Taal Feature Picture
Bijbelstudie, Elohim Hashem Jehovah, Levenskwesties, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking, Taal & Woordverklaringen

Het Geschreven Woord: Charis – Gebruik en verklaring van een sleutelwoord in de grondtekst

Gebruik van het woord “charis”  in de brieven van Paulus aan Korinte.

In de beide brieven aan de Korintiërs vinden we het woord “charis” bijna 30 keer. In de helft van de gevallen gaat het ofwel om ‘de genade Gods’, dus Gods onverdiende gave, ofwel om de ‘genade van Jezus Christus’. Met dat laatste zou hij speciaal kunnen doelen op het verlossingswerk zelf van Jezus, die

“rijk was, maar omwille van u arm is geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden.” (2 Kor. 8:9).

Die genade moet ook Paulus zelf ‘genoeg’ zijn:

meer moet hij niet verlangen (2 Kor. 12:9).

In een zestal gevallen gaat het echter over dank van hen, of Paulus zelf, aan God. Die onverdiende genade wordt, als ware het een zonnestraal, weer teruggekaatst naar God, in de vorm van hun oprechte dankbaarheid. Daarmee tonen zij hun besef van het onverdiende karakter van Gods gave en hun waardering daarvoor.

In de overige gevallen kaatst de straal echter niet terug naar de bron, maar verder naar hun
medegelovigen. Paulus spreekt over de bemoediging die hij hen had willen brengen (2 Kor.
1:15). In de andere passages gaat het om de ondersteuning die zij besloten te zenden aan de
behoeftigen in Jeruzalem. Dit gaat om puur materiële ondersteuning in de vorm van geld. Maar Paulus benadrukt dat het in essentie niet gaat om dat geld, maar dat zij hebben begrepen dat de consequentie van Gods gave aan henzelf erin bestaat dat zij op eenzelfde wijze onverdiende gaven behoren te geven aan medegelovigen elders (2 Kor. 8:8-15). Ten diepste is dat wat hij in zijn (in dezelfde tijd geschreven) brief aan de Romeinen noemt:

de gezindheid van Christus.

‘Charis’ is een Grieks woord met een rijke inhoud.

Van Jezus wordt verteld dat de ‘genade’ (charis) op hem rustte (Lucas 2:40). Daarbij moeten we niet denken aan uiterlijke schoonheid, maar aan schoonheid van karakter (hoewel beide natuurlijk samen kunnen gaan). God heeft Zijn Zoon iets gegeven dat niemand anders hem kon geven. Wij zeggen soms zo gemakkelijk:

‘hij heeft karakter’.

Bedoeld wordt dat zo iemand vasthoudendheid of iets dergelijks toont. Maar wat God bij zijn Zoon ontwikkelde waren prachtige eigenschappen, die alles zeggen over wie zijn Vader is. Twee hoofdstukken later schreef Lucas:

“Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden” (Lucas 4:20 NBV).

De ‘charis’ die God schenkt overtreft alles wat wij mensen aan elkaar kunnen geven.
God doet in ontferming, liefde en trouw zijn bevrijdende genade over mensen komen en schenkt de ontvangers hiervan grote vreugde. Gods genade is het tegenovergestelde van de onplezierige boodschap waarmee de deurwaarder langskomt: betalen of anders… God vraagt geen betaling van onze schuld, maar geeft ons juist kwijtschelding op grond van het offer van zijn Zoon. Dit maakt dat wij ons bevrijd weten en grote blijdschap in ons voelen opkomen.
Dat is zijn gunst, zijn vrijwillige gave aan mensen die zelf niets kunnen geven in ruil voor hun leven en zichzelf daarom niet kunnen bevrijden van de zondelast.

File:St-barnabé-veronese-rouen.jpg
Barnabas geneest de zieken, – schilderij circa 1566 van Paolo Veronese (1528–1588), Museum van Schone Kunsten, Rouen.

Het is een grote zegen als je Gods ‘charis’ mag proeven. Paulus en Barnabas hadden dit voorrecht en konden hun geluk niet op. God riep hen ook anderen te laten delen in deze ongekende goddelijke gunst, en zij deden van harte:

“Van daar gingen ze per schip naar Antiochië, de stad waar ze aan Gods
genade waren toevertrouwd toen hun de taak was opgelegd die ze nu hadden volbracht” (Handelingen 14:26 NBV).

Deze genaderijke gift – nog beter is te zeggen: liefdegave – brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Lucas schreef:

“Ze bemoedigden de leerlingen en spoorden hen aan te volharden in het geloof, maar wezen hun erop dat wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God binnen kunnen gaan” (Handelingen 14:22 NBV).

Gods gunst kan alleen in geloof worden aangenomen en die gunst is blijvend zolang wij onwrikbaar vasthouden aan dit geloof – zelfs in moeilijke omstandigheden – dat ons is overgeleverd door de Here Jezus en zijn apostelen. Hierin tonen gelovigen karakter
waarin God welgevallen heeft.

Er is een werkwoord (‘charitoo’) dat “begenadigen” betekent. Het wordt gebruikt door de engel Gabriël met betrekking tot de aan Maria geschonken genade:

“Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je”.

“Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken” (Lucas 1:28,30 NBV).

God heeft Maria zijn rijke gunst geschonken. Maar via haar, in de zoon die zij ter wereld heeft gebracht, aan iedereen die Gods liefdegave wil ontvangen. De dankbaarheid van gelovigen, uitgedrukt in woorden van lofprijzing én een leven van gehoorzaamheid, stroomt dan weer als ‘charis’ naar de hemelse Vader terug.

R.C.R.

Het woord in de Concordantie

In de Concordantie op de NBG Vertaling van 1951 komt het woord ‘genade’ (charis) vaak voor. Degenen die een Concordantie op de Griekse tekst hebben, kunnen controleren of
het woord ‘genade’ inderdaad de vertaling van ‘charis’ is. Dat zal vrijwel altijd het geval zijn.

Het is interessant en leerzaam niet alleen naar het woord als zodanig te kijken, maar ook
te letten op de context (het verband), door bijvoorbeeld de hele passage waarin het voorkomt te lezen. Dan komt de veelkleurigheid ervan tot zijn recht. En daarmee onze waardering voor de rijkdom van Gods genade.

+

Voorgaande

Het Geschreven Woord: Chesed

++

Aanvullende lectuur

 1. Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit
 2. Het universum makende Woord van God
 3. Woorden neergeschreven ter toerekening van elke mens
 4. De Bijbel haar relevatie over God
 5. Woord zonder boeien vol van kracht
 6. Bouwen op het bijbels fundament: De apostelen deden het toch ook
 7. De Taal van de Bijbel, producten van hun tijd – liefde en geloven
 8. Het volk van God dankt zijn bestaan aan de genade en goedheid van God
 9. Rond genade
 10. Plan van Genade
 11. De zegeningen van God niet over het hoofd gezien
 12. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #1 Luisteren naar de Souvereine Maker
 13. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 14. Eigenheden aan God toegeschreven
 15. Eigenheden aan Jezus toegeschreven
 16. Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1
 17. Verlossing #9 De enige weg
 18. Genade niet goedkoop
 19. God wil u gunst betonen
 20. Wees overtuigd dat wij geliefd zijn
 21. Genade volgens Bonhoëffer
 22. Nauwelijks
 23. Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken
 24. Stel je hart open
 25. Hij zal geen goede dingen weerhouden
 26. Tweezijdigheid bij Luther
 27. Geef uw zorgen aan God
 28. God breng mij in staat van genade
 29. Ons vernieuwen en behoeden voor schadelijke invloeden
 30. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8
 31. Dit is ware liefde
 32. Geen race voor de snelste, noch een strijd der helden
 33. De nacht is ver gevorderd 24 Studie 4 Zorg voor de naaste
 34. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 35. Divine service (16-10-2013): “The way to salvation/ Die weg na verlossing”

Een gedachte over “Het Geschreven Woord: Charis – Gebruik en verklaring van een sleutelwoord in de grondtekst”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.