Filosofische Mijmering, Geschiedenis, Jeshuaisten, Joden, Le'bnsshpil = levensstijl - lifestyle, Mensdom, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Voorzien van een zichtbaar teken #1 Hanukkah gebeuren

Vertoning van geloof

Bij meerdere Jeshuaisten leeft de vraag of het wel wijs en verstandig is om zichtbaar naar buiten te komen met ons geloof. Een grote meerderheid verkiest in de gesloten huiskamer en in de tempel of synagoge, het geloof te belijden. Vooral in deze dagen waarbij er zoveel kenmerkende gebeurtenissen zijn die ons doen denken aan wat er met onze ouders en voorouders gebeurd is in de tweede helft van vorige eeuw.

Algemeen mag men stellen dat er heel wat Joden inclusief Meshumed in België denken dat het beter is om in de ilum shem of anonimiteit te verdwijnen dan kenbaar als Jood of Jeshuaist duidelijk in het straatbeeld te verschijnen, wat in sommige wijken van bepaalde steden wel gebeurt.

Feest ter herinnering

Het Chanoekafeest is weliswaar geen vastgesteld sude of feest van God zoals de Bijbelse hoogtijdagen 14 Nisan, Pesach of Pascha, en Soekot of Loofhuttenfeest, maar het is wel een feest met wonderen van Bijbelse proporties. Ieder jaar viert de Joodse gemeenschap wereldwijd nog steeds het feest van de tempelwijding. Overal ter wereld herdenken Joden en Jeshuaisten de verontreinigde tempel die opnieuw werd geheiligd en toegewijd, met een acht dagen durend feest, gebaseerd op de inwijding van de tempel tijdens het Loofhuttenfeest.

In de tempel werd ‘een gruwel der verwoesting’ geplaatst.

“En de vijftiende dag van de maand Chasleu in het honderdenvijfenveertigste jaar, bouwden zij een gruwel der verwoesting op het reukaltaar, en rondom in alle steden van Juda bouwden zij altaren.” (1Ma 1:58 APOSV)

Judea tijdens Judas Makkabeüs

Het nu gehouden feest, dat niet-joden vaak ten onrechte als de ‘joodse kerst’ beschouwen vindt zijn oorsprong in de opstand van de Makkabeën tegen de beruchte Grieks-Syrische heerser Antiochus IV (ook bekend als Epiphanes) in 167 V.G.T.. De Makkabeeën waren een familie van hogepriesters in het Hellenistische tijdperk die het niet meer konden velen hoe hun volk onderdrukt werd en hoe in de Beit HaMikdash (Tempel in Jeruzalem) God werd getard door het te ontwijdden door op het altaar een varken te offeren, (een dier dat voor Joden trayf (treife of trefa) is volgens de spijswetten. Dat de Grieken er een beeld van Zeus wensten te plaatsen was de druppel die de emmer deed overlopen.

Jehuda haMakabi

Een groepje onder leiding van Juda de Makkabeër (Judas Makkabeüs) ging in opstand tegen de Seleucidische overheersing.

Het Seleucidische Rijk in 200 V.G.T. onder Antiochus de Grote.

Steeds meer aanhangers verkrijgend konden ze steeds meer stukken land terug veroveren. Hun populariteit werd zelfs zo groot, dat het gewone Joodse volk de leider ‘Jehuda haMakabi’ ging noemen, Hebreeuws voor ‘Juda de Hamer’. Anderen geloven dat Juda ‘haMakabi’ werd genoemd omdat hij en zijn manschappen op hun banieren de letters Mem מ, Kaf כ, Beth ב, Jod י voerden. Zij beweren dat deze letters staan voor de woorden ‘Mi Chamocha Ba’elim Adonai?’, letterlijk vertaald: Wie is zoals U onder de goden, Eeuwige? De manschappen van Jehuda werden naarmate ze meer veldslagen wonnen bekend als de Makkabeeërs.

Toen ze Jerusalem bereikten en de Grieken als overwonnen konden aanschouwen, moesten zij vaststellen dat de Grieken alles vernield hadden (traktaat Sjabbat 21a-24b uit de Talmoed) .Er werd besloten aan een wederbouw over te gaan waarbij de overgebleven de afgodenbeelden en het oude altaar werden verwijderen. Er moest namelijk een nieuw ‘zuiver’ altaar in plaats van het verontreinigde altaar komen en nieuwe heilige bekers vervaardigd worden.

Een mirakel met olie en menora

Het binnendragen van de menorah voor de tweede Joodse Tempel, afgebeeld op de Boog van Titus in Rome

De Grieken hadden de hoge menora die in de Tempel omgegooid. Deze werd nu weer recht gezet en in de tempel gedragen. Nadat dit gedaan was, merkten de priesters dat er geen oliekruiken meer waren. Een van hen vond echter nog een klein kruikje, met daarin nog net genoeg olie om de menoure één dag te laten branden. De menora werd aangestoken en de Tempel werd heringewijd. De priesters moesten op zoek naar meer ritueel gezuiverde olijfolie om de menora te laten branden, maar konden die niet vinden. Tot eenieders verbazing was de volgende dag het kruikje echter opeens weer vol. Vervolgens was er weer de volgende dag voldoende olie in de menoure zodat deze weer de tempel kon verlichten. De volgende dag gebeurde hetzelfde en zo ging het acht dagen lang. Op een miraculeuze wijze was de kleine hoeveelheid olie uit het gevonden kruikje dus voldoende voor acht dagen, de tijd die nodig was om nieuwe olie te persen en te zuiveren.

Inwijding van de tempel

De hogepriester, priesters, Makkabeeën en het gewone volk vierden een groot feest en de hogepriester stelde dit feest in op dezelfde tijd van het jaar, de maand Kislev (kislew), opdat de Joden deze wonderlijke gebeurtenis niet zouden vergeten. Daarom vieren de Joden jaarlijks vanaf de 25e Kislev het feest van Chanoeka (Chanuka/Hanukkah), dat ‘(her)inwijding’ betekent.

Er was de herinnering aan de inwijding van de tempel en het miraculeuze brandend licht, maar voor ons is het licht een op de eerste dag van de schepping, gegeven gift van God, waarzonder geen leven zou mogelijk zijn.
Verder aanschouwen wij God niet enkel Bron en Gever van het licht en leven.

Symbolisch licht

Alles wat wij nodig hebben is om te weten dat haElohim er is en voor ons klaar staat. De lichtjes staan dan ook als symbool voor de voorbereidheid, het klaar zijn en bereid zijn, zowel van ons als van El’Elyon. Wij herdenken dat Hij ons niet in de steek of in de kou, of in het donker laat.

Voor hen die kiezen om met Hem te gaan is Hij bereid een Licht te zijn. Met elke dag een lichtje er bij aan te steken en onze gebeden te zeggen, willen wij duidelijk maken aan God dat wij elke dag van de week bereid zijn zijn om aan Hem op te dragen en voor Hem daden te verrichten. Het ontstoken licht geeft ons ook klaarheid om de Thora te lezen. En het licht staat symbool voor de verlichting of inzicht dat God brengt voor hen die het ‘Licht’ ter hand willen nemen. Zo komen de mitswot (geboden) ‘te voorschijn’ (met de lamplicht zichtbaar gemaakt) (Mishle 6:23 – Spreuken 6:23). Verder staat het licht als symbool voor de voortgaande of als een vuur verspreidende boodschap dat God én het Licht is (Yochanan I 1:5 – 1 Johannes 1:5) én een ander groot licht voorzien heeft welke de mensen zullen kunnen zien en kunnen volgen, omdat deze (de gezondene van God) het rechte pad verlicht dat iedereen vrij kan kiezen om te volgen.

 

+

Voorgaande

Dark times looking like death is around the corner – but Light given to us

Vervolg

Voorzien van een zichtbaar teken #2 Menora gebruik

++

Lees ook:

 1. Wat Jeshuaisten of Jesjoeaisten geloven
 2. Noahide-wetten of Noachitische geboden – zeven geboden die op de hele mensheid rusten
 3. Een heiden of niet-Jood en de mozaïsche wet
 4. Heeft God je mitswa nodig?
 5. Tegenover elkaar
 6. een Tijd van lekker gezellig Samenzijn
 7. Om meer menoras aan de ramen te zien
 8. Kan een elektrische menorah?
 9. Betreft de houding van goyim naar Jehudi
 10. Joden uitvinders van hoop
 11. Laten we met moed marcheren!
 12. Getuige zijn voor niet-Joden
 13. Getuigen voor Joden
 14. Zorgen voor kennisbewust nageslacht

+++

Verder gerelateerd

 1. Diepere betekenis

4 gedachten over “Voorzien van een zichtbaar teken #1 Hanukkah gebeuren”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.