Gezondheid, Koninkrijk van God, Mensdom, Politiek

Geestelijke energie noodzakelijk voor de mens

Als schepsels van God moeten wij inzien dat wij allemaal gelijken aan elkaar zijn waarvan verwacht wordt dat zij de Goddelijke Waarheid leren kennen en zich open stellen om naar een Goddelijke theocratie toe te groeien. Hiertoe moet elkeen komen in te zien dat het geestelijke voedsel het belangrijkste is voor elke mens. Het is uit het Woord van God dat wij onze geestelijke energie zullen kunnen putten en dat wij voldoende leidinggevende raad zullen verkrijgen om ook nu al in dit tijdsbestel een betere wereld op te bouwen.

Advertenties
History, Humanity, Jews, Life matters, News and Events, Religiosity + Way of Expressing Faith

Beginning of weeks for the Feasts of deliverance

Today in our regions we can see the amount of terror to Jewish people is increasing. West Europe can see that there are still  many individuals like Haman the Agagite, who made it their objective to remove the Jewish people from this world. Our ancestors in the previous century have felt it first hand. Many… Lees verder Beginning of weeks for the Feasts of deliverance

History, Jews, News and Events

2017 Undergraduate Judaic Studies Conference

The second annual Undergraduate Judaic Studies Conference presented the research of three Yeshiva College students on medieval Kabbalistic views of people with physical disabilities, social, political and religious institutions in the Spanish Portuguese Jewish community in early 17th-century Amsterdam, and gender descriptions in Jewish philosophy.

Elohim Hashem Jehovah, Humanity, Life matters, Religiosity + Way of Expressing Faith, Scriptures

Willing to do and we willing to learn everything that the Elohim has spoken

Man has to know he can connect to the Creator God as He reveals Himself within creation, but the only way we can connect to Jehovah God Himself is by likewise rising above the limits of rationality.

Elohim Hashem Jehovah, Mensdom, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

De Pracht van een eigen ruimte

Wij zijn verheugd met het leuke nieuws dat Rabbijn Sipporah Joseph רב | Yeshiva in Amsterdam een plek heeft gevonden om een verbindingsplaats te maken voor ons sterfelijke mensen om te naderen tot het Hogere. Voor haar zal dit nu slechts een begin zijn, want nu zal zij moeten over gaan tot het verzamelen van… Lees verder De Pracht van een eigen ruimte

Christians, Elohim Hashem Jehovah, History, Humanity, Jeshua the Messiah, Jeshuaists, Jews, Life matters, Religiosity + Way of Expressing Faith

Ambassadors for our faith in Jeshua

We have come in a time where it is urgent to be an ambassador for our faith, which means we also do have to be an ambassador for Jeshua making his name known.

Filosofische Mijmering, Geschiedenis, Joden

Scheppers ster verbinding tussen hemel en aarde

De eeuwenoude vijfpuntige geometrische figuur is het meest gekend geraakt als symbool voor de Joodse gemeenschap. In dit artikel overschouwen wij even de interpretatie alsook het mogelijke oogpunt voor ons vandaag.

History, Religiosity + Way of Expressing Faith, Scriptures

Literalist and non-literalist views

When listening to certain Christians we only can have the impression they do not understand the Hebrew way of talking and do not see how often idioms, parables and allegory are used. Too often they take words as names and texts literally when they are not meant as such.

Elohim Hashem Jehovah, Flora or Plant kingdom, History, Humanity, Life matters, Wildlife or Animal kingdom

The figure of Eve

After having looked at Adam we cannot pass his helper Eve. It was she who brought the man to follow her idea and to ignore God's Wish not to eat from the Tree of moral, with as consequence that they got knowledge of good and evil and came to learn pain and death.

Elohim Hashem Jehovah, Flora or Plant kingdom, History, Humanity, Life matters, Universe (Space), Wildlife or Animal kingdom

An openingschapter explaining why things are like they are and why we may have hope for better things

Worldly books in no way can give such a clear picture to man what caused everything to come into being and how there may be a solution to the wrong steps taken by the first human beings. For this, man needs to understand clearly what caused this troublesome world. The Bereshith tells the story of the origin of life and death.

Bijbelstudie, Geschiedenis, Jeshua de Messias, Levenskwesties, Mensdom

Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 2 Daad van ongehoorzaamheid eerste mens

In de tweede terugblik op het aller begin, kijken wij naar de houding van de ish en isha tegenover hun gedachten en hun Goddelijke Schepper en hoe zij Zijn rechtschapenheid in twijfel trokken en over gingen tot een daad die heel de mensheid trof.

Bijbelstudie, Dierenrijk, Elohim Hashem Jehovah, Geschiedenis, Geschriften, Levenskwesties, Mensdom, Plantenrijk, Universum (Ruimte)

Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 1 Ontstaan en plaatsing eerste mens

Wij kijken naar een hoogtepunt in de wereldliteratuur waarin de ontstaansgeschiedenis van ons hele gestel wordt verteld en blootgelegd waarom er zo veel moeilijkheden in onze wereld zijn. In dit eerste deel kijken wij naar de onbekommerde vredige wereld waarin de eerste mens werd geplaatst.

Bijbelstudie, Elohim Hashem Jehovah, Levenskwesties, Mensdom, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Bron(nen) van kwaad

Over de oorsprong van het kwaad of de bron van het slechte of slechtheid is er al heel wat heen en weer geschreven onder de mensen. In dit artikel kijken we naar de tijd waar de slechtheid in de wereld van de mens kwam en waar we de bron van kwaad of slechtheid moeten zoeken of kunnen vinden.

Bijbelstudie, Dierenrijk, Elohim Hashem Jehovah, Geschiedenis, Geschriften, Jeshua de Messias, Levenskwesties, Mensdom, Plantenrijk, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Voorzieningen voor de keuzes van de mens

In Gods voorziening waren er de planeten, waaronder de eretz, de aarde met haar levende zielen. Planten en dieren die tot het genoegen van de mens konden dienen, vulden de Koninklijke Tuin, waar het leven tov was. Oorspronkelijk was alles vreedzaam, een wereld waar geen ruzie of oneigheid was. De mens kon genieten van de… Lees verder Voorzieningen voor de keuzes van de mens