertaalt het op verschillende manieren, maar het meest gebruikt worden de woorden lutroō (loskopen), met enkele afgeleiden daarvan, of als ruomai (behoeden… Lees verder Het Geschreven Woord: lossing

Elohim Hashem Jehovah, Geschiedenis, Gezondheid en Welzijn, Le'bnsshpil = levensstijl - lifestyle, Mensdom, Universum (Ruimte)

Een nieuw jaar voor een wereld vol onzekerheden

Met Rosj Hasjana kijken velen naar een nieuw jaar met veelbelovende voornemens. Waar plaatst u zich in deze wereld vol onzekerheden?

Humanity, Le'bnsshpil = lifestyle - way of life, News and Events

A New Year festival to bring better times

According to Mishnaic teaching, the New Year festival ushers in the Days of Judgment for all of mankind. Despite its solemnity, the festive character of Rosh Hashana is in no way diminished. In Scripture it is called “a day when the horn is sounded”; in the liturgy “a day of remembrance.” Again this year there… Lees verder A New Year festival to bring better times

Bijbelstudie, Christenen, Koninkrijk van God, Le'bnsshpil = levensstijl - lifestyle, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking, Taal & Woordverklaringen

De Taal van de Bijbel: … Punt — streep

De aoristus (Grieks: ἀόριστος, vertaling: onbepaald, vaag) is een tempus die voorkomt in verschillende talen, zoals het Oudgrieks, het Sanskriet, het Oudkerkslavisch en het Georgisch. In het Nederlands is er geen formeel equivalent van de aoristus, maar wel zijn er werkwoordsvormen die dezelfde betekenis kunnen uitdrukken. In het Latijn wordt dezelfde betekenis uitgedrukt door het perfectum.

Christians, Jeshuaists, Jews, Le'bnsshpil = lifestyle - way of life, Life matters, Moslims of Islamieten, Re-blogs and Thoughts of others, Religiosity + Way of Expressing Faith, Surveys - Polls

We Count. We Just Weren’t Counted.

Susan Katz Miller is the author of The Interfaith Family Journal and Being Both: Embracing Two Religions in One Interfaith FamilyHer original surveys of multiple religious practitioners in US interfaith families are often cited in the academic literature. A former correspondent for Newsweek and New Scientist, she has spoken on interfaith families at The Parliament of the World’s Religions, the Unitarian Universalist General Assembly, The Wild Goose Festival, and many other venues. Find her at susankatzmiller.com or on twitter @susankatzmiller.

*

In Judaism and Jeshuaism there have always been two opposite views on interfaith relationships. All groups know having a partnership with someone of another religious system or with a non-religious person makes life more difficult.
Those who are not so against intermarriage and would allow such contacts with people of other religious groups, do believe it can enrich both partners and families.

The way people feel about Israel have so much to do with interfaith. Also groups that are keen to be not mixed can take an adverse opinion of Zionists. Look for example to some Haredim.

That the non-Orthodox Jewish world in America now have extended interfaith families, and that they are taking the demographic lead, does not mean that would be to according to the mitzvot. What the opinion might be we always should remember that it is the Elohim Who touches and knows the heart and Who shall be the most righteous Judge.

+

Preceding

Intermarriage and Protecting the state of the Jewish and/or Jeshuaist family

Welcoming Interfaith Families, Maintaining Tradition – Eqev 5781

Being Both

More on Pew’s Jewish Americans in 2020

For generations, interfaith families who felt excluded, misunderstood, or disrespected by Jewish clergy or institutions, have found other homes. Some gravitated to Unitarian-Universalism, which draws on many religions. Some added Buddhism, or Sufism, or Paganism, to their spiritual practice. And for more than a quarter of a century now, interfaith families have been building their own dual-practice communities in which to honor both Judaism and Christianity.

But very few of these people with complex religious practices (and I have studied hundreds of them) stopped practicing Judaism altogether, or stopped calling themselves Jews.

The irony is that Jews who did stop practicing Judaism altogether are considered Jewish in the new Pew study of Jewish Americans in 2020, as long as they don’t claim a second religion. But if you claim two religions, you forfeit your right to have Pew consider you part of the…

View original post 709 woorden meer

Humanity, Jews, Le'bnsshpil = lifestyle - way of life, Life matters, Re-blogs and Thoughts of others, Religiosity + Way of Expressing Faith

Welcoming Interfaith Families, Maintaining Tradition – Eqev 5781

Throughout the ages, interfaith has always been a matter of discussion and for sure did not make matters of life easier.

+

Preceding

Intermarriage and Protecting the state of the Jewish and/or Jeshuaist family

The Modern Rabbi

I recently completed my fourteenth year as a rabbi, since I was ordained at the Conservative movement’s Jewish Theological Seminary in New York in 2007. As many of you know, I have been affiliated with the Conservative movement for my entire life.

The Jewish Theological Seminary of America

But you may not know that in 1994, when I was finishing my Master’s degree in chemical engineering at Texas A&M University, I applied to the rabbinical school at the Reform movement’s Hebrew Union College, at the urging of the Reform rabbi at the Texas A&M Hillel. When HUC rejected me, Rabbi Tarlow was incensed, and he called the chair of the admissions committee to find out why. He was told that the committee felt that I had difficulty seeing multiple sides to an issue.

Now, it may be that what they saw about me during the interview was engineering clarity: trying…

View original post 1.553 woorden meer

Education & Advice, Humanity, Jeshuaists, Jews, Le'bnsshpil = lifestyle - way of life, Life matters, News and Events, Religiosity + Way of Expressing Faith, Surveys - Polls

Intermarriage and Protecting the state of the Jewish and/or Jeshuaist family

Since childhood, we are taught ideal philosophies like we all are equal, one God, gender equality, secularism, brotherhood, etc. Moral books are full of such teachings. But when we grow up and get to know someone else whom we would like to take as a partner to go together through life it all becomes different, suddenly religion, culture, skin colour, genetic makeup, or country of origin matter a lot.
In this article, we look at the result of an American survey and the way different Jewish branches handle the way of life and marriage of their people.

Bijbelstudie, Figuren of Karakters uit de Schrift, Geschiedenis

Bereshith 5:32 Noach, Sem, Cham en Japhet

Op 500 jarige leeftijd wordt Noach voor het eerst vader, waarbij zijn eerste zoon de voorvader van de Semietische stammen zou worden.

Bijbelstudie, Geschiedenis

Bereshith 5:28-31 Mahalalel, Kenan, Jered, Lemek en zijn zoon Noach

Enn 77voudige bloedwraak kon naar voor gebracht worden met de dood van Lemek, die met zijn zoon Noach een "rust brenger" verwekte.

Bijbelstudie, Geschiedenis

Bereshith 5:25-27 Methoesjelach de langst-levende van alle oudvaders

De boeteprediker Chanok of Henoch verwekte Methoesjelach (Methusalem) die stierf in het aanvangsjaar van de zondvloed.

Bijbelstudie, Figuren of Karakters uit de Schrift, Geschiedenis

Bereshith 5:6-24 Van Seth tot de boeteprediker Chanok of Enoch

Er kwam een plaatsvervanger voor Abel, die de lijn nu verder zette en Enosj verwekte, welke Kenan, de vader van Mahalalel voortbracht.

Bijbelstudie, Elohim Hashem Jehovah, Figuren of Karakters uit de Schrift, Geschiedenis, Levenskwesties, Mensdom

Bereshith 5:3-5 De plaatsvervanger verwekt naar Gods en Adems gelijkenis

Er wordt aangegeven dat vanuit de klomp aarde de aardse mens zich verder uitbreide naar het beeld van de eerste mens, die naar Gods beeld geschapen was.

Bijbelstudie, Geschiedenis, Levenskwesties, Mensdom

Bereshith 5:1-2 Adam en Eva, naar de gelijkenis van God, hun geslachtslijn

Het 5d ehoofdstuk van het 1ste boek van de Chumash brengt ons een geslachtslijst die laat zien hoe de de Sethieten als voorbeelden van vroomheid zegeningen van de Elohim verkrijgen en hun geslachtslijn uitloopt  op de vrome held van de zondvloed, Noach de gerechte.

Bijbelstudie, Levenskwesties, Taal & Woordverklaringen

Geschreven Woord: goed

Geschreven Woord: Gebruik en verklaring van een sleutelwoord in de grondtekst: goed   Het woord in het Hebreeuws Het normale woord voor goed in het OT is tov, dat 560x voorkomt. De hoofd-betekenissen zijn: aangenaam, voorspoedig en nuttig. De nadruk ligt op het praktische aspect en niet op het morele. en het Grieks Het NT woord… Lees verder Geschreven Woord: goed