Bijbelstudie, Levenskwesties, Mensdom

Bereshith 3:7-13 De Zondeval

Na de bekoring (vss 1-6) komen wij nu aan de val (vss 7-13) van de eerste mens.

7 Nu gingen hun beiden de ogen open, en zij werden gewaar dat zij naakt waren. Zij hechtten daarom vijgebladen aaneen, en maakten zich gordels. 8 En toen zij de stem van Jahweh God in de tuin hoorden rollen, terwijl de dagwind opkwam, verschool de mens zich met zijn vrouw voor het aanschijn van Jahweh God, tussen het geboomte van de tuin. 9 Maar Jahweh God riep de mens en zeide tot hem:

,,Waar zijt gij?­

10 Hij zeide:

,,Ik hoorde uw stem in de tuin; toen werd ik verlegen omdat ik naakt ben; daarom heb ik mij verscholen”.

11 Maar Hij zeide:

,,Wie heeft u daarvan op de hoogte ge­bracht dat gij naakt zijt? Hebt gij soms gegeten van de boom waarvan Ik u verboden heb te eten?”

12 De mens antwoordde:

,,De vrouw die U bij mij geplaatst hebt, die heeft mij iets van de boom gegeven en toen heb ik gege­ten”.

13 Nu zei Jahweh God tot de vrouw:

,,Hoe is het mogelijk dat gij dat gedaan hebt?” De vrouw zeide:

,,De slang heeft mij verleid, en toen heb ik gegeten”. {BvhOT}

eva

De zondeval, 3,7-13.

Een net niet helemaal scherpe foto die Jona Lendering maakte in de Antikensammlung in München: Herakles in gevecht met de slang Ladon.

De ervaring van hetrah of ra’ah het ,,kwaad” na die van het ,,goed” is nu een voldongen feit; de ,,boom van het weten” is geworden de ,,boom van het geweten” (Procksch) of de Etz HaDa’as Tov v’Rah (Boom van moraal) heeft de mens inzicht bijgebracht waar zij zo naar verlangden.

Vers 7: Het ,,opengaan van de ogen” is niet het resultaat van een toverwerking, waardoor de volwassenheid in één oogwenk (in plaats van na vele jaren) bereikt wordt (Gunkel), maar een beeld van ontnuchterende ontgoocheling (Wijsh 5,6: ,,ergo erravimus”). De term ,,naakt” slaat op de ontwaakte begeerlijkheid, maar ook op de ,,profaniteit“, de ellende die gepaard gaat met de religieuze schuld tegenover God. De gordels van vijgeblaren zijn geen bewijs dat de eerste mensen als ,,vruchtbaarheidsgenieën” beschouwd werden (Bo Reicke), maar een delicate aanduiding voor de bewust geworden seksualiteit (vgl. de joodse speculaties over het verband tussen te’ënah ,,vijg”, en ta’ânäh, ,,bronst”; zie H. Vorwali, Zum Ursprung des Feigenblattes, ZAW 49, 1931, 32IV). Heel het vs staat in het teken van de woordspeling: in plaats van ‘arümïm (van ‘ärüm, ,,sluw”) zijn de stamouders ¨’arümïm (van ‘äröm, ,,naakt”) geworden.

Vers 8:De stem van Jehovah is wellicht de donder (Is 13,4; Dt 5,23; Ps 29,5.7; 1Kg 19,12), eerder dan de voetstappen (2Sm 5,24; 1Kg 14,6; 2Kg 6,32); de term mit hal­lëk (lett. ,,zich vooruitbewegend”) geldt ook voor de bliksemschichten (Ps 77,18) en voor het vuur van Ezechiëls visioen (Ez 1:13). Als er sprake is van de voetstappen van Jehovah, kan men denken aan de voorstelling van ,,de Heer van de tuin”, die in zijn domein rondkuiert. De Meester van de Gan zoals op andere ogenblikken geniet van Zijn heerlijke Tuin en kuiert er in rond. Met de ,,dagwind” is eigenlijk de avondbries bedoeld (soms corrigeert men jôm in jam, zodat er geen sprake is van de dagwind, maar van de ,,zeewind”). De mens verschuilt zich voor het aanschijn van de Allerhoogste Elohim, d.w.z. dat hij de vertrouwelijke omgang (als van een kind met zijn Vader) verloren heeft.

Geen wonder, u dat de mens kennis heeft verworven van wat goed en slecht kan zijn of is, heeft hij met het eten van die vrucht besef gekregen van het goede en het kwade. Besef zal nu een belangrijk onderdeel zijn van zijn mensenleven. zo zal de mens naast het ‘dierlijk instinct’ of zijn ‘menselijk instinct‘ besef hebben van goed en kwaad, dus in zich morele waarden meedragen, vandaar dat wij ook spreken over een Boom van moraal voor de Boom van goed en kwaad of de Etz HaDa’as Tov v’Rah.

Verzen 10-11. Op kiese wijze wordt de storing in de betrekkingen tussen de ,,mens” en God aangeduid; de essentiële ordening naar God is aangetast.

Normaal zou een naakt zijn niets zijn en zou dit God helemaal niet storen, want zo heeft Hij de mens geschapen. Ons Adamskostuum is ons godsbeeltenispak waarbij de schaamte van geen tel was. Maar door het eten van die vrucht kwam de mens tot besef dat er met het lichamelijke heel wat kon gedaan worden op verscheiden manieren. De zuiverheid was weggenomen en zodus was het naakte lichaam als een figuurlijk besmet lichaam.

~ Naakt wordt door sommigen als een gruwel voor God gezien omdat Hij niet wil dat een ander de naaktheid van een persoon ziet, zoals bijvoorbeeld bij het op treden naar een altaar gaan, waarbij de achterligger dan de naaktheid van de voorganger zou kunnen opmerken. Door die melding in Exodus hoofdstuk 20 vers 26 werd voor het oude Israël een naaktheid als een gruwel voor God gezien.

Gods navraag is geen teken van onwetendheid; de tweede vraag is louter rhetorisch: God weet zeer goed dat de mens door het eten van de vrucht van de boom der kennis de ervaring van het ,,kwaad” (na die van het ,,goed”) heeft verkregen. In plaats van ,,ik werd verlegen’ (in vs 10), wâ’ïra leest Syr wä’ëreb, ,,en ik zag”.

12-13.. De psychologie van de zonde zoekt de schuld op een andere persoon te schuiven: op de vrouw, en ten slotte op God; want Jehovah heeft de vrouw als levensgezellin gegeven. Ook de vrouw meent zich onverhoeds verleid (hifil van näsä’) door de bekorende slang (2Kor 11,3).

Wij moeten beseffen dat Adam en Eva niet genoeg aandacht besteed hadden aan de diepgang van datgene wat Jehovah hen zei. Meer dan eens hadden zij Ziijn Stem gehoord. Zij moesten ook beseffen wat een Kracht er achter Die Stem zat. Misschien dachten zij wel dat het niet zo’n vaart zou lopen en dat hun Maker hen niet werkelijk zou doden of niet echt dood wenste. Hij doodde hen ook niet, maar toch moesten zij inzien dat de dood hen toekwam en onvermijdelijk zou zijn voor elk van hun nageslacht. Mavet zou nu meester worden over het mensenleven. Van dan af aan zou elk mensenleven beperkt worden in tijd.

Die beperking in tijd van het mensenleven maakt deel uit van een straf die nu geen enkel mens kan ontlopen. In het volgende hoofdstuk, als wij spreken over “Het Vonnis”, gaan wij daar verder op in.

*

Lit.. A. Vaccri, Vox Domini Dei (VD) 21, 1941, 141-43).

+

Voorgaande

Bereshith 3:1-5 De grote misleiding

Bereshith 3:1-6 Het bedrog

++

Aanvullende lectuur

 1. God meester van goed en kwaad
 2. Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens
 3. Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid
 4. Een Boom van kennis wordt een Boom van moraal
 5. Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing
 6. Het begin van Jezus #13 Een te komen mens

+++

Verder aanverwante lectuur

 1. God is inderdaad die Skepper van Alles!
 2. Hoe is de mens in feite gekomen tot wat we zijn vrijheid noemen, dat wil zeggen zijn mogelijkheid om te onderscheiden tussen goed en kwaad, om in vrijheid het goede of ook het kwade te doen? (2 – slot)
 3. Les 5 zonde en schuld
 4. Zondeval
 5. Recensie: Zondeval – Marianne en Theo Hoogstraaten
 6. Kwetsbaar
 7. >Breek weg uit Babilon!
 8. Glo jy die leuens van Satan of die Waarheid van God?
 9. Onder die boom
 10. De 8 chakra’s deel 3
 11. Evolutie, zondeval, populisme
 12. Vijandschap
 13. Zweet
 14. Waarom laat God dit toe?
 15. 15. Erfenis
 16. De heerlijke zondeval
 17. Een mens te zijn op aarde
 18. Philip Nunn over homoseksualiteit: “Homogevoelens zijn een product van de zondeval.”
 19. Na de zondeval – Peter Bijsterbosch
 20. Genesis is geen mythe (recensie)

12 gedachten over “Bereshith 3:7-13 De Zondeval”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.