Bijbelstudie, Geschiedenis, Levenskwesties, Mensdom

Bereshith 3:14-19 De Vervloeking – In het zweet des aanschijns

Bereshith  3:17-19

17 En tot ‘de’ mens heeft Hij gezegd:

,,Omdat gij geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw, en gegeten hebt van de boom, waarvan Ik u geboden had: Gij moogt er niet van eten:

Vervloekt zij de grond omwille van u!

Onder zwoegen zult gij ervan eten, levenslang.

18 Doornen en distels zal hij u doen ontspruiten,

ofschoon gij voortaan veldgewas moet eten.

19 In het zweet van uw aanschijn zult gij brood eten, tot dat gij terugkeert tot de grond. Want daaruit zijt gij genomen; want gij zijt stof, en tot stof keert gij terug!”

In het vorige artikel zagen wij hoe het “zwoegen” slaat op de zware levenslasten van de vrouw en het “gekreun” voornamelijk gaat over de moeilijkheden bij het baren of het nieuw leven geven. Wat inhoudt dat uit de rebellie van de eerste mens ook de moeilijkheden voor de volgende mensen zou voortkomen.

File:Slender Thistle thorns (6700257727).jpg

17-19. Bij het vonnis over de ,,mens”, geeft Jahweh/Jehovah (zoals voor de slang) vooraf het motief aan; daarna vervloekt Hij, om­wille van de mens (LXX: ,,om de werken van”, las blijkbaar becobdeka i.p.v. MT ba’ãbürekã), de aardbodem (Is 24,6; Jr 23,10); daarop volgt de eigenlijke straf (levenslang zwoegen; ,,doornen en dis­tels“; de terugkeer tot het stof der aarde).

Alle storingen in het menselijk leven en in de natuur zijn gegrond op de storing van de verhouding tot God (die daaraan geen schuld heeft); alle leed komt uit de zonde (Rom 8,20). Het is mogelijk dat in de ,,ver­vloeking” van de aardbodem een polemiek tegen de agrarische beschaving van Kanaän meespreekt (Albert, ZAW 33, 1913, 1-19). Enkel door zware landarbeid (in het ,,zweet van het aanschijn”) kan de grond vrucht­baar worden, zodat men er kan van eten (lett. ,,hem kan eten”). Doornen en distels zijn de vijanden van de cerealiën waarvan de mens moet leven, en vormen dus het spreek­woordelijk zinnebeeld van een verlaten land (Os io,8); men moet echter niet veronder­stellen dat Jehovah deze parasieten met op­zet doet opschieten (wat zich feitelijk voor­doet, wordt als straf geduid). De term lechem (,,brood”) slaat op alle ,,voedsel” (31,54; 43,25). Niet het nuttigen van het voedsel (Procksch), maar het verwerven er­van vergt inspanning en moeite. De mens keert uiteindelijk terug tot de grond (hã’ãd­ãmãh) waaruit hij (‘ãdãm, de ,,aardse”: Wijsh 2,3; 7,1) genomen is. Door het ge­bruiken (of blijven gebruiken) van de levensboomvrucht (zie vs22) zou hij door Gods gunst het voorrecht verkregen (of be­houden) hebben om ,,niet te moeten ster­ven”; door de zonde ,,homo fit tantum ho­mo” (Augustinus), en veroordeelt hij zich­zelf tot de wet van zijn sterfelijke natuur (Ps 103,14; 104,29), het terugvallen in het stof (Ps 90,3; Job 1,21; 34,15; Sir 17,2 Vg; Pred 3,20; 12,7). Ofschoon de dood voor de mens dus ,,natuurljk” is, daar zijn li­chaam gewoon uiteenvalt in het ,,fijne poe­der” waaruit hij te voorschijn kwam, gaat het niettemin om een straf, vanwege het onafwendbaar en bitter karakter van de dood (zie Gods bevel in 2,17). Soms wil men vs 23 laten aansluiten bij VS 19.

*

Lit.: J. Coppens, Wordt in Gen. III, 19 de arbeid vervloekt? (ETL 18, 1941, 73-75)

+

Voorgaande

Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 1 Ontstaan en plaatsing eerste mens

Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 2 Daad van ongehoorzaamheid eerste mens

Voorziening van leven

Voorzieningen voor de keuzes van de mens

Bron(nen) van kwaad

Bereshith 2:4-14 Adem en leven plaatsing door de Elohim God

Bereshith 2:15-25 v 18-25 Een Hulp voor de man of een Vrouw in het vizier

Bereshith 3:1-5 De grote misleiding

Bereshith 3:1-6 Het bedrog

Bereshith 3:7-13 De Zondeval

Bereshith 3:14-19 De Vervloeking – 1ste vonnis

Bereshith 3:14-19 De Vervloeking – 2de vonnis

Geestelijke energie noodzakelijk voor de mens

++

Aanvullend

 1. Leven gedefinieerd door de dood
 2. Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing
 3. Ontbinding
 4. Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens

+++

Gerelateerd

 1. Evolutietheorie en de Godsvraag
 2. Onvruchtbaar en toch….
 3. Sterfelijkheid
 4. Aswoensdag
 5. Zien en beleven
 6. Doodspaniek
 7. De geur van sterfelijkheid – Simon Beckett (Lees keek)
 8. De geur van sterfelijkheid – Simon Becket (Paul Voetelink)
 9. Als het einde komt
 10. Genesis en de exegese van filosoof Kweetal

3 gedachten over “Bereshith 3:14-19 De Vervloeking – In het zweet des aanschijns”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.