Blog

Elohim Hashem Jehovah, Jeshua de Messias, Taal & Woordverklaringen

Het Geschreven Woord: Engelen

Er bestaan hemelse figuren die als taak hebben boodschappen van God over te brengen naar mensen. Maar hiertegenover staan ook mensen die door God als een bode worden uitgestuurd om zo mensen te waarschuwen. We moeten proberen een duidelijk verschil te maken tussen die karakters.

Christenen, Elohim Hashem Jehovah, Figuren of Karakters uit de Schrift, Geschriften, Jeshua de Messias, Levenskwesties, Mensdom, Taal & Woordverklaringen

De Taal van de Bijbel: Geleerd door de Vader

Tegenover de alwetende God staat de niet-wetende man van vlees en bloed die alles van kindsbeen af moet leren. Gods zoon moest zo ook alles leren en wist heel wat dingen niet daar het enkel aan God is gegeven om deze te kennen en het zelfs aan de zoon van God niet toekomt om dat te weten.

Elohim Hashem Jehovah, Jeshua the Messiah

Not saying Jeshua is God

Trinitarians often say Jeshua is saying he is God (like in Mark 7:6-8). But hat is a strong misinterpretation.

Actualiteit, Christenen, Geschiedenis, Joden, Levenskwesties, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Het Ontjodingsinstituut

Een zwarte bladzijde waar evangelische christenen vonde dat zij moesten “Ontjoden”.

Actualiteit, Joden, Politiek

Nigeriaanse rabbijnen vrezen voor toenemend geweld tegen Joodse doelen

De beweging voor een onafhankelijk Biafra blijkt de positie van het judaïsme te versterken. De vervolging van de Joden de eeuwen door is bovendien herkenbaar voor de Igbo’s.

Christians, Elohim Hashem Jehovah, Humanity, Jeshua the Messiah, Jeshuaists, Jews, Ketz HaOlam Hazeh = End times - end of the age, Kingdom of God, Life matters, Religiosity + Way of Expressing Faith

Responding to Wedding invitation

When positively reacting to the wedding invitation, we should be willing to step in the sent one from God his footsteps and should help to spread the Good News

Elohim Hashem Jehovah, Humanity, Jeshua the Messiah, Jeshuaists, Kingdom of God, Life matters, Religiosity + Way of Expressing Faith

Letting others know about the wedding invitation

Even though we have a standing invitation to eat at “the table of Jehovah,” we must never take that invitation for granted. (1 Cor. 10:21)

Elohim Hashem Jehovah, Humanity, Jeshua the Messiah, Kingdom of God, Life matters, Reflection text

Husband to an ancient nation

We should look at the Most High Elohim, how He had chosen Himself a set-apart (or holy) people. Also in the parable of the Wedding banquet, mentioned in Matthew 22, we hear how He as the king invited His people. Because many did no go into His invitation He sent out His servants to invite… Lees verder Husband to an ancient nation

Elohim Hashem Jehovah, Humanity, Jeshua the Messiah, Jeshuaists, Jews, Life matters, Religiosity + Way of Expressing Faith

Is it possible to be a Jew for Christ

From the Hebrew Scriptures, including the Talmud we can learn that the Chosen People or Israel is eternal, so the bond with them is irreversible, unbreakable and eternal, once a Jew always a Jew. As a Jew following the Jewish rebbe Jeshua should not mean that one has to give up the Jewishness, even better being a follower of the sent one of God one can become even closer to God.

Elohim Hashem Jehovah, Jeshua de Messias, Taal & Woordverklaringen

Het Geschreven Woord: Logos

Men kan iets denken en iets uitspreken wat verwezenlijkt wordt door wat men noemt "het Woord" of "Logos". Naast dat Woord of Logos (het spreken of uitspraak) is er ook het Rhéma of wat wordt gesproken, een uiting in een toespraak of geschrift (= vorm van het gesprokene).

Bijbelstudie, Christenen, Jeshua de Messias, Ketz HaOlam Hazeh = Eindtijd - einde van de tijdperken, Levenskwesties, Mensdom, Taal & Woordverklaringen

De Taal van de Bijbel: De antichrist

In de christelijke eschatologie, erkend men een antichrist of de anti-christ, als iemand die de bijbelse profetieën vervult over iemand die zich tegen Christus verzet of zal verzetten of zelfs zo ver gaat om zichzelf in de plaats van Christus te plaatsen. Best kijken wij naar de term (inclusief een meervoudsvorm) die vijf keer wordt gevonden in het Nieuwe Testament, namelijk uitsluitend in de Eerste en Tweede Brief van Johannes, waar de Antichrist wordt aangekondigd als degene 'die de Vader en de Zoon ontkent' .

Elohim Hashem Jehovah, Humanity, Jeshua the Messiah, Jeshuaists, Jews, Life matters, Religiosity + Way of Expressing Faith, Writings

Walking the Walk or Stepping on the right Path

God has given the world His Word and Guidance for life, but everyone is free to follow it or not. It is not by doing good or doing bad that everything in life shall run like we would like it, or would go good or bad. We all know that “bad” things happen to “good” people, and no spiritual building can hold by pretending otherwise. It’s simply untrue that every well-lived life leads only to outwardly positive outcomes. It’s equally untrue that difficult circumstances prove that someone strayed from the path.

Taal Feature Picture
Bijbelstudie, Geschriften, Jeshua de Messias, Taal & Woordverklaringen

Het Geschreven Woord: Gebruik en verklaring van het woord “Evangelie”

Het woord "Evangelie" In het Hebreeuws Het woord in het OT is bas-har. Het wordt in de historische boeken gebruikt voor berichten uit de strijd, en in de psalmen voor het verkondigen van Gods grootheid. Bij Jesaja gaat het de betekenis krijgen van het ‘goede nieuws’ van de bevrijding van het volk uit hun ballingschap,… Lees verder Het Geschreven Woord: Gebruik en verklaring van het woord “Evangelie”

Taal Feature Picture
Bijbelstudie, Ketz HaOlam Hazeh = Eindtijd - einde van de tijdperken, Taal & Woordverklaringen

De Taal van de Bijbel: De derde hemel

Ik ken een volgeling van Christus die veertien jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd ... ik weet dat deze man ... werd weggevoerd tot in het paradijs. (2 Kor. 12:2-4) Over deze mededeling van Paulus is heel wat af gefantaseerd. Er zouden drie verschillende hemelen zijn, als het ware ‘op elkaar gestapeld’.… Lees verder De Taal van de Bijbel: De derde hemel