Aankondiging, Actualiteit, Christenen, Elohim Hashem Jehovah, Jeshuaisten, Joden, Levenskwesties, Mensdom, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Secularisatie en opdrachten voor alle mensen

Tijd om te herkennen hoe we elkaar en onze omgeving moeten behandelen

Hoewel de secularisatie in de Benelux (België, Nederland en Luxemburg) voortduurt, betekent dit niet dat die ‘kerkverlaters‘ niet langer in Hashem geloven en niet opnieuw door de Thora willen worden geïnspireerd. Integendeel, velen mogen de Oude Geschriften volgen, maar kunnen zich niet langer laten overtuigen door bepaalde dogma’s en theologieën.

Doorheen de geschiedenis ziet men regelmatig groepen van waarheidszoekers optreden. In verscheidene geloofsgemeenschappen werden in bepaalde perioden dingen in vraag gesteld of werd er gereageerd tegen bepaalde leerstellingen die in zwang kwamen. De geschiedenis kende zo meerdere hervormingsbewegingen en scheuringen in bepaalde geloofsgroepen. Maar die scheuringen brachtne op hun beurt ook weer kerkverlaters mee of mensen die van al die bedoeningen genoeg hadden of zagen dat hun geloofsgroep hen veel blaasjes wijs maakte, zodat zij helemaal afstand namen van het verkondigde geloof van die groep. Zo verlieten velen niet enkel hun geloofsgemeenschap maar zeiden velen ook hun geloof in God en gebod vaarwel.

Veel van deze ‘kerkverlaters’ zijn ‘waarheidzoekers’ die bekend waren binnen hun gemeenschap om constant vragen te stellen en niet te worden overtuigd door argumenten. op basis van autoriteit. Veel van die zoekers kwamen hun kerkleiders in vraag te stellen en waren verrast dat zoveel kerkleiders van hun eigen zogenaamde Christelijke kerk zich niet schaamden voor het plegen van illegale seksuele handelingen met, onder andere, jonge mensen.

De ongewenste intimiteiten van bepaalde kerkleiders in het christelijk geloof zorgden ervoor dat veel gelovigen vragen bleven stellen, vooral toen ze zagen hoe de kerkleiders zich konden omdraaien en niet voor hun pedofiele daden werden gestraft.

Mensen die hun christelijke kerk verlieten, zouden moeten weten dat ze hiervoor God niet hoefden opzij te zetten of te verlaten, omdat Hij niets te maken heeft met die verschrikkelijke daden. Aan de andere kant moeten die christenen die vastzitten aan de houding van hun kerkleiders nu erkennen dat het de hoogste tijd is om de grondigheid of eerlijkheid van hun geloofsgroep te onderzoeken. Ze zouden moeten zien wat de Bijbel te zeggen heeft over onze manier van leven en hoe we elkaar moeten behandelen en hoe we onze omgeving moeten behandelen.

Volgens de wijzen van Israël heeft de Allerhoogste niet alleen aan Israël bevelen gegeven, maar aan alle mensen. Daarom richt God zich niet alleen tot ons, maar roept iedereen om tot Hem te komen. We moeten die gedachte verspreiden over de Enige die de mensheid roept om “om te keren”. Alle mensen zouden moeten komen in te zien dat we in tijden zijn gekomen om te veranderen.

De eeuwige God gebood de mens: … – Bereshith 2: 16

Hier gaat het niet enkel over de tien geboden, omdat ze alleen gericht waren tot de mensen die eens een slaaf in Egypte waren, maar over de mens in het algemeen, zoals blijkt uit de openingswoorden:

Ik ben de Eeuwige, uw God, die u heeft uitgevoerd vanuit het land Egypte, vanuit het slavenhuis. – Shemoth 20: 2.

Maar natuurlijk zijn er veel overeenkomsten. Degenen die op zoek zijn naar betere waarden in het leven, moeten weten dat de Bore genoeg hora’ah of instructies en begeleiding gaf om het beste uit het leven te halen.

Volgens de Joodse traditie is er een minimumlimiet van zeven opdrachten voor de hele enosh (of mensheid) waarmee vrede voor de wereld kan worden bereikt, zonder de verschillen die er in de wereld bestaan ​​volledig te ontkennen. De opdrachten voor alle mensen zijn:

 1. Het verbod op afgoderij in al zijn vormen
 2. Het verbod op godslastering
 3. Het verbod op moord
 4. Het verbod op seksuele immoraliteit
 5. Het verbod op diefstal
 6. Het verbod op het eten van een deel van een levend dier
 7. Het bevel om rechtbanken te stichten

Degenen die hun ‘christelijke kerk’ hebben verlaten deden dit vaak nadat zij inzagen hoeveel goden, heiligen en beelden werden aanbeden, wat niet in overeenstemming is met de belangrijkste instructie van God of een van Gods belangrijkste regels van het leven. Nadat ze hadden gezien hoeveel seksuele immoraliteit er in hun kerk aanwezig was, vonden ze dan genoeg redenen om die kerk te verlaten.

Voor ‘waarheidzoekers’ is er nu meer dan één fysiek en virtueel Joods studiehuis beschikbaar met allerlei Joodse activiteiten. Degenen die de Bijbelse waarheid willen kennen, zijn welkom om de D’var Torah te komen bestuderen op de weinige plaatsen in de buurt, maar ook door het tekstmateriaal op verschillende websites te volgen. Het zou mooi zijn als meer mensen zouden zien hoe de Elohim Hashem Jehovah een liefhebbende God is die Zijn Woord heeft gegeven voor de hele mensheid, en niet voor slechts een paar uitverkorenen. Degenen die bij het Am Segullah of uitverkoren volk wensen te behoren, hebben de taak gekregen om anderen te laten zien hoe de mens zich moet gedragen in het universum dat door zijn God is geschapen.

Het is door ons voorbeeld en door de Dvar Hashem of het Woord van God te laten zien, dat we andere mensen ook moeten brengen om onze God te gaan herkennen en hen te laten komen om Zijn Plan met de wereld te zien. Alle bezoekers hebben absoluut de vrijheid om hun eigen meningen en om hun eigen (religieuze) leven vorm te geven.

De Joodse en Bijbelse lessen die onze broeders kunnen geven aan allen die willen horen en ontvangen, dienen als inspiratie en mogen geen enkele binding vormen. Ik ook, met mijn geschriften, hier en op mijn eigen website gepresenteerd, zoals de geschriften van andere Jeshuaisten (Jesjoeaisten of Jesjoeaansen), wil laten zien hoe we allemaal de mogelijkheid hebben om bevrijd te worden van de ketenen van deze wereld.

Als je walgt van wat er in je kerk gebeurt, zou je moeten weten dat dit nooit een reden zou moeten zijn om je geloof in God, noch in zijn profeten, boodschappers en werkers op te geven.

+

Engelse versie / English version: Secularisation and Assignments given for all people

++

Additionele lectuur

 1. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #11 Vredelievende waarheidzoekers
 2. Protest tegen VN-resolutie over Godslastering
 3. Sekten in context van secularisatie
 4. Een Manifest voor Gelovigen
 5. Predikant wijst op verveling en vermoeidheid in de kerk
 6. Kerkshoppen: “Arrogant tegenover kerklidmaatschap”
 7. Internationale conferentie aan de Theologische Universiteit (TU) in Kampen.
 8. Jongmense wil nie meer sit en luister nie
 9. Geloven of niet geloven
 10. Bedenkingen: Gods eigen Volk
 11. Godsgebeuren en Kerk in Europa
 12. Britten: gelovig maar weinig praktiserend

6 gedachten over “Secularisatie en opdrachten voor alle mensen”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.