Humanity, Jeshua the Messiah, Kingdom of God

Division, diversity, unity and connection

Nobody can ignore how the world evolves. In this world where division seems trumps real lovers of God and believers in the son of God should make an effort to connect with each-other and to show the world their unity even when there may be differences in the groups bringing richness in diversity.

Bijbelstudie, Levenskwesties, Mensdom

Bereshith 3:7-13 De Zondeval

Door het eten van de vruchten van de Etz HaDa'as Tov v'Rah is de kennis van goed en kwaad tot de mens gekomen en door dat inzicht van de verschillen tussen die twee is er ook een moreel inzicht bij zijn insticnt toegevoegd.