Geschiedenis, Jeshua de Messias, Joden, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

De moderne Messiaanse Joodse beweging

Als de Bijbel waar is en als Jeshua de Messias en de Koning der Joden is, dan is de Messiaanse Joodse beweging het belangrijkste fenomeen van onze tijd, zei Abram (Bram) Poljak

History, Jeshua the Messiah, Jews, Religiosity + Way of Expressing Faith

The modern Messianic Jewish movement

If the Bible is true and if Yeshua is the Messiah and the King of the Jews, then the Messianic Jewish movement is the most important phenomenon of our time, said Abram (Bram) Poljak