Bijbelstudie, Elohim Hashem Jehovah, Figuren of Karakters uit de Schrift, Geschiedenis, Levenskwesties, Mensdom

Bereshith 5:3-5 De plaatsvervanger verwekt naar Gods en Adems gelijkenis

Er wordt aangegeven dat vanuit de klomp aarde de aardse mens zich verder uitbreide naar het beeld van de eerste mens, die naar Gods beeld geschapen was.

Bijbelstudie, Geschiedenis, Levenskwesties, Mensdom

Bereshith 5:1-2 Adam en Eva, naar de gelijkenis van God, hun geslachtslijn

Het 5d ehoofdstuk van het 1ste boek van de Chumash brengt ons een geslachtslijst die laat zien hoe de de Sethieten als voorbeelden van vroomheid zegeningen van de Elohim verkrijgen en hun geslachtslijn uitloopt  op de vrome held van de zondvloed, Noach de gerechte.

Bijbelstudie, Elohim Hashem Jehovah, Figuren of Karakters uit de Schrift, Geschiedenis, Mensdom, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Bereshith 4:24-26 Adams zoon Seth zijn zoon Enosj en begin van aanroeping van Gods Naam

Voor dat een lijst van verwekkingen wordt gegeven in Moshe's Boek Bereshith wordt melding gemaakt van de Jehovahistische Sethietenlijst.

Bijbelstudie, Geschiedenis, Levenskwesties

Bereshith 4:23-26 Het geslacht van Kaïn en van Seth

Moshe geeft ons geslachtslijsten van Kaïn en Seth. In hoofdstuk 4 van het Eerste Boek krijgen we maar een fragmentarisch beeld voor Seth en het aangeven van de bloedwraak die over de aarde zou komen.

Bible Study, Humanity, Life matters

Man being in exile

After the fall of man there came "Exile" unto the human being by which someone or even a people is forced to leave his/her or their place or country and forced to live somewhere else.

Bible Study, Bible texts, Elohim Hashem Jehovah, History, Humanity, People or Characters from Scripture

Bereshith 5: Adam’s Descendants to Noah #3 From Seth to Kenan

Elohim had blessed the human beings He had created and allowed them to have children. That way A'dham became the father "of a son" in his own likeness, "after" his own image. We were not told this about Cain and Abel simply because the text did not wish to discuss them at length. In this chapter 5 Moses goes straight to the third son of Adam, Enosh. It is noted that from that time the people started to call upon the Name of Jehovah God.

Bible Study, Elohim Hashem Jehovah, History, Humanity, Life matters, Scriptures

Bereshith 5: Adam’s Descendants to Noah #1 The accounting

The fifth chapter of the first book of the Pentateuch brings us the accounting of mankind. Moses gives an idea how the Children of God came one after the other on earth to play their role in history.

Bijbelstudie, Geschiedenis, Levenskwesties, Mensdom

Bereshith 4:1-24 Kaïn en de Kaïnieten #1 Bereshith 4:1-6 Twee broers en hun offers

De Bereshith Boekschrijver legt voor hoe het mensenras tot uitbreiding kwam en waardoor er nog meer verkeerd ging dan wat er in de Gan Eden al verkeerd gegaan was. Eerst beschouwen wij het gezin met de mannen waar rond het in deze sage draait.

Bijbelstudie, Geschiedenis, Levenskwesties, Mensdom

Bereshith 3:20-24 Moeder van al wat leeft en gevolgen van haar keuze

In het 3° hoofdstuk van de Bereshith zagen wij dat de eerste menselijke wezens maar al te graag als de Elohim goed en kwaad wensten te kennen en gelijk Hem wensten te zijn. Die boom van kennis was dan ook voor de mannin een lust voor de ogen geworden, maar ook voor haar partner was het verleidelijk om door het eten van die vrucht meer inzicht te krijgen. Hun wens om als God kennis en wijsheid te hebben bracht over heel hun nageslacht pijnlijke gevolgen, zelfs zodanig dat zij zoouden sterven en tot stof zouden terug keren. God verjoeg hen uit de Gan Eden maar voorspelde dat er later nog een strijd zou gestreden worden en uit een vrouw nog een belager zou komen.

Bijbelstudie, Geschiedenis, Levenskwesties, Mensdom

Bereshith 3:14-19 De Vervloeking – In het zweet des aanschijns

Na de ongehoorzaamheid krijgt de mens een straf over zich uitgesproken die het gehele nageslacht treft. Onder pijn zal de vrouw baren en nieuw leven ter wereld brengen. Allen die geboren worden zullen moeten opgroeien en werken om te overleven om later te sterven en te vergaan tot stof.

Bible texts, Humanity, Jeshua the Messiah, Life matters

Bereshith 3 Fall of man

The Word of God tells us how the first living souls became tricked by their own wrong thoughts and fell for the pleasing of their eyes and by their disobedience to God got punishments over them and got being banished from the Garden of Eden.

History, Humanity

The figure of Adam

In this 4th part looking at the way we should see at the accounts of the Genesis we see how words can be taken in their grammatical sense, and how some things are to be seen not in the literal sense.

Bible texts, Elohim Hashem Jehovah, Flora or Plant kingdom, History, Humanity, Life matters, Wildlife or Animal kingdom

Bereshith 2 Man and Woman placed in a Royal Garden

In the second chapter of the Bereshith light is shed on the day that יהוה Elohim made earth and heavens and created a beautiful Royal Garden where man, made in the image of God, could live in peace, with the animals, to which he receives rulership (not ownership over the earth).

Bijbelstudie, Elohim Hashem Jehovah, Levenskwesties, Mensdom, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Bron(nen) van kwaad

Over de oorsprong van het kwaad of de bron van het slechte of slechtheid is er al heel wat heen en weer geschreven onder de mensen. In dit artikel kijken we naar de tijd waar de slechtheid in de wereld van de mens kwam en waar we de bron van kwaad of slechtheid moeten zoeken of kunnen vinden.