Gezondheid en Welzijn, Jeshua de Messias, Jeshuaisten, Joden, Ketz HaOlam Hazeh = Eindtijd - einde van de tijdperken, Koninkrijk van God, Levenskwesties, Mensdom

Zij die Geulah verdienen en tot de uitverkorenen zullen mogen behoren

De Moshiach of Gezalfde van God heeft zijn lichaam als een offerlam aan zijn God aangeboden om als losprijs te dienen voor alle mensen. Jeshua’s dood aan de martelpaal kan dus iedereen ten goede komen. Toch vallen vele mensen uit de boot omdat zij niet willen ingaan op datgene wat hen aangeboden wordt.

Iedereen wordt de mogelijkheid van verlossing van de vloek der dood aangeboden. Wat er enkel wordt gevraagd of vereist is dat men die aanbieding erkent als een kapporah of verzoening voor zonden en als een gave van God. Zij die niet willen ingaan op dat offer van Jeshua geven te kennen dat zij het niet willen erkennen of er niet mee instemmen dat Jeshua de gezondene van God is die ons kan vrijkopen. Hierbij maken zij zelf de keuze die hen uitsluit om deel te worden van die losgekochten, net als dat zij zichzelf niet ter beschikking stellen om uitverkoren te worden.

Diegene die zich vrijwillig liet nagelen aan de paal bezit een onvervreemdbaar priesterschap. Eerst was hij lager dan engelen, maar voor zijn offerdaad heeft God hem verhoogd en als hogepriester aangesteld. Na zijn opname uit de dood heeft God hem eeuwig bij hem opgenomen. Daarom kan hij ook ten allen tijde hen redden, die tot God komen door zijn bemiddeling, daar Jeshua altijd leeft, om hun middelaar te zijn.  (Heb 7:24-25)

Normaal zijn wij allen tot de dood verdoemt, maar door de offerdaad van Jeshua komt ons verlossing toe. Het is de Christus Jeshua die gestorven is, of liever die is opgewekt, die zetelt aan Gods rechterhand, die ook onze Voorspreker is en ons een verzekerde toekomst aanbiedt. (Romeinen 8:34)

Door een gewelddadig vonnis werd Jeshua weggenomen of van deze wereld ontrukt. Jeshua liet dat gebeuren met een bewust doel, maar als wij onze huidige wereld bekijken kan men zich vragen stellen over de weerslag van zijn act. Wie denkt nog over zijn bestemming na? Toch is Jeshua uit het land van de levenden weggerukt, geslagen om de weerspannigheid van Gods volk.  (Jes 53:8)

De yikaret of afsnijding van Jeshua was een vrijwillige daad die iedereen ten goede kan komen, maar men moet zijn offerdaad dan ook herkennen, erkennen en aanvaarden. De gezalfde die onschuldig werd vermoord is er nu voor ons Joden en voor niet Joden, zodat wij met vele anderen ook als uitverkorenen voor God mogen komen en voor diegenen die door niemand zal opvolgt worden. Ook al zullen stad en tempel verwoest worden door het leger van een vorst, mogen wij er van verzekerd zijn dat ook die zijn einde zal vinden in een vloed van rampspoed. Maar tot aan het einde zal er volgens het besluit der dingen een verwoestende oorlog woeden en dan zal er vrede zonder einde komen waarbij al die uitverkorenen die door de smalle poort zijn kunnen gaan een heerlijk leven zullen kunnen hebben in Gods Koninkrijk. Dat is het mooie waar wij, die zich hebben aangeboden om tot de uitverkorenen van God te mogen behoren, kunnen n aar uitkijken. Wie wenst er niet zulk een tijd waarbij tegenslag hen niet meer zal treffen en ziekten ver van hen zullen blijven? (Psalmen 91.10; Daniel 9:26; Levieten 17.10)

De voorwaarde om bij de Uitverkorenen van God te behoren was dat iedereen die deel van Israël wilde blijven, zich moest houden aan het verbond en de daaraan gekoppelde wetten, maar bij hen die tot het Joodse ras behoorden kwamen ook velen hun God te vergeten en de wereld aan te houden, of het wereldse te verkiezen als niet gelovigen. Dat is onder andere een van de redenen waarom God de deuren ook heeft opengezet naar hen die oorspronkelijk niet toe Israël behoorden. Het deel zijn van Israël is afhankelijk van gehoorzaamheid aan Gods mitzvot. Als je niet gehoorzaamde verloor je het burgerschap. (Jes 41:8-9; Jes 43:10, 20; Jes 44:1; Jes 48:12; Dan 11:15; Ex 1:1; Jozua 13:6; Ex 12:48; Exodus 30:32,38; 31:14; Leviticus 7:20-21,25,27; 17:4,9-10,14; 18:29; 19:8; Numeri 15:30-31)

Iemand kan tot de verzekering komen van zijn of haar verkiezing als hij of zij de vruchten daarvan in zichzelf met geestelijke blijdschap en heilig vermaak kan bespeuren. Die vruchten worden in de Geschriften omschreven en houden in dat er een echt geloof in de El Elyon moet zijn maar ook in Zijn zoon Jeshua de Kristos of Christus, waarbij er zelfs een kinderlijke vreze Gods kan waargenomen worden met droefheid naar God over de zonde, net als honger en dorst naar de gerechtigheid kan aangetroffen worden.

4 gedachten over “Zij die Geulah verdienen en tot de uitverkorenen zullen mogen behoren”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.