Bijbelstudie, Elohim Hashem Jehovah, Geschiedenis, Mensdom

De vrucht van de Ish en Isha

Door de keuze die de A·dham had gemaakt werden de Ish en Isha uit de mooie Koninklijke Tuin verbannen. Daar waar zij alles zo maar voor het grijpen hadden en konden genieten van een zorgeloos leven was nu vervallen door hun daad van rebellie tegenover hun Maker.

De Goddelijke Schepper die de mens naar Zijn beeld en gelijkenis had geschapen had hun wel opgedragen zich te vermenigvuldigen. Die opdracht verviel niet, maar zou vanaf de zondeval wel niet altijd vlekkeloos verlopen. Om nageslacht te krijgen moest de vrouw kinderen baren, wat niet altijd pijnloos zou gebeuren. Nu moesten zij als het ware komen te ‘herleven’, chayah (chaw-yaw’) “te leven” of “herleven”, “nieuw leven geven“.

De Chavah had gemeenschap met haar man waardoor twee zonen het levenslicht mochten zien. Door nieuw leven te schenken mag deze vrouw, volgens de belofte die zij in haar naam met zich mee droeg “Em Kol Chai“, dan ook de moeder van alle mensen of moeder van alle levenden genoemd worden.

Terwijl voorheen in de Gan Eden geen werk noodzakelijk was moesten de mensen nu zelf in hun onderhoud voorzien en eiste dat wel wat werk. Zo moesten de kinderen van Chavah ook mee helpen. Zo zorgde Kaïn (verworvene) voor het land terwijl zijn broer Abel voor het kleinvee zorgde.

In het vierde hoofdstuk van de Bereshith komen wij te lezen dat de mensen offers voor God brachten, waarbij zij hoopten God in een goede stemming te brengen of Hem te voldoen. Wij mogen geloven dat zij ook enig inzicht hadden over de ontvankelijkheid van hun offer bij God. Want wij komen te weten dat Abel enkele eerstelingen van zijn kleinvee bracht waarop de Elohim goedgunstig op neerzag. Kaïn die zag dat Abels offer werd aanvaard, zag dat zijn vruchten niet zo in de smaak vielen.

Dat de Elohim niet zo goedgunstig op Kaïn en diens offergave neerzag had niet zo zeer te maken met de waarde van het geofferde, maar met het achterliggende geloof.

“In geloof heeft Abel een overvloediger offerande dan Kaïn gebracht aan God; dáárdoor is van hem betuigd dat hij een rechtvaardige is, toen God daarvan getuigenis gaf bij zijn gaven; daardoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is.” (Heb 11:4 NB)

Cain and Abel – Kaïn en Abel

Wij merken dus dat God getuigenis gaf voor die mensen en dat zij dan ook maar al te goed wisten hoe God hun gadesloeg. Zo ook reageerde God en bleek Hij ook eens tussen te komen. Wij lezen namelijk dat de Goddelijke Maker de jaloersheid van Kaïn zag en hem vroeg waarom hij in toorn ontstoken was.

Genesis 4: 4-7 WBvG 4 En Hevel (Abel) bracht ook de bechorot (eerstgeborenen) van zijn tzon (kudde) en van hun chelev (melk); 5 En El-Qayin en zijn minchâh (offer) verkregen geen shâ‛âh (achting), en Qayin (Kaïn) verkreeg chârâh [oplaaien, van woede, ijver, jaloezie of was zeer toornig  door jaloersheid], en zijn aangezicht viel. 6 En יהוה {Jehovah} zei tot Qayin: Waarom bent u boos, en waarom is uw aangezicht gevallen (of onbeschaamd)? 7 Als u geen goed doet, en als u het niet goed doet, zult u de chattat (zonde) aan de pethach (de doorgangspoort) kunnen vinden, en uw teshukah (verlangen of begeerte) zal bij jouw zijn en gij zult over haar moeten heersen

Weer merken wij dat de mens een gevoelen in zich laat opborrelen dat hij te kort zou gedaan zijn. Ook horen wij dat als men geen goeds doet er kans is om in zonde te vervallen. Het verhaal leert ons dat als men goed handelt, men God bij wijze recht in de ogen kan kijken. Maar hier merken wij dat de nachash zich hier ook meester maakt van de herder. Als een roofdier ligt dan “het verkeerd gaan” of de “zonde” voor de deur. Wij moeten namelijk beseffen dat sinds het verkeerd gaan van Adam en Eva Ra’ah of het kwaad ons voortdurend zal bedreigen. Maar het komt er op aan om het de baas zien te worden.

Cain and Abel, 1564. Woodcut, from Die Gantze Bibel, printed in Germany by Christoph Froschauer. Courtesy of the Digital Image Archive, Pitts Theology Library, Candler School of Theology, Emory University, Atlanta, Georgia

Voor een tweede maal in de geschiedenis van de mens zien wij de opkomst van een verkeerd gevoelen de mens veranderen in Hasatan of Satan. Kaïn nodigt met voorbedachte rade zijn broer uit om naar het veld te gaan. Aldaar gekomen viel Kaïn zijn broer Abel aan en doodde hem zelfs.

Genesis 4:8 WBvG 8 En Qayin (Kaïn) sprak met zijn broeder Hevel (Abel), en zo kwam het dat zij toen in de śâdeh waren (op het veld waren), dat Qayin opstond tegen zijn broeder Hevel en hem doodde.

Dan krijgen wij ook te horen hoe diep een mens kan vallen door zich te laten leiden door de nachash, waarbij het gif van de slang de geest totaal vergiftigd zodat Kaïn op de vraag van God waar zijn broer is, hij ongestoord een leugen vertelt, namelijk dat hij dat niet weet.

Gen 4:9 WBvG 9 En יהוה zeide tot Qayin: Waar is uw ‘âch (broeder of broer) Hevel, en hij zegt: yâda‛ (zeker) Ik heb er geen idee van, ben ik shâmar (hoeder of beschermer) van mijn ‘âch (broeder) [of shomer achi (mijn broeders hoeder)].

+

Voorgaande

Bereshith 3:20-24 Moeder van al wat leeft en gevolgen van haar keuze

Volgende

Het merkteken van Kaïn

++

Aanvullende lectuur

  1. Een goddelijk Plan #4 Beloften
  2. Gastvrijheid: een pijnlijke weg om anderen te verwelkomen
  3. Effectief Bijbellezen: Woordgebruik – Boek Genesis

+++

Gerelateerd

  1. Kain (en Abel)
  2. Luistert God selectief?
  3. Genesis 4 – De Kinderen van Adam en Eva

4 gedachten over “De vrucht van de Ish en Isha”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.