Blog

Jeshua de Messias, Taal & Woordverklaringen

Het Geschreven Woord: Harpazõ

Wij nemen een kijk op de Nederlandse vertalingen voor "harpazō", "harpax" en "harpagè"

Advertenties
Taal Feature Picture
Elohim Hashem Jehovah, Taal & Woordverklaringen

De Taal van de Bijbel: Elohim. Meer dan God alleen

Een kijk op "El" en "Elohim" woorden om machtigen of hogergeplaatsten zo wel als een god en/of Dé God aan te duiden.

Geschiedenis, Joden, Mensdom

Interpretatie van het merkteken van Kaïn

Omtrent het merkteken dat Kaïn meekreeg zijn er door de jaren heen heel wat verschillende meningen gegeven, waarbij sommigen dienden om bepaalde leerstellingen te verantwoorden, zoals o.a. rassendiscriminatie en slavernij.

Elohim Hashem Jehovah, Jeshua de Messias, Koninkrijk van God, Levenskwesties, Mensdom, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Aanwijzingen voor redding te vinden

De mensheid heeft van zijn hemelse Maker de mogelijkheid gekregen om te vallen onder Zijn Beloften van Redding. Maar ieder individu zal voor zichzelf de keuze voor de aanvaarding van die genadegave moeten maken.

Aankondiging, Christenen, Elohim Hashem Jehovah, Jeshua de Messias, Jeshuaisten, Joden, Koninkrijk van God, Levenskwesties, Mensdom, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Aanwijzingen voor de Eenheid en Eenvoud te vinden

Wij heten u van harte welkom op deze website. Als Jeshuaisten (of Jesjoeaansen) getuigen wij dat wij volgers van Jeshua zijn (of Jesjoea in vele kringen beter gekend als Jesus of Jezus Christus). Niet alleen volgen wij zijn leerstellingen, maar wij houden er ook aan de opdracht die hij zijn volgelingen gaf ook te vervullen.… Lees verder Aanwijzingen voor de Eenheid en Eenvoud te vinden

Christenen, Geschiedenis, Jeshua de Messias, Jeshuaisten, Joden, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Samen deel uitmakend van het Lichaam van Christus

In de eerste eeuw van onze huidige westerse jaartelling rees de vraag wat te doen met de heidenen die de leer van de Nazareense leermeester Jeshua wilden volgen en deel uitmaken van de geloofsgemeenschap die rond dat personage was gevormd. Uiteindelijk kwamen die goyim of niet-Joden deel uitmaken van één en hetzelfde geestelijk lichaam, het Lichaam van Christus.

Elohim Hashem Jehovah, Geschiedenis, Mensdom, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Het merkteken van Kaïn

Na de doodslag op Evel (Abel) was Qayin (Kaïn) bang voor de gevolgen hiervan, waarop de Elohim hem geruststelde dat indien iemand hem zou doden deze zevenvoudig gestraft zou worden.

Elohim Hashem Jehovah, Geschiedenis, Mensdom

De vrucht van de Ish en Isha

Na de verbanning uit Gan Eden moeten de Ish en Isha zelf voor hun onderhoud voorzien en een gezin uitbouwen dat mee moet bijdragen in de levensvoorzieningen. Maar in het vierde hoofdstuk van de Bereshith zien wij ook dat de mens toch nog een zekere getrouwheid aan God wenste te tonen door Hem ook offergaven te brengen.

Taal Feature Picture
Taal & Woordverklaringen

Het geschreven woord: exaleipho

εξαλειφω exa’leipho, ww: 1) geheel zalven of wassen + 1a) bestrijken: d.w.z. bedekken met kalk (witkalken of pleisteren) 2) uitwrijven, afwrijven + 2a) uitwissen, doorhalen, doen verdwijnen

Taal Feature Picture
Elohim Hashem Jehovah, Geschiedenis, Geschriften, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking, Taal & Woordverklaringen

De Taal van de Bijbel: Testament

Op symbolische wijze heeft de Elohim een rechtsvordering of akkoordverklaring aangegaan met Zijn Volk, dat daartoe vrijwillig kon toetreden. de mens verklaarde zich vrijwillig door middel van een offerprocedure langs zijn kant het contract te zullen nakomen. In latere jaren bood er zich dan een man van vlees en bloed als offergave of losgeld om het plengoffer voor goed te beëindigen en zo een tijd van een Nieuw Verbond in te gaan.

Announcement, Christians, Elohim Hashem Jehovah, History, Humanity, Jeshua the Messiah, Jeshuaists, Jews, Life matters, Links - Linken, Muslims, News and Events, Religiosity + Way of Expressing Faith

A convinced voice to debunk false allegations

Presenting a website in defence of Non-Trinitarian groups and people who prefer to keep on Biblical doctrines and loving the Most High Only Supreme Highest Being, the Elohim Hashem Jehovah.

Christians, Jeshua the Messiah, Jeshuaists, Jews, Life matters, Reflection text, Religiosity + Way of Expressing Faith

Troubles testing your faith and giving you patience and good prospects

Mankind should know that people should make a choice and should have to come to a pure belief in line with God's Wishes and not according human doctrines. Our first priority should be to please God, but all should know that without faith and by keeping to human and heathen traditions it is impossible to please God.

Christians, Humanity, Jeshua the Messiah, Jeshuaists, Jews, Life matters, Religiosity + Way of Expressing Faith

That brotherly love may continue and have people join hands

The apostle Paul has given all those who want to follow Jesus an exhortation, so that there should be no doubt how they have to behave and how they should all become united in the One Body of Christ.

Christians, Jews, Muslims, News and Events, Politics, Surveys - Polls

The attitude of Christians to Jews

According to a recent Pew Review Western Europeans who identify as Christian are more likely than those who have no religious affiliation to express negative feelings about immigrants and religious minorities. At the begin period of the 21st century there are still a large group of Christians who also consider themselves to be the rightful heirs of Jerusalem and the Holy Land. Looking at themselves as the sole legitimate heirs of the biblical promises because the Jews rejected and killed the Messiah.

Christians, End times, History, Humanity, Jeshuaists, Jews, Muslims, News and Events, Politics, Religiosity + Way of Expressing Faith

This fighting world, Zionism and Israel #7

In this last chapter on Zionism, Anti-Zionism, Anti-Semitism, Anti-Christianism we close by looking at the grown group who does not come directly from the ancient Hebrews and look at the fact that to come to a good solution we have to work at a genuine internationalism, and genuine international solidarity, with the knowledge that there can be no meaningful working together of ordinary people wherever tribalism or communalism dominates.