Bijbelstudie, Geschiedenis, Joden, Mensdom

Interpretatie van het merkteken van Kaïn

Omtrent het merkteken dat Kaïn meekreeg zijn er door de jaren heen heel wat verschillende meningen gegeven, waarbij sommigen dienden om bepaalde leerstellingen te verantwoorden, zoals o.a. rassendiscriminatie en slavernij.

History, Scriptures, Writings

Jewish writings and translations for our era

In ancient times people couldn’t just open the Torah and find particular chapters or verses in the Bible. In the past, but also still know, people just quoted it and hoped that their listeners knew its origin. They might have told them which book of the Bible you were talking about, but that was as much as they could do. Daniel Bomberg, a Flemish Christian printer printed a complete edition of the Babylonian Talmud and used the layout that is now familiar.