Bijbelstudie, Figuren of Karakters uit de Schrift, Geschiedenis

Bereshith 5:6-24 Van Seth tot de boeteprediker Chanok of Enoch

Er kwam een plaatsvervanger voor Abel, die de lijn nu verder zette en Enosj verwekte, welke Kenan, de vader van Mahalalel voortbracht.

Bible texts, Elohim Hashem Jehovah, History, Humanity, People or Characters from Scripture, Religiosity + Way of Expressing Faith

Bereshith 5: Adam’s Descendants to Noah #4 From Enosh to another Enoch

Going from Enosh, the son of Seth and grandson of Adam, we go up to another Enoch in the family tree, namely the son of Jared and grandson of Mahalalel. We know those descendants of Adam had come to recognise the Divine Creator as their God to call upon His Name.