Christenen, Jeshuaisten, Joden, Levenskwesties, Moslims of Islamieten, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Evangelisatie en open karakter

Dezer dagen was er weer heel wat te doen over het hoofddoekendebat. De Iraans-Belgische Darya Safai kwam er zelfs aan toe om op de Vlaams nationale zender te verkondigen dat het aan de ouders niet toebehoort om over het geloof van hun kinderen en over hun klederdracht te beslissen.

De afgelopen maanden hebben heel wat mensen die zich Christen noemen zich verzet tegen anders gelovigen, waarbij zij hoofdzakelijk de Islamieten in het vizier hadden. Die naam christenen gaan hevig te keer naar diegenen die volgens hen onze contreien zouden gaan Islamiseren en zelfs de Sharia hier zouden brengen. Men kan daarbij wel de vraag stellen hoe dat het zou komen dat zo veel Vlamingen zich dan geroepen zouden voelen tot dat Mohammedaans geloof. Ons inzien zegt dat meer over de zwakke positie van die Christenen dan over de veroveringszucht van die Islamieten.

Naast de Katholieken zijn er er ook christenen die er wat heviger tegen aan gaan en in de tegen aanval gaan tegenover de predikende Moslims. Zij willen wel de verkondiging van de blijde boodschap op zich nemen maar wensen dat ook brengen met vuur en zwaard, zoals in de middeleeuwen gebeurde.

Ons inzien moet de evangelisatie een open karakter hebben. Jeshua was een vredelievend persoon die zelfs de naastenliefde voorop stelde. Hij vroeg zijn volgelingen om ook die vredesboodschap uit te dragen bij de verkondiging van het Goede Nieuws. In de eerste eeuw hadden de apostelen het niet zo makkelijk om die boodschap uit te dragen en met elkaar om te gaan om zo de eerste ecclesiae te vormen. In navolging van de apostelen moeten wij vandaag ook een God onvriendelijke wereld toekijken en moeten wij er bewust van zijn dat ook andere God liefhebbenden zich op het veld aanbieden. Ook al zien vele West Europese Christenen niet in dat die Moslims wel degelijk God zouden kunnen lief hebben. Door hun angst voor die gemeenschap en hun onkunde, of ontbreken van kennis van dat geloof heeft de angst enorm kunnen toe nemen. Vooral door de extremistische terreurbewegingen is dat geloof ten onrechte letterlijk en figuurlijk geweld aangedaan.

Maar wij moeten er bewust van zijn dat zij niet vies zijn om uit te gaan en te prediken. Hier tegenover moet onze prediking komen te staan. Wij die in de Ene Ware God geloven moeten dat met waardigheid uit dragen. Als een getuigenis waar aantrekkingskracht van uitgaat zodat ‘proberen te bekeren’ achterwege kan blijven. Ongelofelijk kan men vandaag al enkele strijdkrachtige websites vinden waarbij er zelfs enkele zijn die niet verlegen zijn om de naam ‘kruistocht’ te gebruiken. Het is onmogelijk om anderen te bereiken als we de verkeerde indrukken afgeven.

Zou u met uw Katholieke vriend meegaan als hij u uitnodigde om mee te gaan naar een etentje die de term Inquisitiemaaltijd had?

vraagt Joods voorganger Paul Daniëls (Gemeente Beth Echad, Spijkenisse)

Het is nodig om alle vooroordelen die we kunnen hebben ten opzichte van een volk of groep mensen en hun godsdienstige overtuiging ter zijde te schuiven. Vele Moslims hebben zoals vele Christenen onvoldoende kennis hebben over hen, te weinig kennis over de Christenen en beseffen dikwijls niet dat er ook christenen zijn die zoals hen ook slechts één Ware God aanbidden en geen Drievuldigheid.

Om het Woord van God uit te dragen moeten wij er mee leren communiceren. Communicatie is de sleutel tot begripsvorming. Wij moeten ons durven opstellen als gelijken en open staan om ook te luisteren naar hun geloofsredenen.

Zonder een goede basis van geloof, hoop en liefde heeft de Christen weinig invloed op enig anders gelovend persoon, zij het een Jood, Islamiet of een atheïst. Als wij willen getuigenis afleggen over ons geloof moeten wij eerst en vooral zelf sterk staan in dat geloof en moeten wij onze eigen Geschriften ook zelf kennen. En daar ontbreekt het aan bij de meerderheid die zich christen noemt. Velen kennen gewoonweg hun Bijbel niet. Zij zijn er ook niet mee groot gebracht. Het valt zelfs op dat bij de Katholieken er mensen zijn die zelfs geloofspunten hebben die helemaal niet volgens de Katholieke leer zijn. Gelukkig kan men onder Katholieken ook mensen vinden die geloven dat Jezus de zoon van God is en niet God zelf, ook als is de Drie-eenheidsleer een typische Katholieke leerstelling.

Als wij mensen van een ander geloof ontmoeten moeten wij er ons niet voor schamen om over ons geloof te praten. Maar de getuigenis moet geschraagd zijn door het juiste gedrag. En op dat vlak ziet men vele Christenen die een Christus onwaardig gedrag vertonen. Het is namelijk zeer opvallend dat zij niet de liefde van Christus uit dragen.

Wij moeten er op toezien dat zulke christenen hun arrogante houding ons niet mee sleurt en ons verkeerd doet reageren, namelijk op een te agressieve manier. Door een liefdevolle houding aan te nemen zullen wij veel vlugger als een waardige gesprekspartner aanzien worden. Onderwijs in de Schriften is goed, maar een persoonlijke warme relatie met God en je medemens overstijgt het woord. Als je beide hebt is geweldig.
Als je een verlangen hebt om mensen in contact te brengen met de Elohim is prima, maar een individuele liefde voor die mens die je wil bereiken is vele malen beter. Niet overtuigen maar getuigen.

Dat getuigen moet verder gestoeld zijn op basis van Gods Woord, de bijbel.

Steeds moet het met zachtheid en met de mantel der liefde gebracht worden. Dit op een wijze dat de ander inziet dat u ook gehoor voor hem hebt. Luisterbereidheid is zeer belangrijk. Luistervaardigheid  een deugd.

Ook moeten wij zeer hard opletten om niet te veralgemenen en iedereen over een zelfde kam te scheren. Dat is het grote probleem dat wij vandaag omtrent de Islam mee maken.

Maar naar Joden toe is er ook een moeilijkheid omdat vaak de Christelijke wereld en haar bewoners onchristelijk heeft gehandeld naar de Joden. Het is een onbeschrijfelijk gevoel als je niet veilig bent in het overgrote deel van de wereld. Uitroeiing in Arabische landen en Rusland, vervolgingen en verdrukkingen overal waar men een veilig haven dacht te vinden. Tevens brengt men dan de woordelijke doodsteek toe met het mes, om de al aanwezige kogelwond te verzachten, met de opmerking dat ze het wel verdiend hebben vanwege het verwerpen van Jezus. Dat zijn zaken die wij vandaag nog steeds horen uit de christelijke mond. Vooral bij Noord Amerikaanse Christelijke gemeenschappen ligt de dood van Jezus nog zwaar op hun lever, waarbij zij zelfs vergeten dat Jezus zelf ook een Jood was.

Het Antisemitisme komt regelrecht van de HaSatan vandaan, die tegen God en Zijn getrouwe volgelingen is. De tegenstander wil iedereen vernietigen die de Enige Ware God, de Schepper van hemel en aarde, dienen. (Het woord Antisemitisme is pas in 1881 na de Russische pogroms een officieel woord geworden). Het valt op dat er met een toegenomen haat tegen moslims de voedingsbodem geschapen is voor antisemitisme.

Als migratie leidt tot toegenomen islamofobie bij de lokale bevolking, dus een hekel aan moslims, wordt dit een voedingsbodem voor antisemitisme. Omdat wanneer er haat tegen moslims is, de tegenreactie terug haten wordt. En omdat joden het doelwit zijn van de radicale islam, ontstaat er een echo van dit. Wat nodig is, is tegelijkertijd zowel islamofobie als antisemitisme bestrijden,

zegt Yehuda Bauer in een SVT programma.

Flag of the German ChristiansMet de gaande Islamofobie zien wij ook een toename tegen andere anders gelovigen, zoals Joden. Vandaag horen en zien wij bepaalde politici de kaart spelen van het populisme. Meerderen beginnen weer een droom te koesteren van het superieure ras. In vele geloofsgroepen zien wij ook dat er met de stokpaardjes gespeeld wordt en de mensen overmatig bang gemaakt worden voor ‘de ander’.

Regeringen trekken geloofsacties zoal besnijdenis en kosher of halal slachten over de leest van verderfelijkheid en noemen het menselijke verminking en onnodig lijden.

Vroeger werden de Joden beschuldigd om de wereld over te nemen. Vandaag hebben de Islamieten op dat vlak hun plaats ingenomen.

Christenen, maar ook Moslims en anderen, zouden heel goed moeten nadenken over hun status ten opzichte van Joden en medegelovigen in God. Zij die werkelijk God lief hebben moeten in eendracht met elkaar die liefde ook naar de andere schepselen van God uit dragen.

Als je met anderen om gaat laat uw interesse zien naar hen en spreek eerder vanuit een persoonlijk getuigenis, zoals jij functioneert in jou geloof. Je hoofddoel moet zijn contact leggen en vriendschap op te bouwen.

+

Voorgaande

Geestelijke energie noodzakelijk voor de mens

++

Aanvullende lectuur

 1. Juncker waarschuwt voor nieuwe oorlog in Europa
 2. Breivik geen enkeling
 3. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 1
 4. Mensen van verschillende culturen, geloofs- en politieke overtuigingen broederlijk naast elkaar
 5. Godsgebeuren en Kerk in Europa
 6. Jezus in de straten van Vlaanderen en Brussel
 7. Angst voor Islamisering dat juist leid tot indoctrinatiemogelijkheden
 8. Racisme geen eenrichtingsverkeer
 9. Wat levert het mij op?
 10. Bijbel op de eerste plaats #3/3
 11. Fundamentalisme en religie #5 Verguisde Koran
 12. Donkere periodes en het uitkijken naar vrede
 13. Evangelisatiewerk blijvende opdracht
 14. De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen
 15. Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld
 16. Paustoespraak voor de Raad voor de nieuwe evangelisatie
 17. Opvallende postercampagne in Duitsland
 18. Palau weet 11,193 mensen tot het christendom te bekeren
 19. Pushing people in a corner danger for indoctrination and loss of democratic values
 20. It’s Time real lovers of God to Stand and Speak Out!

+++

Gerelateerd

 1. Islamisering . . .
 2. Islamisering?
 3. Islamisering Nederland
 4. Motie-Halsema inzake islamisering.
 5. Islamisering: Lidl gebruikt opnieuw kerk zonder kruis in reclame
 6. Belasting: Domme Noren worden bedrogen om de moskeeën te betalen
 7. Islamisering: Zweedse agenten willen niet meer in gevaarlijke migrantenwijken werken
 8. De islamisering van Groot-Brittannië
 9. Islamisering in Duitse gevangenissen: Autoriteiten slaan alarm
 10. Aanvallen oudejaarsnacht, Bedreigde Politie – Gevaar voor ons land
 11. Islam maakt meer kapot dan je lief is…
 12. De hoofddoek is een symbool van islamisering, onderdrukking en discriminatie van de vrouw!
 13. Meer geld voor de eu en de islamisering van Nederland: Meer, meer, meer en nog veel meer
 14. >Het is moeilijk om je een ander toekomstscenario voor te stellen voor Europa dan dat van een burgeroorlog of islamisering!
 15. Marcouch is één dag burgemeester en voert onmiddellijk de sharia in en start jihadfinanciering
 16. Turkse overheid neemt ruim 50 christelijke kerken in beslag, Westen zwijgt
 17. Blog 4- Vanuit onze hoofdstad Amsterdam! Van de heide naar de grote stad.
 18. Blog 5 – Wat is een DTS?
 19. Blog 6 – Outreach in Indonesië
 20. Kosovo bewys ingewikkelde pad na selfbeskikking
 21. Duits Antisemitisme
 22. Islamitisch antisemitisme in Groot-Brittannië
 23. Joodse professor verwijt antisemitisme onder moslims aan ‘islamofoben’Joodse professor verwijt antisemitisme onder moslims aan ‘islamofoben’ 
 24. Waarom gelovigen gevoelig zijn voor populisme
 25. Ijsland bespreekt verbod op het besnijden van jongens
 26. Ian Buruma en ‘het betrekkelijk goedaardige imperialisme uit Washington’ 9
 27. Ian Buruma en ‘het betrekkelijk goedaardige imperialisme uit Washington’ 21
 28. Frankryk se paradoks-legkaart
 29. Islamisering: Sanning eller myt? (Den här Dan #22)
 30. Folie ou acte antisémite ? Neuf mois après, le meurtre de Sarah Halimi reste inexpliqué
 31. France overwhelmed by the flow of Muslim migrants
 32. Iran surprises by relaxing Islamic dress code for women
 33. Are you prepared for what’s about to happen? A Biblical view on End Times events.
 34. Let’s unite

7 gedachten over “Evangelisatie en open karakter”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.