Gezondheid en Welzijn, Jeshua de Messias, Jeshuaisten, Joden, Ketz HaOlam Hazeh = Eindtijd - einde van de tijdperken, Koninkrijk van God, Levenskwesties, Mensdom

Zij die Geulah verdienen en tot de uitverkorenen zullen mogen behoren

Door Jeshua die gestorven is aan de martelpaal maar meer nog, die is opgewekt uit de doden en die nu gezeten is aan Gods rechterhand, is er voor ons een verzekerde toekomst in de redding uit de vloek der dood en door Jeshua die onze zaak bepleit. Maar om tot de uitverkorenen te behoren die daar dan recht op kunnen hebben moeten wij er ook geloof aan hechten.

Elohim Hashem Jehovah, Geschiedenis, Mensdom, Politiek

Het pre-messiaans tijdperk

De tijd voor de geboorte van de beloofde Gezalfde van God, Jeshua de Messias, kunnen wij het Pre-Messiaans Tijdperk noemen omdat het de tijd was die de (eerste) komst van de Messias (Messiach/Mashiach/Moshiach) vooraf gaat. In tegenstelling wat nog vele Joden denken is die Pre-Messiaanse periode afgelopen omdat wij ons niet meer, zoals vele Joden, bevinden in een periode waar wij nog zouden moeten uitkijken naar de eerste komst van die Beloofde van God. Die is namelijk al eens gekomen (zo een 2 millennia geleden). Nu kijken wij nog wel uit naar zijn tweede komst of zijn terugkeer naar de aarde, waarbij hij zal komen om over de levenden en doden te oordelen en om te komen zetelen als Koning der Joden en Koning der koningen in het Beloofde Land.

Elohim Hashem Jehovah, Health and Wellbeing, History, Humanity, Jews, Le'bnsshpil = levensstijl - lifestyle, Life matters, News and Events, Religiosity + Way of Expressing Faith

First time since Nazi time no public gathering

2020 the year when an invisible enemy managed to isolate so many people and got so many believers of God not being able to meet with each other for the mitzvah of the memorial meal on 14 Nisan.

Actualiteit, Elohim Hashem Jehovah, Figuren of Karakters uit de Schrift, Geschiedenis, Jeshua de Messias, Jeshuaisten, Joden, Le'bnsshpil = levensstijl - lifestyle, Levenskwesties, Mensdom, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Voorzien van een zichtbaar teken #2 Menora gebruik

Na het historisch gebeuren van Hanukkah en menora onder de loep genomen te hebben, bekijken wij verder tradities omtrent het Hanukkah gebeuren en het gebruik van de 9-armige kandelaar of menora.

Filosofische Mijmering, Geschiedenis, Jeshuaisten, Joden, Le'bnsshpil = levensstijl - lifestyle, Mensdom, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Voorzien van een zichtbaar teken #1 Hanukkah gebeuren

Eerst kijken wij naar de achtergrond en symbolische waarde van Hanukkah of Chanouka - het lichtfeest, om vervolgens te gaan zien hoe met praktijken of tradities omtrent het menora gebruik moet omgegaan worden.

Elohim Hashem Jehovah, History, Humanity, Jeshua the Messiah, Life matters, News and Events, Reflection text

Dark times looking like death is around the corner – but Light given to us

The living know that they will die, but the dead know nothing. In these darker days many may feel depressed or become confronted with the passing away of people or beloved animals. Though we do have 8 days to remember how light is given by God and how the temple, His House, was restored.

Elohim Hashem Jehovah, Jeshua the Messiah

Not saying Jeshua is God

Trinitarians often say Jeshua is saying he is God (like in Mark 7:6-8). But hat is a strong misinterpretation.

Christians, Elohim Hashem Jehovah, Humanity, Jeshua the Messiah, Jeshuaists, Jews, Ketz HaOlam Hazeh = End times - end of the age, Kingdom of God, Life matters, Religiosity + Way of Expressing Faith

Responding to Wedding invitation

When positively reacting to the wedding invitation, we should be willing to step in the sent one from God his footsteps and should help to spread the Good News

Elohim Hashem Jehovah, Humanity, Jeshua the Messiah, Jeshuaists, Kingdom of God, Life matters, Religiosity + Way of Expressing Faith

Letting others know about the wedding invitation

Even though we have a standing invitation to eat at “the table of Jehovah,” we must never take that invitation for granted. (1 Cor. 10:21)

Elohim Hashem Jehovah, Humanity, Jeshua the Messiah, Kingdom of God, Life matters, Reflection text

Husband to an ancient nation

We should look at the Most High Elohim, how He had chosen Himself a set-apart (or holy) people. Also in the parable of the Wedding banquet, mentioned in Matthew 22, we hear how He as the king invited His people. Because many did no go into His invitation He sent out His servants to invite… Lees verder Husband to an ancient nation

Elohim Hashem Jehovah, Humanity, Jeshua the Messiah, Jeshuaists, Jews, Life matters, Religiosity + Way of Expressing Faith

Is it possible to be a Jew for Christ

From the Hebrew Scriptures, including the Talmud we can learn that the Chosen People or Israel is eternal, so the bond with them is irreversible, unbreakable and eternal, once a Jew always a Jew. As a Jew following the Jewish rebbe Jeshua should not mean that one has to give up the Jewishness, even better being a follower of the sent one of God one can become even closer to God.

Elohim Hashem Jehovah, Humanity, Jeshua the Messiah, Jeshuaists, Jews, Life matters, Religiosity + Way of Expressing Faith, Writings

Walking the Walk or Stepping on the right Path

God has given the world His Word and Guidance for life, but everyone is free to follow it or not. It is not by doing good or doing bad that everything in life shall run like we would like it, or would go good or bad. We all know that “bad” things happen to “good” people, and no spiritual building can hold by pretending otherwise. It’s simply untrue that every well-lived life leads only to outwardly positive outcomes. It’s equally untrue that difficult circumstances prove that someone strayed from the path.

Filosofische Mijmering, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Niets is verloren: het is nooit te laat

In de maand van menselijk ondernemen en Omer-tellen krijgen wij nog eens de kans om over onze onzuiverheden en de nood aan zelf-verfijning na te denken. Met Pesach Sheni kan de mens nogmaals aangeven zijn band met God te willen vestigen.

Articles en français

Rien n’est jamais perdu : il n’est jamais trop tard

Le mois de l’entreprise humaine nous donne la possibilité de penser que nous ne sommes pas purs mais les différentes étapes du service divin représentées par Pessa’h Richone (le premier Pessa’h) et Pessa’h Chéni se reflètent dans l’une des différences halakhiques (rituelles) les concernant. À Pessa’h Richone, toutes les traces de ‘hamets doivent être effacées ; à Pessa’h Chéni, bien que l’on mange de la matsa, on peut posséder du ‘hamets.