Bijbelstudie, Dierenrijk, Elohim Hashem Jehovah, Flora or Plant kingdom, Levenskwesties, Mensdom, Plantenrijk, Universum (Ruimte)

De Schepper achter eerste levende wezens

Vanuit de donkerte en chaos klonken woorden. Een stem was hoorbaar en met haar uitlaten ontstonden dingen. Het Woord sprak en als een bries ging de Ruach of Wind (of Adem) van God, over het universum en er kwam.

1 In den beginne schiep God hemel en aarde. 2 De aarde was evenwel een chaos; duisternis bedekte het oppervlak van de oerzee, en een ongewoon hevige wind joeg de wateren op.

3 Toen sprak God

“Er moet licht zijn.”

en er was licht. {BvhOT Genesis 1:1-3}

File:Antonius Kollbrunn Fenster Genesis 02 Das Gewölbe entstand und schied.jpg
Rooms-katholieke parochiekerk van St. Anthonius Kollbrunn: Glas door Heinrich Stäubli met een thema uit Genesis:

Gods scheppingswerk wordt in de Bereshith niet als een wetenschappelijke studie voorgesteld maar onder de vorm van een kunstmatig schema, waarin de schikking van bepaalde goed omschreven formules een zekere regelmaat brengt, zodat men een makkelijke manier had om te herinneren en te reciteren.

In het scheppingswerk kan het eerste en fundamenteelste heilswerk gezien worden. De godsnaam, of beter ‘tittel’, ‘Elohim bevat geen rest van polytheïsme (misschien wijst de slot-m niet eens op een meervoud). Zelfs al zou de slot-m een mv. vorm zijn moet het aanzien zijn als de benadering van een hoog of verheven personage dat als hoogwaardigheidsbekleder in de Pluralis Majestatis te woord komt. (vgl. Bereshith 42:30: ‘Adonim, of ilani voor de pharao in de Amarabrieven 235:2. Al wat goddelijk is wordt met een hoofdletter geschreven en gebruikt de meervoudsvorm wanneer het te woord komt of spreekt. zodoende zal de Elohim, mits hij door de neertekenaar van Zijn Woorden, aanschouwd wordt als de Allerhoogste steeds in de meervoudsvorm praten.

God gaat uit van zulk een opeenhoping van krachtloze elementen, dat Zijn Macht in de scheppingsactiviteit werkelijk als enige oorzaak van de kosmos moet lijken.
De chaos vertegenwoordigt niets, en kan dus gelden als “niets”: uit dat “niets” weet de Schepper God te “redden” door orde op zaken te stellen en hierdoor een positief “heil” voor te brengen.
Voor het geloof duurt die scheppingsactiviteit nog steeds voort. Het is totaal verkeerd te denken dat de schepping ten einde is gekomen of volmaakt is? Wij hebben de kosmos met daarin een voortdurende beweging en verandering. Steeds dreigt de chaos, zo God niet handelend ingrijpt. Nog steeds evolueren wij. Zij die een evolutie uitsluiten sluiten eigenlijk de Werkkracht van God uit en Zijn ingrijpende acties.

In de Bereshith zien wij dat er de kosmische “oerzee” (tehom) was met daarboven de “duisternis” (hosek of choshech), waar tegenover de Elohim het “licht” plaatst.

Door het spreken van God, zijn Woord, vloeide de mayim samen zodat droge plaatsen verschenen.

9. God sprak:

“Het water onder de hemel moet samenvloeien naar één plaats, opdat het droge zichtbaar worde.”

Zo geschiedde.
Het droge noemde God “land”, en de plaats waar het water samengevloeid was noemde Hij “zee”. En God zag dat het goed was. 11 God sprak:

“Het land moet groen worden van jong groen, zaadvormend gewas, en vruchtbomen die vruchten dragen op aarde, elk naar zijn soort, waar het zaad in zit”.

Zo geschiedde. 12 Het land deed jong groen opschieten, zaadvormend gewas, elk naar zijn soort, en vruchtdragende bomen, waar het zaad in zit. En God zag dat het goed was. 13 Het werd avond en werd ochtend; dat was de derde dag. {BvhOT Genesis 1:9-13}

Hier komen wij te weten dat het door God bedoeld is dat de aarde dingen voort brengt. Om de totaliteit te suggereren worden drie soorten opgesomd: in het wild groeiend (“jong groen” “gras” als in Ps 37.2; 2Sa 23.4; Job 38.27), zaaddragende granen en groenten (die zelf uit zaad zijn ontstaan: Jer 14.6; Ps 106.20) en vruchtbomen. Van deze drie “soorten” planten wordt niet gezegd dat ze, in fixistische zin, door God direct geschapen werden; het gaat er alleen om dat alle planten van God het ‘zijn’ gekregen hebben.

De Goddelijke Schepper is namelijk de “Gever van leven” of de “Verzorger of Aanbrenger van het zijn”.

Verder in de Bereshith horen wij spreken over een drieledige verdeling van het geocentrisch heelal: boven, op, en onder de aarde (vgl Ex 20.4; Job 17.7-9)

20 God sprak:

“Het water moet krioelen van een gewemel van levende wezens, en op het land moeten vogels vliegen langs het uitspansel des hemels”.

21 Toen schiep God de grote zeemonsters en alle levende wezens die kruipen, waarvan het water krioelt, elk naar zijn soort; en alle gevleugelde dieren, elk naar zijn soort. En God zag dat het goed was. 22 God zegende ze en sprak:

“Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u; bevolkt het water in de zee, en laat ook de vogels zich op het land vermenigvuldigen”.

23 Het werd avond en ochtend; dat was de vijfde dag. {BvhOT Genesis 1:20-23}

Na plant en dier gaat de Elohim er toe over om een apart wezen te creëren. Die creatie hoort de kroon op het werk van de Schepper te zijn. Velen die denken dat God niet alleen zou geweest zijn bij Zijn scheppingswerk missen dat ook al staat er de meervoudsvorm “Laat ons” in het 26ste vers een opvolging komt in vers 27 waar het enkelvoudssuffix “naar Zijn beeld” staat. De auteur van het Boek Genesis heeft nooit een Drievuldige godheid voor ogen gehad. Voor hem was er duidelijk maar één God die slechts één was. Ook waren er toen nog geen engelen. Die kunnen ook bezwaarlijk”Elohim-artig” (Von Rad) genoemd worden, in de zin van: “naar het beeld der engelen geschapen”. Ook hier hebben wij te doen met de Pluralis Majestatis (vgl Esd 4.18; 2Chr 35.16; 1Mac 10.19; 11.31; 15.19) of “complexitatis” (Gods inwendige rijkdom) or “reciprocitatis”, waarbij een bepaalde persoon als het ware met zichzelf beraadslaagt (II.7; Is 6.9; vgl reed bij Theophilus, Ad Autolycum 2.18). Ook moet men opmerken dat Hij die sprak in de meervoudsvorm, door de schrijver wordt weergegeven als hij spreekt over wat er gebeurd is, als enkelvoudige persoon en spreekt die niet over meerdere personen maar gebruikt de auteur de enkelvoud vorm “Hij”. Zo wordt er geschreven  dat God alles zag wat “Hij” gemaakt had en staat er niet wat “Zij gemaakt hadden”.

26 God sprak:

“laat ons mensen maken, naar ons beeld, naar onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee, de vogelen des hemels, de tamme dieren, over alle wilde ‘beesten’ en al het gedierte dat op de aarde kruipt.”

27 en God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 28 god zegende hen en God sprak tot hen:

“Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u; bevolkt de aarde en onderwerpt haar; heerst over de vissen der zee, de vogelen des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt”.

29 En God sprak:

“Zie , ik geef u al het zaadvormend gewas op de gehele aardbodem en al het geboomte waar vrucht aan zit, dat zaad vormt: dat zal u als voedsel dienen. 30 Maar aan alle wilde beesten, aan alle voglen des hemels en aan al het gedierte, dat op aarde kruipt en waarin een levensbeginsel is, ‘geef Ik’ alle groene planten als voedsel”.

Zo geshiedde. 31 En God zag alles wat Hij gemaakt had, en dat was zeer goed. Het werd avond en het werd ochtend: dat was de zesde dag. {BvhOT Genesis 1:26-31}

+

Voorgaande

Het begin van alles

Van chaos naar ordelijkheid

Voorziening van leven

Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 1 Ontstaan en plaatsing eerste mens

Keuze van levende zielen tot de dood

 

++

Aansluitend

 1. יהוה Schepper van hemel en aarde en alles er op en eraan
 2. De Wereld tot stand gekomen door het Woord van God
 3. Pluralis Majestatis in the Holy Scriptures
 4. Begin van leven op aard: schepping of evolutie
 5. Blog van God opgetekend in een Boek
 6. Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging
 7. Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis
 8. Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper<
 9. Gods vergeten Woord 14 Schepping 6 De Schepping als doel en garantie
 10. Gods vergeten Woord 17 Geopenbaarde Woord 2 Geopenbaard licht
 11. Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens
 12. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen
 13. Kosmos, Schepper en Menselijk Lot
 14. Een goddelijk Plan #1
 15. Een goddelijk Plan #2 Onvolmaakte Schepping
 16. De Falende mens #1 Voor en na zondvloed
 17. De Falende mens #2 Vrije keuze<
 18. Johannes evangelie en het Woord Logos
 19. Schepping geschenk van God
 20. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop

+++

Verdere lectuur van anders denkenden

 1. Hij gebiedt en ‘t is er
 2. Alles is mogelijk en dus is niets onmogelijk
 3. Schepping
 4. De schepping : zo mooi gemaakt.
 5. De scheppingsverhalen in genesis 1 en 2
 6. Preek ‘schepping en evolutie’ ofwel: Genesis 1 lezen
 7. De schepping en Zing voor me
 8. De schepping en de mens
 9. De schepping en de mens (deel 2)
 10. De schepping en de mens (deel 3)
 11. En de aarde bracht voort… alweer een evolutiedebat
 12. Evolutie of schepping?
 13. Leeservaring: Van den Brink – En de aarde bracht voort
 14. En Van den Brink bracht voort… (recensie)
 15. Wat is theïstische evolutie?
 16. Evolutie en evolutietheorie
 17. De onverzoenbaarheid van bijbelse schepping en evolutie
 18. Zomaar wat vragen bij Darwin’s theorie van evolutie
 19. De oproep van de groene wereld
 20. Genesis 3 Quotes

+++

23 gedachten over “De Schepper achter eerste levende wezens”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.