Elohim Hashem Jehovah, Jeshua de Messias, Koninkrijk van God, Levenskwesties, Mensdom, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Aanwijzingen voor redding te vinden

Na de zondeval van de eerste mens voorzag de Elohim al een mogelijkheid voor de mens om te ontsnappen aan de straf der zonde. Averah of chattat mag eenieder toekomen, maar hoe wij er mee omgaan is zeer belangrijk. God ziet daar op toe en wenst dat wij ons afwenden van die zondigheid. Het loon van de zonde is de dood, maar de dood voor de mens lag niet in het oorspronkelijk Plan van God. De Goddelijke Bore had een zalige wereld vol ‘vree en spijs’ voorzien. Maar de rebellie van de mens tegenover hun Maker maakte dat Hij hen wel moest straffen en laten voelen waarom het best was Hem te herkennen als de Grootste gezagsdrager.

Al snel bleek in de geschiedenis van de mens dat het kwaad een triomftocht voerde. De mens in zijn zwakte verviel meermaals in zulk danige zonde dat het voor God ondragelijk werd. Met momenten trad Hij daarom ook op. Sommige keren was het zelfs met ernstige gevolgen voor de toen levende bevolking. Maar heel de tijd bleef de Elohim tekenen geven dat de mens zich moest inhouden en zich beter in verzoening stelde met Zijn Allerhoogste Soeverein. Tevens gaf de Adonai te kennen dat mensen zich best aan Zijn regelgeving kon houden. Verder gaf Hij regelmatig herinneringen aan Zijn Vorderingen of Leefegels en Beloften. Maar zoals Adham en Chavah zelf voor hun ongehoorzaam gedrag hadden gekozen, verkozen veel van hun nakomelingen ook die verkeerde weg op te gaan. Voor al die ‘schuin marcheerders’ gaf God tekenen zodat zij Zijn beloofde Verlosser zouden kunnen erkennen als deze ter wereld kwam.

God gaf de mens ook de gelegenheid zich door Zijn Ruach te laten leiden. Door de Geest geleid zou de mens zo kunnen beseffen wat hun tekortkomingen waren en zouden zij ook in de gelegenheid gesteld worden aan die tekortkomingen te werken. De mens moest komen in te zien dat er duidelijk een ‘tekortkoming in de nakoming’ van de overeenkomsten tussen de mens en God was, waarbij de mens telkens in gebreke bleef. God erkent de zwakheid van de mens en hoop dat deze ook zijn zondigheid zou erkennen. God stelt de hoop dat de mens berouw zal gaan tonen over zijn overtredingen. Van Godswege wordt er wel charata getoond en werd er een Genadegave voorzien.

Ook al heeft elke mens meerdere beperkingen is het eenieder gegeven om God te kunnen vinden. Maar daar moet een wil voor zijn. Alsook moet er dan een wil zij om God te dienen. In het verleden is er zo één man geweest die het als een erezaak zag om God te dienen en om zelfs zo ver te gaan dat hij zijn eigen wil terzijde schoof om de wil van God te doen. Het is die belangrijke persoonlijkheid welke door de mensen moet erkend worden als de door God voorziene oplossing. Zij moeten beseffen dat zij als mens zoals die andere mens, in de voetsporen kunnen treden van die mensenzoon die God naar de aarde heeft gezonden. God heeft nooit de behoefte noch de intentie gehad om Zichzelf aan de mens te tonen. Steeds is Hij een onzichtbaar Wezen voor de mens gebleven. Geen mens heeft ooit God gezien. (Johannes 1:18) Maar velen hebben wel de gezondene van God gezien die God geopenbaard heeft. Het is die gezondene in wie de mens geloof zal moeten oefenen. Het komt er namelijk op aan om die mensenzoon uit het geslacht van koning David te aanvaarden als de eniggeboren zoon van God die zichzelf heeft gegeven als zoenoffer en door zijn opoffering het volledige losgeld heeft betaald voor de zonden van alle mensen. Door zijn overgave kreeg de mensheid vergeving van zonden.

De mens moet echter tot het geloof in die man van vlees en bloed komen en mag hem niet gaan verheerlijken als zijn god, wat wij bij vele christenen zien gebeuren. Dat druist in tegen God Zijn eerste drie mitzvot en verlaagt de daad van Jeshua door te zeggen dat geen mens zo iets zou kunnen doen. Door de nullificatie van Jeshua zijn korban offer of loskoopoffer ontneemt men zichzelf van het vallen onder die genadegave. Zulk een verheerlijking van hem als god maakt ook dat men geen geloof kan stellen in zijn huidige opdracht, Jeshua nu de bemiddelaar zijnde tussen God en de mens.

Jeshua (Jesjoea) heeft zich als de lang aangekondigde Messias aan de paal laten hangen als een onschuldig lam voor God. Als vertegenwoordiger en Gemachtigde van God trad Jeshua op als Heer, plaatsvervanger en voorbeeld. Van de huidige wereld wordt er nu verwacht dat er geloof in Jeshua (of geloof in Jezus Christus) wordt gesteld, door wie de verlossing kan ontvangen worden als Gods genadegave.

Het is dankzij de offergave van Jeshua (Jesjoea of Jezus) dat wij worden gerechtvaardigd, aangenomen als kinderen van God en bevrijd van de Mâshal der chattat (heerschappij der zonde). Door ons over te geven aan de Ruach Elohim kan de Ruach HaKodesh ons vernieuwen en als het ware een nieuwe Nishmat chayyim of levensadem geven zodat wij als het ware worden wedergeboren en geheiligd. Als wedergeborene onder de vernieuwing door de Ruach HaKodesh komen deze volgelingen van Jeshua in eenheid met Jeshua en in eenheid met God zoals Jeshua één is met zijn hemelse Vader.

Met een vernieuwde geest kan de herwonnen vrijheid ons zekerheid geven van de hoop in Christus, en zal het makkelijker zijn om Gods mitzvot van liefde in ons hart te laten bloeien en ons de kracht te laten geven om ons van de zondige wereld af te zonderen en een apart leven te leiden.

God heeft de tekenen gegeven. De signalen kunnen door elk individu opgevangen worden. Maar ieder zal zijn eigen verantwoordelijkheid moeten dragen, hoe om te gaan met de Genadegave die God de wereld heeft geschonken door de aanvaarding van de losprijs die Jeshua Hem heeft aangeboden.

+

Voorgaande

Voorzieningen voor de keuzes van de mens

Vindt en lees ook de pagina: Betreft: Redding

++

Aansluitende lectuur

 1. Fragiliteit en actie #12 Beperking
 2. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 3. Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 2 De gift en de gaven
 4. Vinden komt pas na goed zoeken
 5. Als je beseft dat God bestaat
 6. Relatie met God
 7. Hermeneutiek om uit te dragen #1 Verslaggevers
 8. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs
 9. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 5 Toetssteen en steen van aanstoot
 10. Het loon der zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jesus
 11. Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam
 12. Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid
 13. De onschuldige
 14. Jezus de heer
 15. Lam van God #1 Sprekers voor God
 16. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2
 17. De verzoening in type en antitype 1 Offers en hogepriesters
 18. De avond dat Jeshua zijn talmidim opdroeg dat de Pascha Seder vanaf die tijd zal worden gevierd ter zijner nagedachtenis
 19. Lijden goegemaakt door Jezus’ loskoopoffer voor zonde
 20. De god zoon, koning en zijn onderdanen
 21. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 22. Een veel voorkomende vraag: Waarom moest Jezus of God naar de hel?
 23. De Wet van de Liefde, basis van alle instructies
 24. Geloof in Jezus Christus
 25. Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken
 26. Toewijding van ons
 27. Verzoening en de gekochte race
 28. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
 29. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
 30. Verzoening en Broederschap 6 Geestelijk tabernakel
 31. Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn

19 gedachten over “Aanwijzingen voor redding te vinden”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.