Jeshua de Messias, Taal & Woordverklaringen

Het Geschreven Woord: Harpazõ

Het woord in het Grieks

Harpazō, en de daarvan afgeleide woorden, zijn in de Septuaginta (de Griekse vertaling van het OT) vertalingen van de Hebreeuwse woorden taraph, verscheuren (door roofdieren) en gazal, roven of met geweld nemen. In het NT vinden we het vooral in deze laatste zin. Maar in Joh. 10:12 (de wolf rooft <de schapen> en jaagt ze uiteen) klinkt toch dat woord taraph nog door. En dat geldt nog meer voor Matt. 7:12: “zij (de valse profeten) komen in schapevacht tot u, maar van binnen zijn zij roofgierige (= verscheurende) wolven”.

Het woord in de Concordantie

Het werkwoord harpazō komt in het NT 13 maal voor. De NBG’51 vertaalt het 8 maal door iets als (met geweld) ‘wegvoeren’, of ‘wegrukken’, 4 maal met ‘roven’ en 1 maal met ‘er naar grijpen’. De zelfstandige naamwoorden harpagè en harpagmos komen
resp. 3 en 1 maal voor, beide vertaald met ‘roof’.
Harpax komt 5 maal voor, vertaald als ‘roofgierig’, ‘rover’, of ‘oplichter’. Het is eigenlijk een bijvoeglijk naamwoord, maar wordt
dus ook zelfstandig gebruikt. De NBV gebruikt soortgelijke vertalingen, maar omschrijft het soms ook meer algemeen, zonder een strikte vertaling te geven.

roven

zie definitie 1283 diarpazoo

werkwoord en komt van dia (intensief: totaal, door en door) en arpazoo (roven)

1) volkomen plunderen

Zie ook: arpazoo (roven)

#/WH Mt 12:29 of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven (diarpasai: aorist/akt/onbepaalde wijs)? dan zal hij zijn huis plunderen (diarpasei: toek.tijd/akt/aant.wijs/3de/enk) #/WH Mr 3:27 niemand kan het huis van de sterke binnegaan en zijn huisraad roven (diarpasai: aorist/akt/onbepaalde wijs) … ..en dan zal hij zijn huis plunderen (diarpasei:
toek.tijd/akt/aant.wijs/3de/enk)

Het woord in de Bijbelvertaling

Het woord harpazō betekent in de grond: iets met geweld nemen; het heeft vaak (hoewel niet altijd) de bijklank van een onrechtmatige daad. We vinden het daarom vaak vertaald met ‘roven’, en de ervan afgeleide woorden als ‘roof’ en ‘roofzuchtig’.

In het NT duidt het regelmatig op de wegen of het denken van de wereld, tegenover de gelovige. Die wegen van de wereld zijn gericht op eigenbelang, en de wegen en het denken van de gelovige op het navolgen van de ‘gezindheid van Christus’, die Jezus toonde met zijn gehoorzaamheid aan de weg die God hem geboden had te gaan: die van de ophanging en dood en overwinning aan de paal.

De gelijkenis van de Zaaier begint met het zaad dat op de weg valt: de vogels komen en eten dat op (Matt. 13:4). In zijn uitleg zegt Jezus:

(dan) komt de boze [hier een aanduiding van de gezindheid van de wereld] en rooft wat in zijn hart gezaaid is (vs 19).

Valse profeten vergelijkt hij met wolven die in schapevacht komen, maar die in werkelijkheid roofzuchtige wolven (werelds denkende leiders) zijn (Matt. 7:15).

In Joh. 10, waar Jezus zichzelf beschrijft als de goede herder, zegt hij van de slechte herder dat die de schapen in de steek zal laten zodra het er op aankomt: ‘en de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen’ (vs 12). Later in dat hoofdstuk komt hij daarop terug, wanneer hij zegt dat niemand zijn schapen kan roven uit zijn hand of uit de hand van zijn Vader (vs 28-29).
Maar Johannes had het woord al eerder gebruikt, toen hij vertelde dat de mensen Jezus wilden dwingen mee te gaan, om hem koning te maken (Joh. 6:15), in strijd met de weg die God van hem verwachtte. Anderzijds vinden we het bij Judas, wanneer die zijn lezers maant om medebroeders en -zusters te redden, door hen ‘uit het vuur te rukken’ (Judas 23). Daar ligt de nadruk dus op de krachtsinspanning die dat van hen verlangt, als (bij wijze van spreken) een rechtmatige vorm van geweld. In zo’n neutrale of positieve betekenis vinden we het ook voor het ‘wegvoeren’ van gelovigen, hetzij in werkelijkheid, hetzij in een visioen of in een beeldspraak. De nadruk ligt dan op Gods kracht, als een (rechtmatige) vorm van ‘geweld’, soms tegenover het onrechtmatige geweld van de wereld.

Afgeleide woorden

De afgeleide woorden harpax en harpagè vinden we uitsluitend in de negatieve betekenis. Als ‘rover’ of ‘roofzuchtig’ in een lijstje zondaars van de farizeeër in de tempel (Luk. 18:11), en als ‘oplichter’ of ‘uitbuiter’ in een lijst van zondige praktijken van Paulus in zijn brief aan de gemeente te Korinte (1 Kor. 5:10-11 en 6:10).
De nadruk ligt daar (bij de farizeeër ten onrechte, bij Paulus terecht) op het verschil tussen henzelf en zij die de wegen van de
wereld gaan.

Harpagè vinden we door Jezus toegepast op de farizeeën zelf, wanneer hij hen beschrijft als mensen die aan de buitenkant ‘rein’ zijn (schone schijn), maar van binnen ‘vol roof en onmatigheid’ (Matt. 23:25, met een parallel in Luk. 11:39). En over het aardse bezit van gelovigen, dat hen door de wereld is ontroofd, maar waar zij een veel ‘beter’ bezit van God voor in de plaats mogen verwachten (Hebr. 10:34).

Roven, Roverij

Rovers komen voor in #Job 24:14 Eze 7:22 en #Ps 17:4 (Statenvert. “inbrekers”). In #Jer 7:11 wordt een rovershol bedoeld. Het gewone Griekse woord voor rovers vertaalt de Statenvert. telkens met moordenaren. {#Lu 10:30 19:46 22:52 Joh 10:8 2Co 11:26 }

De profeet Hosea {#Hos 6:9 } beschuldigt de priesters in het Rijk der tien stammen van openbare straatroverij. De “roofbergen” in #Ps 76:4 zijn waarschijnlijk de bergen van Sion, vanwaar God op buit uitging {#Jes 31:4 } en waar Hij zich als overwinnaar over zijn vijanden openbaarde. In #Jes 61:8 lezen wij over de “schandelijke roofzucht” van de Babyloniërs tegenover de Israëlieten. {#Jes 42:22,24 }

Het ondernemen van rooftochten komt in alle eeuwen voor. {#Ge 27:40 Ri 2:14-16 1Sa 23:1 30:1 1:17 } Ook David ondernam tijdens zijn verblijf bij Achis dergelijke tochten in het gebied van Israëls vijanden.

Ten tijde van Jezus was de weg van Jericho naar Jeruzalem onveilig. {#Lu 10:30 } Soms lezen wij ook over tempelrovers (#/APOSV 2Ma 4.42 #Hnd 19:37 Statenvert. “kerkrovers”). Dit kan ons niet verwonderen omdat er vaak grote schatten bij heiligdommen bewaard werden. Deze heiligschennis was de Joden verboden (#De 7:25; vgl. Josefus Ant. 16.6.2).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.