Elohim Hashem Jehovah, Jeshua de Messias, Taal & Woordverklaringen

Het Geschreven Woord: Logos

Men kan iets denken en iets uitspreken wat verwezenlijkt wordt door wat men noemt "het Woord" of "Logos". Naast dat Woord of Logos (het spreken of uitspraak) is er ook het Rhéma of wat wordt gesproken, een uiting in een toespraak of geschrift (= vorm van het gesprokene).

Christians, Humanity, Jeshua the Messiah, Jews, Religiosity + Way of Expressing Faith

An atoneless religious system or a hope giving religious system

Today people may think Judaism provides no atonement for sins, though the Most High has sent a man who offered himself as a Lamb for God and by giving his life for others he paid the ransom for salvation. The only thing is people have to come to accept him and to believe in this mediator between God and man.

History, Humanity

The figure of Adam

In this 4th part looking at the way we should see at the accounts of the Genesis we see how words can be taken in their grammatical sense, and how some things are to be seen not in the literal sense.

Bijbelstudie, Dierenrijk, Elohim Hashem Jehovah, Geschiedenis, Geschriften, Jeshua de Messias, Levenskwesties, Mensdom, Plantenrijk, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Voorzieningen voor de keuzes van de mens

In Gods voorziening waren er de planeten, waaronder de eretz, de aarde met haar levende zielen. Planten en dieren die tot het genoegen van de mens konden dienen, vulden de Koninklijke Tuin, waar het leven tov was. Oorspronkelijk was alles vreedzaam, een wereld waar geen ruzie of oneigheid was. De mens kon genieten van de… Lees verder Voorzieningen voor de keuzes van de mens