Blog

Actualiteit, Elohim Hashem Jehovah, Joden, Levenskwesties, Mensdom, Politiek, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Ophef rond het rondlopen met en aansteken van de joodse kandelaar ter ere van het Chanoekafeest

Betreft de ophef die het ontsteken van de chanoukalamp in Michael Freilichs bureau in het parlement veroorzaakte.

Le'bnsshpil = levensstijl - lifestyle, Re-blogs and Thoughts of others

the first Night of Hanukkah

" We celebrate the first night of Hanukkah, fry the latkes, light the candles toast “L’Chaim!” I dance to “Ocho Kandelikas.” * My husband and I watch the candles burn. We talk of this and that– old memories and to-do lists, the little things that make up a life, the everyday ordinary and the magical… Lees verder the first Night of Hanukkah

Actualiteit, Elohim Hashem Jehovah, Figuren of Karakters uit de Schrift, Geschiedenis, Jeshua de Messias, Jeshuaisten, Joden, Le'bnsshpil = levensstijl - lifestyle, Levenskwesties, Mensdom, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Voorzien van een zichtbaar teken #2 Menora gebruik

Na het historisch gebeuren van Hanukkah en menora onder de loep genomen te hebben bekijken wij verderd tradities omtrent het Hanukkah gebeuren en het gebruik van de 9-armige kandelaar of menora.

Filosofische Mijmering, Geschiedenis, Jeshuaisten, Joden, Le'bnsshpil = levensstijl - lifestyle, Mensdom, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Voorzien van een zichtbaar teken #1 Hanukkah gebeuren

Eerst kijken wij naar de achtergrond en symbolische waarde van Hanukkah of Chanouka - het lichtfeest, om vervolgens te gaan zien hoe met praktijken of tradities omtrent het menora gebruik moet omgegaan worden.

Elohim Hashem Jehovah, History, Humanity, Jeshua the Messiah, Life matters, News and Events, Reflection text

Dark times looking like death is around the corner – but Light given to us

The living know that they will die, but the dead know nothing. In these darker days many may feel depressed or become confronted with the passing away of people or beloved animals. Though we do have 8 days to remember how light is given by God and how the temple, His House, was restored.

Elohim Hashem Jehovah, Jeshua de Messias, Taal & Woordverklaringen

Het Geschreven Woord: Engelen

Er bestaan hemelse figuren die als taak hebben boodschappen van God over te brengen naar mensen. Maar hiertegenover staan ook mensen die door God als een bode worden uitgestuurd om zo mensen te waarschuwen. We moeten proberen een duidelijk verschil te maken tussen die karakters.

Christenen, Elohim Hashem Jehovah, Figuren of Karakters uit de Schrift, Geschriften, Jeshua de Messias, Levenskwesties, Mensdom, Taal & Woordverklaringen

De Taal van de Bijbel: Geleerd door de Vader

Tegenover de alwetende God staat de niet-wetende man van vlees en bloed die alles van kindsbeen af moet leren. Gods zoon moest zo ook alles leren en wist heel wat dingen niet daar het enkel aan God is gegeven om deze te kennen en het zelfs aan de zoon van God niet toekomt om dat te weten.

Elohim Hashem Jehovah, Jeshua the Messiah

Not saying Jeshua is God

Trinitarians often say Jeshua is saying he is God (like in Mark 7:6-8). But hat is a strong misinterpretation.

Actualiteit, Christenen, Geschiedenis, Joden, Levenskwesties, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Het Ontjodingsinstituut

Een zwarte bladzijde waar evangelische christenen vonde dat zij moesten “Ontjoden”.

Actualiteit, Joden, Politiek

Nigeriaanse rabbijnen vrezen voor toenemend geweld tegen Joodse doelen

De beweging voor een onafhankelijk Biafra blijkt de positie van het judaïsme te versterken. De vervolging van de Joden de eeuwen door is bovendien herkenbaar voor de Igbo’s.

Christians, Elohim Hashem Jehovah, Humanity, Jeshua the Messiah, Jeshuaists, Jews, Ketz HaOlam Hazeh = End times - end of the age, Kingdom of God, Life matters, Religiosity + Way of Expressing Faith

Responding to Wedding invitation

When positively reacting to the wedding invitation, we should be willing to step in the sent one from God his footsteps and should help to spread the Good News

Elohim Hashem Jehovah, Humanity, Jeshua the Messiah, Jeshuaists, Kingdom of God, Life matters, Religiosity + Way of Expressing Faith

Letting others know about the wedding invitation

Even though we have a standing invitation to eat at “the table of Jehovah,” we must never take that invitation for granted. (1 Cor. 10:21)

Elohim Hashem Jehovah, Humanity, Jeshua the Messiah, Kingdom of God, Life matters, Reflection text

Husband to an ancient nation

We should look at the Most High Elohim, how He had chosen Himself a set-apart (or holy) people. Also in the parable of the Wedding banquet, mentioned in Matthew 22, we hear how He as the king invited His people. Because many did no go into His invitation He sent out His servants to invite… Lees verder Husband to an ancient nation

Elohim Hashem Jehovah, Humanity, Jeshua the Messiah, Jeshuaists, Jews, Life matters, Religiosity + Way of Expressing Faith

Is it possible to be a Jew for Christ

From the Hebrew Scriptures, including the Talmud we can learn that the Chosen People or Israel is eternal, so the bond with them is irreversible, unbreakable and eternal, once a Jew always a Jew. As a Jew following the Jewish rebbe Jeshua should not mean that one has to give up the Jewishness, even better being a follower of the sent one of God one can become even closer to God.