Dierenrijk, Elohim Hashem Jehovah, Geschiedenis, Geschriften, Levenskwesties, Mensdom, Plantenrijk, Universum (Ruimte)

Het begin van alles

Vooraleer er iets leefbaar was

Een artistieke impressie van een zwart gat met een begeleiderster (geel) die zijn Rochelob gevuld heeft. Gas uit de begeleider valt naar het zwarte gat en vormt een accretieschijf (blauw). Een deel wordt haaks met veel energie uitgespuwd in de vorm van fonteinen (“jets”) aan beide polen.

Er zijn wetenschappers die er van uit gaan dat een 13,772 jaar geleden er vanuit absoluut niets alle materie samen op één zeer warme plek kwam met een oneindig grote dichtheid die waarschijnlijk zo groot was als de punt achter deze zin. Geen enkele wetenschapper is er voorlopig in geslaagd om aan te tonen van waar al die reeds bestaande materie ergens vandaan kwam. Want iedereen is het er mee eens dat er iets was in een donkerte. Velen gaan er van uit dat er een ogenblik kwam dat een puntje steeds sneller begon rond te draaien tot het op een goede dag explodeerde. Wetenschappers spreken ofwel van een “zwart gat” of wel van een “oerknal” waaruit het heelal, sterren, planeten, tijd en materie ontstond.

Er zijn heel wat theorieën ontworpen met verklarende modellen voor de vorming en ontwikkeling van het universum. Zo kan men ook heel wat verhalen vinden die onder de noemer kosmogonie gebracht worden. Het scheppingsverhaal uit de Bereshith of Boek Genesis is zulk een kosmogonie en er zijn er vele andere, zowel wetenschappelijke als mythologische. In de huidige astrofysica is het een tak die zich bezighoudt met de studie van het ontstaan en de structuur van het heelal in zijn geheel (in tegenstelling tot de astronomie die zich bezighoudt met het bestuderen van bepaalde hemellichamen).

De Lorenz-attractor van Edward Lorenz in een driedimensionale faseruimte. De bijbehorende differentiaalvergelijkingen beschrijven een eenvoudig meteorologisch model. Het systeem beweegt langs de getoonde banen links met de klok mee, na oversteek rechts tegen de klok in, na oversteek links…enzovoorts. Bij elke omloop verbreedt de band van de banen zich. De figuur is berekend met de standaard parameters r=28, σ = 10, b = 8/3 (of 2.666667) met behulp van Fractint.

Sommigen denken dat de wetenschappelijke visie in tegenspraak zou zijn met de Bijbel. Maar dat hoeft zo niet te zijn. Het boek der boeken spreekt ook over een donkerte en een leegte waarin toch heel veel elementen chaotisch rondtoerden. De mens zou zich in die massa van hemellichamen moeten kunnen plaatsen als een element dat zoals al de rest niet zo maar per toeval is ontstaan.

Paddenstoelen of schimmels behoren tot het organisme dat kan worden gedefinieerd als een levend wezen met een eigen metabolisme. Mensen, dieren, planten, schimmels en bacteriën zijn volgens deze definitie organismen, terwijl virussen en prionen meestal niet als organismen worden beschouwd.

In feite erkennen veel agnostici (geen geloof hebbenden) zelfs atheïsten intelligent ontwerp. Dat staat zodoende in contrast met de evolutietheorie, die erfelijkheid en selectiemechanismen (waaronder natuurlijke selectie) beschouwt als een afdoende verklaring voor het ontstaan van alle organismen.
Hoewel er nog veel vragen open staan over het ontstaan van het leven en de erop volgende biologische evolutie, is er een overduidelijke consensus binnen de wetenschappelijke gemeenschap dat intelligent design geen wetenschap is, maar pseudowetenschap die gebruikmaakt van teleologische argumentatie. Evolutionisten geloven in het ontwerp en nemen aan dat er in zekere zin bepaalde wetmatigheden te ontdekken zijn in de evolutie van historische ontwikkelingen bij plant,
dier en mens , meestal in zulke volgorde van gebeuren. Ook denken er velen aan dat dit zou verlopen van eenvoudige, primitieve tot steeds ingewikkelder en complexere vormen. Meestal verwijst men dadelijk naar Darwin zijn The Origin of Species en vergeet men gelijkaardig denkende figuren en hen die zijn biologische theorie op culturele en sociale ontwikkelingen niet toepassen maar wel een voortgaande evolutie zien in de dingen. Hoewel ook wel wordt gesproken van sociaal darwinisme zijn de ideeën daaruit vooral afkomstig van Herbert Spencer. Het sociaal darwinisme is een vorm van evolutionisme waarbij wordt aangenomen dat er geen sprake is van toeval, maar dat er een telos, een doel is.

Het kan niet ontkent worden dat de meerderheid van de mensen zich afvraagt wat het doel van dit alles wel is. Daar tracht dat Boek der boeken, de Bijbel, een antwoord op te brengen met haar 66 boeken.

Zij die de evolutionisten niet zo nauw aan het hart dragen houden er aan te denken dat elk elementje wel uit zichzelf zou kunnen zijn ontstaan of dat dat het universum in staat is om zelf beslissingen te nemen. Partikelfysici zeggen dat het universum niet zou bestaan, terwijl creationisten elke vorm van evolutie gebeuren afzweren en zelfs niet willen aannemen dat er voorhistorische monsters zouden bestaan hebben. Zoals creationisme, toch nog verscheiden groepen van creationisten mee brengt die het verloop van het universum met de planeet aarde met haar planten en dieren alsmede de mens hun ontstaan en de bijzondere scheppingsdaad anders bekijken. Zo ook vindt men omtrent de gedachte van evolutie een heleboel subgroepen die het niet eens zijn.

De ruimte met al zijn aspecten is geen voortbrengsel van blind toeval of waarschijnlijkheid. Hoe worden die natuurverschijnselen geregeld an wat zit er achter die natuurwetten van zwaartekracht en zo meer? De verzameling van apart geplaatste boeken (Heilige Schriften) wil daar een inzicht brengen en verteld over het ontstaan van alles en hoe alles verlopen is doorheen een hele periode, alsook geeft het een beeld van waaraan wij mensen ons nog mogen verwachten.

Lorenz Attractor for(ρ=28, σ= 10, ß = 8/3)
Lorenz Attractor for(ρ=28, σ= 10, ß = 8/3) (Photo credit: Wikipedia)

Velen beseffen nu dat de benaming “Big Bang” een beetje misleidend is. Er zijn meerdere wetenschappers die de “Oerknal” tegen spreken. Er zijn wetenschappers die er van uit gaan dat er geen explosie was; maar een snel uitdijende universum, vanuit een kleine stipje.

De meeste wetenschappers gaan er wel van uit dat energie er al was voor dat het essentiële van het ontstaan zich uitte. Hier kan men spreken van wat er in de Bijbel wordt voorgelegd, een ontstaan vanuit een Energetische bron die geen begin noch einde heeft. De Bijbel noemt die Energie of Wezen “God” of het “Zijn van het zijn”, de “Ik ben die ben” waardoor alles is ontstaan en waardoor alles kan in leven zijn. Zonder die essentie van “Zijn” kan er geen “zijn” of “mens-zijn” bestaan. Daar draait het rond.

De “Veroorzaker van het zijn” (De Elohim of God) was er steeds en zal er altijd zijn. Hij is er altijd al geweest, en zal er ook altijd zijn, zoals de oorsprong van alles in welke vorm dan ook er ook was. Men kan stellen dat dit een van de wetten van thermodynamica is: er gaat geen energie verloren, het gaat over in ander vorm. Denk hierbij aan een dynamo die beweging omzet in elektriciteit door een magneet door een spoel heen te draaien – veroorzaakt de beweging van de elektronen in het metaal van de spel.

+

Vervolg: Van chaos naar ordelijkheid

++

Lees ook

 1. Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden
 2. Is daar een veroorzaker van alles
 3. Kosmos, Schepper en Menselijk Lot
 4. Doctrine, gedrag, oorzaak en gevolg
 5. 2de vraag: Wat of waar is het begin
 6. 3e vraag: Bestaat er een Goddelijke Schepper
 7. Begin van leven op aard: schepping of evolutie
 8. EO-directie: ‘Wij geloven in God als Schepper’
 9. Boek der boeken de Bijbel
 10. Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen
 11. Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper
 12. Gods vergeten Woord 10 Schepping 2 Schepper en Schepping
 13. Gods vergeten Woord 11 Schepping 3 Andere ontstaansverhalen
 14. The Origin of Life on Earth: Creation or Evolution?
 15. Old Earth creationists and other conservative Christians denying any evolution
 16. Evolution of life but not according to Darwin’s evolution theory
 17. A look at evolution from a Christadelphian perspective
 18. Living on the Edge
 19. The professor, God, Faith and the student
 20. Race, Skin color and differences

+++

Aanverwante lectuur

 1. Het heelal is 13,772 miljard jaar oud
 2. Oerknal of the butterfly theory
 3. The Big Bang: who first suggested it?
 4. Creation or evolution?
 5. Evolution Celebration
 6. The Pinnacle Of Creation
 7. In the beginning
 8. In the Beginning (Genesis 1:1-31)
 9. Creation as an Act of Love
 10. Creatures That Move
 11. When God made hedgehogs
 12. God made the land
 13. The Perfection of Creation
 14. The Genesis Prophecy, part 1
 15. Hymn of Creation from Rig Veda
 16. Atum and the Unconscious Void
 17. Adam and me…
 18. God told Moses he was a Young Earth Creationist- Confessions of a YEC part 6
 19. From creationist to evolutionist (my shifting beliefs).
 20. Alef 6-6-2017
 21. On Creation
 22. His Beautiful Creation
 23. How many Stars are in the heavens?
 24. The Thought of the Universe
 25. “In the Beginning,” Came the End
 26. Creative God #BibleJournaling
 27. What if God Exists: Too Close for Comfort
 28. How We Must Approach God

30 gedachten over “Het begin van alles”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.